Hlavní agronom

Hlavní agronom je klíčovou postavou v zahradnické a zemědělské produkci. Specializuje se na péči o rostliny a pěstování plodin, květin i zahradních rostlin. Jeho úkolem je plánovat a optimalizovat pěstitelské postupy tak, aby bylo dosaženo co nejvyšších výnosů a zároveň byly zachovány vysoké standardy kvality. Hlavní agronom monitoruje půdní podmínky, včetně pH a živin, a navrhuje vhodné hnojivové strategie. Také se věnuje ochraně rostlin, boji s chorobami a škůdci, a to buď pomocí biologických metod nebo použitím vhodných pesticidů a fungicidů. Jeho role má také důležitý ekologický aspekt, kdy se snaží minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a preferuje udržitelné pěstitelské praktiky. Hlavní agronom je klíčovým spojencem zemědělců a zahrádkářů, pomáhá jim řešit výzvy, se kterými se potýkají, a podporuje je v jejich úsilí o efektivní a trvale udržitelnou produkci.

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.