Manažer dřevařské firmy

Manažer dřevařské firmy je zodpovědný za celkové řízení a strategický směr firmy zabývající se zpracováním dřeva, výrobou dřevěných produktů, či realizací dřevostaveb. Tato role zahrnuje plánování, organizaci a kontrolu všech aspektů podnikání - od výroby, přes marketing a prodej, až po finanční řízení a lidské zdroje. Manažer musí efektivně koordinovat činnosti různých oddělení, aby zajistil plynulý chod firmy a dosažení stanovených cílů. Důraz je kladen na optimalizaci procesů, inovace, udržitelný rozvoj a budování silných vztahů s klienty, dodavateli a ostatními partnery.

Doporučené vzdělání

VŠ - bakalář

Délka studia

7 let (4 roky SŠ + 3 roky VŠ)

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.