Korektor

Korektor je odborník v oblasti publicistiky specializující se na jazykovou korekturu textu s důrazem na pravopis, gramatiku a interpunkci. Jeho cílem je odstranit chyby a zajistit konzistenci v psaní. Korektor pečlivě prochází text a opravuje překlepy, gramatické nedostatky a další jazykové chyby s cílem zaručit maximální jasnost a profesionalitu textu.

Doporučené vzdělání

VŠ - bakalář

Délka studia

7 let (4 roky SŠ + 3 roky VŠ)

Nejvhodnější studijní cesta pro Korektor:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Gymnázium

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Český jazyk a literatura
2) Žurnalistika

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.