Divadelní kritik

Divadelní kritik je odborník, který analyzuje a hodnotí divadelní představení. Jeho práce zahrnuje návštěvu inscenací, pečlivé pozorování výkonů herců, režijní koncepce, scénografie, kostýmů a dalších prvků produkce. Kritici své názory a hodnocení následně píší do recenzí, které se objevují v novinách, časopisech, online publikacích nebo specializovaných kulturních portálech. Jejich cílem je informovat veřejnost o kvalitě a významu daného představení, poskytovat zpětnou vazbu tvůrcům a přispívat k širšímu kulturnímu dialogu. Kritici musí mít hluboké znalosti o divadelní historii a teorii, stejně jako schopnost objektivního a citlivého hodnocení uměleckého díla.

Doporučené vzdělání

VŠ - bakalář

Délka studia

7 let (4 roky SŠ + 3 roky VŠ)

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.