Agronom

Agronom má na starosti celkové zajištění výroby v zemědělství. Sestavuje osevní plány, volí správné pracovní a technologické postupy u pěstování rostlin a vykonává dohled při přípravě půdy, výsadbě a hnojení. Kromě toho provádí laboratorní testy půdy a vede příslušnou dokumentaci. Nejčastěji pracuje v zemědělských firmách a družstvech.

Průměrná hrubá mzda

42.000

Doporučené vzdělání

SŠ - Maturita

Délka studia

4 roky

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Vůdce - ENTJ, Inovátor - ENTP, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Agronom:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Agropodnikání
Vhodný obor:
1) Rostlinolékařství
2) Zahradnictví

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.