Zahradnický manažer

Zahradnický manažer je klíčovou osobou ve společnosti působící v oboru zahradnictví. Je zodpovědný za celkové řízení a strategické plánování firmy. Jeho úkoly zahrnují dosahování výrobních cílů, optimalizaci využití zdrojů, monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti a hledání nových obchodních příležitostí. Vedoucí manažer řídí tým zaměstnanců a koordinuje jejich práci. Rozhodnutí zahradnického manažera mají zásadní vliv na úspěch celého podnikání, proto je nezbytné mít široké znalosti v oblasti zahradnictví a rovněž vyvinuté manažerské dovednosti.

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.