Bezpečnostní manažer

Bezpečnostní manažer, anglicky Security Manager, je odborník na oblast bezpečnosti a snižování rizik, jehož hlavním úkolem je zajistit ochranu osob a majetku ve firmě. Mezi jeho činnosti patří zajištění bezpečnosti na pracovišti (např. ochrana před krádežemi či požáry), bezpečnosti zaměstnanců (snížení rizika pracovních úrazů) a další. Bezpečnostní manažer tak provádí analýzu rizik, vypracovává bezpečnostní strategie, monitoruje dodržování předpisů a v případě mimořádných událostí nebo krizových situací řídí činnosti spojené se zajištěním bezpečnosti. Pracuje v různých odvětvích, a to jak v korporacích, tak i ve veřejné správě.

Průměrná hrubá mzda

49.000

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Nejvhodnější studijní cesta pro Bezpečnostní manažer:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Bezpečnostně právní činnost
2) Gymnázium –⁠ pokud půjdeš na VŠ

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Bezpečnost osob a majetku

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.