Radiologický fyzik

Radiologický fyzik je odborník, který se specializuje na aplikaci fyzikálních principů v oblasti radiologie a lékařského zobrazování. Jeho hlavním cílem je zajistit bezpečné a efektivní používání radiologických technik při diagnostických a terapeutických procedurách. Radiologický fyzik se podílí na kalibraci a kontrolách radiologických zařízení, zajišťuje dodržování bezpečnostních standardů a optimalizaci obrazových procedur s ohledem na snížení dávek ionizujícího záření pro pacienty i zdravotnický personál. Kromě toho může radiologický fyzik spolupracovat s lékaři a techniky v diagnostických laboratořích, aby zlepšil kvalitu diagnostických obrazů a přispěl k nejlepšímu možnému výsledku pacienta.

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.