Umění

Studijní obory:

Design herních předmětů

Interiérová tvorba

Oděvní a textilní design

Malba a přidružené techniky

Grafický design a realizace tiskovin

Ražená medaile a mince

Kresba a ilustrace v médiích

Oděvní návrhářství

Obalový a grafický design

Interaktivní grafika

Reklamní tvorba

Užitá malba

Sochařská tvorba

Grafická tvorba

Vizuální komunikace

Design módních doplňků

Produktový design

Design interiérů a zahrad

Průmyslový a produktový design

Restaurování kovů

Řezbářství a restaurování dřeva

Konzervování a restaurování textilií

Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Restaurování kovů, minerálů a organolitů

Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik

Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva

Multimediální umělecká tvorba

Multimediální tvorba v reklamě

Teorie a praxe multimediální tvorby

Počítačová umění a design

Faktografická rozhlasová a televizní tvorba

Multimediální tvorba

Multimediální tvorba v propagaci

Hudba – zaměření jazz

Herectví a moderování

Tvorba textu a scénáře

Herectví s loutkou

Hudebně dramatické umění