Pracovník bezpečnostní informační služby

Pracovník bezpečnostní informační služby (BIS) je odborník pracující v oblasti národní bezpečnosti, zpravodajství a kontrarozvědky. BIS je zpravodajskou a bezpečnostní službou v České republice (jiné země mají své vlastní ekvivalenty, například FBI ve Spojených státech). Úkolem BIS je sledovat, analyzovat a odhalovat hrozby pro národní bezpečnost, včetně terorismu, špionáže, kybernetických útoků a dalších aktivit, které by mohly ohrozit zájmy státu. Práce BIS je utajená a vyžaduje vysokou bezpečnostní prověrku.

Doporučené vzdělání

VŠ - bakalář

Délka studia

7 let (4 roky SŠ + 3 roky VŠ)

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.