Specialista na dopravní systémy

Specialista na dopravní systémy se zaměřuje na implementaci moderních a chytrých dopravních systémů v rámci městských prostředí. Jeho úkolem je sbírat a analyzovat data o dopravě, aby mohl navrhovat strategie pro zlepšení plynulosti dopravy a snížení dopravních zácp. Práce specialisty na dopravní systémy může dále zahrnovat využívání senzorů, kamer, GPS a dalších technologií pro efektivní řízení dopravy, koordinaci světelných křižovatek, či implementaci chytrých parkovacích systémů. Tito lidé mohou najít uplatnění jak ve veřejném sektoru (např. v dopravních odborech měst a státních institucí), tak v soukromém sektoru, kde se věnují rozvoji chytrých technologií v oblasti dopravy.

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.