Tvůj typ osobnosti je:

Odborník - INTJ

Extrovert x Introvert
Introvert - samostatný, zdrženlivý, klidný, nezávislý
Smyslový x Intuitivní
Intuitivní - vizionářský, inovativní, teoretický, kreativní
Myšlení x Cítění
Myšlení - logický, analytický, racionální, systematický
Usuzování x Vnímání
Usuzování - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

Základní charakteristika:

 • Disciplinovaní a organizovaní lidé
 • Logičtí, analytičtí a praktičtí
 • Velcí kreativci a inovátoři
 • Jsou důkladní, dbají na detaily
 • Spíše realisté než snílci, rozhodují se podle faktů
 • Výborní ve vymýšlení strategií, plánování, testování a kontrole
 • Dobré organizační schopnosti

Jaké pracovní prostředí jim vyhovuje:

 • Díky své vytrvalosti rádi pracují na dlouhodobých projektech
 • Vyhovuje jim pracovat samostatně nebo s inteligentními a svědomitými lidmi, s nimiž se mohou vzájemně obohacovat
 • Rádi vymýšlejí nová řešení
 • Když mají možnost se dál vzdělávat ve svém oboru
 • Vyhovuje jim práce s různými modely a abstrakcemi, při kterých mohou využít svou logiku

Přednosti:

 • Jsou schopni pochopit i ty nejsložitější úlohy
 • Dokáží vyjádřit své představy i formou nákresu, diagramu či vzorce
 • Jsou schopni pracovat sami a nezávisle
 • Své vize dokáží přetvářet ve funkční systémy, odolávat nátlaku a neuhýbat ze své cesty
 • Vynikající v kreativních a intelektuálně náročných úlohách vyžadujících představivost
 • Výborní jsou také v teoretických, logických a technicky zaměřených analýzách a úvahách

Slabiny:

 • Někdy se až příliš zaměřují na svět teorií, možností a idejí, že jim uniká reálný svět
 • Kladou vysoké nároky jak na sebe, tak i na ostatní
 • Mohou mít problém pracovat s někým, koho nepovažují za sobě rovného odborníka
 • Jakmile vyřeší kreativní část úkolu, jejich zájem klesá
 • Dokáží být velmi kritičtí a pesimističtí
 • Někdy vyžadují až příliš velkou nezávislost, kterou firma není schopna tolerovat

Nejvhodnější profese:

Pro jaké dosažené vzdělání tě zajímají profese?

Vyber vzdělání

Profese jakých oborů tě zajímají?

Vyber obor

Auto-moto

Konstruktér automobilů

Konstruktér automobilů se specializuje na návrh a vývoj vozidel. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svým analytickým schopnostem a strategickému myšlení, což jim umožňuje efektivně řešit složité technické výzvy spojené s designem automobilů. Díky své nezávislosti a důkladnosti jsou schopni přinášet do automobilového průmyslu nové a efektivní konstrukční přístupy.

Autoelektrikář

Autoelektrikář se zabývá opravami elektrických systémů v automobilech. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich preciznosti a schopnosti systematicky řešit problémy. Jejich zodpovědnost a odhodlání zajišťují spolehlivý chod elektronických komponentů ve vozidlech.

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Ředitel pobočky banky

Ředitel pobočky banky má na starosti celkový provoz a správu pobočky. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svým organizačním schopnostem a strategickému myšlení. Jejich umění vést týmy a řídit finanční aspekty podnikání přispívá k efektivnímu a úspěšnému řízení pobočky banky.

Pojistný matematik

Pojistný matematik se zaměřuje na analýzu rizik a výpočty pojistných tarifů. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svým analytickým schopnostem a detailnímu přístupu k práci. Svým uměním vytvářet přesné matematické modely umožňují přesně určit pojistné ceny a rizika pro pojišťovny.

Bankovní ekonom

Bankovní ekonom se věnuje finanční analýze a správě prostředků v bankovním sektoru. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti strategicky řešit ekonomické výzvy a pracovat s komplexními finančními daty. S jejich pečlivostí a precizností mohou zabezpečit správu financí a dosáhnout optimálního finančního hospodaření banky.

Akciový analytik

Akciový analytik zkoumá a hodnotí výkonnost akcií na trhu. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své schopnosti analyzovat tržní trendy a provádět důkladný výzkum investičních možností. Pomáhají investičním firmám a jednotlivým investorům správně posuzovat rizika a přínosy akciových investic.

Burzovní makléř

Burzovní makléř zprostředkovává obchody na finančních trzích. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti rychlého a efektivního rozhodování za dynamicky se měnících podmínek. Se svými analytickými dovednostmi mohou efektivně řídit transakce a pomáhat klientům dosáhnout úspěšných investičních rozhodnutí.

Specialista úvěrových rizik

Specialista úvěrových rizik posuzuje úvěrová rizika a schvaluje úvěry. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své schopnosti analyzovat finanční data a provádět důkladné hodnocení rizik. Díky jejich pečlivosti jsou schopní zajistit správné rozdělení úvěrových prostředků a minimalizovat rizika pro finanční instituce.

Bezpečnost a ochrana

Kriminalista

Kriminalista se zabývá vyšetřováním a řešením trestných činů. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti systematicky sbírat a analyzovat důkazy. Jejich pečlivý a logický přístup jim pomáhá při vyšetřování a zajišťování spravedlnosti.

Řídící vojenského letového provozu

Řídící vojenského letového provozu zajišťuje bezpečnost a koordinaci vojenských letadel ve vzdušném prostoru. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodné díky svým analytickým schopnostem a schopnosti rychlého a efektivního rozhodování ve stresových situací. Díky tomu mohou zajistit bezpečnost leteckého provozu a koordinovat letové operace.

Doprava a logistika

Manažer logistiky

Manažer logistiky se specializuje na efektivní řízení a plánování dodavatelského řetězce. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému organizačnímu talentu a schopnosti plánovat složité logistické procesy. S jejich pečlivostí a analytickým myšlením mohou zabezpečit plynulý tok materiálů a optimalizovat logistické operace.

Řídící letového provozu

Řídící letového provozu koordinuje pohyb letadel z řídící věže a zodpovídá za jejich bezpečnost ve vzdušném prostoru. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich analytickým schopnostem a schopnosti rychle reagovat na neočekávané události. Díky tomu mohou zajistit plynulý a bezpečný letový provoz.

Dřevařství, vodní a lesní hospodářství

Vodohospodářský technik

Vodohospodářský technik se stará o správu a údržbu vodních zdrojů a systémů. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své schopnosti systematicky řešit technické a environmentální problémy. S jejich pečlivostí a odbornými znalostmi mohou přispět k udržitelnému hospodaření s vodními zdroji a zabezpečit kvalitní vodohospodářské služby.

Dřevařský konstruktér

Dřevařský konstruktér se specializuje na návrh a vývoj dřevěných konstrukcí. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi ideálními kandidáty díky své schopnosti detailně analyzovat a plánovat technické parametry dřevěných struktur. Jejich systematický přístup a pečlivost při vývoji nových designů přispívají k vytváření bezpečných a funkčních konstrukcí a staveb.

Hydrolog

Hydrolog se zabývá studiem vodních toků a zásob vody v krajině. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své schopnosti systematicky sbírat a analyzovat data o vodních zdrojích a vývoji vodního prostředí. Jejich preciznost a důkladnost při zkoumání hydrologických parametrů pomáhá lépe chápat a efektivně řídit vodní cykly.

Ekonomika, účetnictví a HR

Podnikový ekonom

Podnikový ekonom stanovuje finanční strategii a rozpočet podniku, pro který pracuje. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti analyzovat finanční údaje, provádět analýzy trhu a navrhovat efektivní strategie pro růst a rozvoj podniku. Jejich umění identifikovat klíčové faktory úspěchu a řídit finanční procesy pomáhá firmám dosahovat vytyčených cílů.

Finanční auditor

Finanční auditor se zabývá ověřováním účetních závěrek (informace o hospodaření firmy za konkrétní období) a kontrolou účetních a hospodářských výkazů společnosti. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodní díky jejich schopnosti pečlivého zkoumání a detailního hodnocení finančních údajů a transakcí. Jejich důkladnost a smysl pro detail přispívá k objektivnímu hodnocení finančního zdraví organizací.

Účetní

Účetní se zabývá zpracováním a evidencí účetních dokladů. Kromě toho má na starosti také fakturování, sestavování účetní závěrky a kontrolu finančního účetnictví společnosti. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti precizně pracovat s čísly a zajistit přesnou a řádnou účetní evidenci. Jejich pečlivost a systematický přístup k práci pomáhají udržovat přehled o finanční situaci a zabezpečovat správné plnění daňových povinností.

Daňový poradce

Daňový poradce poskytuje klientům rady týkající se daňových záležitostí. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodné díky svým analytickým schopnostem a smyslu pro porozumění složitým daňovým předpisům. Jejich umění interpretovat daňové zákony a efektivně strukturovat daňové plány přispívá k finančnímu zdraví klientů.

Elektrotechnika a energetika

Elektromechanik

Elektromechanik se zabývá údržbou a opravou elektromechanických zařízení. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti systematicky diagnostikovat a řešit technické problémy. Jejich umění pracovat s technickými schématy a detailní zaměření na technické procesy přispívá k udržení spolehlivosti elektromechanických systémů.

Elektrotechnik

Elektrotechnik se věnuje návrhu, vývoji a údržbě elektrotechnických systémů. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své schopnosti analyzovat a navrhovat složité elektrické a elektronické systémy. Jejich důkladnost a preciznost při vývoji a testování elektrotechnických zařízení přispívá k bezpečnosti a spolehlivosti elektrických systémů.

Elektrotechnický konstruktér

Elektrotechnický konstruktér navrhuje a vyvíjí elektrotechnické systémy a zařízení. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti systematicky analyzovat a technicky plánovat. Jejich schopnost kreativně řešit technické výzvy a vytvářet inovativní elektrotechnická řešení přispívá k efektivnímu vývoji nových technologií.

Elektroinženýr

Elektroinženýr se specializuje na vývoj a zavádění elektrotechnických systémů. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své schopnosti detailně analyzovat technické požadavky a navrhovat sofistikovaná elektrotechnická řešení. Jejich systematický přístup a preciznost při vývoji nových technologií přispívají k inovacím v oblasti elektrotechniky.

Gastronomie a turismus

Manažer cestovní kanceláře

Manažer cestovní kanceláře řídí a koordinuje provoz cestovní kanceláře. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich organizačnímu talentu a schopnosti strategického plánování v oblasti cestovního ruchu. Jejich umění vést tým, organizovat akce a pečlivě sledovat detaily přispívá k úspěšnému fungování cestovní kanceláře.

Chemie, věda a výzkum

Sociolog

Sociolog se zabývá studiem společnosti a sociálních struktur. Jeho práce zahrnuje sběr, analýzu a interpretaci dat o lidech a jejich chování v různých situacích. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své schopnosti systematicky sbírat a analyzovat sociální data a odhalovat trendy ve společenském chování. Jejich důkladný přístup k výzkumu a umění vyvozovat relevantní závěry pomáhají lépe porozumět sociálním dynamikám a vývoji ve společnosti.

Astronom

Astronom studuje vesmírné objekty a zkoumá jejich původ, vývoj a vlastnosti. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti analyzovat složité astronomické údaje a provádět precizní výzkum vesmírných jevů. Jejich umění odhalovat vzorce v astronomických datech a pracovat s komplexními modely přispívá k rozvoji našeho chápání vesmíru.

Biolog

Biolog studuje životní formy, organismy a jejich interakce v přírodě. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi ideálními kandidáty díky své schopnosti detailně zkoumat biologické procesy a provádět výzkum. Jejich systematický přístup a pečlivost při studiu biologických fenoménů přispívají k rozvoji poznání o životě na naší planetě.

Genetik

Genetik se specializuje na studium dědičnosti a genetických mechanismů. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své schopnosti analyzovat genetická data a provádět komplexní genetické analýzy. Jejich důkladnost a smysl pro detail při zkoumání genetických procesů přispívají k rozvoji genetického výzkumu.

Chemický technik

Chemický technik se věnuje výrobě a procesům spojeným s chemickými látkami a produkty. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti systematicky plánovat, organizovat chemické procesy a sledovat kvalitu výrobních postupů. Jejich pečlivost a důkladnost při analýze chemických reakcí a technických parametrů pomáhá zajistit efektivní a bezpečnou výrobu.

Chemický inženýr

Chemický inženýr navrhuje a optimalizuje chemické procesy a technologie. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi jako stvoření díky své schopnosti analyzovat složité chemické reakce a vytvářet efektivní inženýrská řešení. Jejich systematický přístup a schopnost pracovat s komplexními technickými parametry přispívají k inovacím v oblasti chemického průmyslu.

Archeolog

Archeolog studuje minulé společnosti a kultury skrze archeologické nálezy. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodní díky jejich schopnosti detailního zkoumání historických pramenů a materiálních pozůstatků. Jejich pečlivost a umění rekonstruovat minulé události a životní podmínky přispívají k poznání naší historie.

Geolog

Geolog zkoumá zemskou kůru, horniny a geologické procesy. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti analyzovat geologické údaje a vytvářet geologické mapy. Jejich detailní přístup a systematické studium geologických jevů přispívají k lepšímu pochopení geologických procesů.

Antropolog

Antropolog zkoumá lidskou společnost, kulturu a biologii. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti systematicky analyzovat různé aspekty lidské existence a provádět komplexní antropologický výzkum. Jejich umění zkoumat kulturní a sociální rozmanitost a odhalovat historické kořeny lidského chování přispívá k rozvoji antropologického poznání.

Chemik

Chemik zkoumá složení, strukturu a vlastnosti chemických látek. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své schopnosti analyzovat chemické reakce a provádět laboratorní experimenty. Jejich pečlivost a umění přesně měřit a interpretovat chemické údaje přispívají k rozvoji chemického výzkumu.

Botanik

Botanik studuje rostliny, jejich strukturu, ekologii a vztahy s prostředím. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své schopnosti detailního zkoumání rostlinných druhů a ekosystémů. Jejich důkladný výzkum rostlinných adaptací a biodiverzity přispívá k našemu chápání přírodního prostředí.

Meteorolog

Meteorolog zkoumá a předpovídá počasí. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti analyzovat meteorologická data a modelovat složité atmosférické procesy. Jejich systematický přístup a schopnost interpretovat atmosférické jevy přispívají k lepšímu pochopení meteorologických vzorců.

IT

Datový analytik

Datový analytik se zabývá sběrem a analýzou dat, ze kterých získává informace, které následně předává vedení společnosti. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému umění systematicky sbírat a interpretovat data z různých zdrojů. Jejich analytické schopnosti a dovednost pracovat s daty přispívají k odhalování cenných informací a návodů pro různé oblasti.

Software Tester

Software Tester testuje a ověřuje funkčnost a kvalitu softwarových aplikací. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti detailního zkoumání softwarových systémů a hledání chyb a nedostatků. Jejich pečlivost a umění provádět systematické testování přispívají k zajištění spolehlivosti softwarových aplikací.

Programátor

Programátor vytváří softwarové programy a aplikace. Jeho hlavní pracovní náplní je psaní, testování a úprava kódu v programovacích jazycích. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodní díky jejich schopnosti analyzovat složité technické požadavky a přeměňovat je na efektivní programový kód. Jejich systematický přístup a umění řešit technické výzvy přispívají k vývoji kvalitního softwaru.

Softwarový vývojář

Softwarový vývojář vyvíjí softwarové aplikace a systémy. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti detailně plánovat vývoj softwaru. Jejich umění pracovat s komplexními technickými parametry a přizpůsobovat se měnícím se požadavkům klientů přispívá k úspěšnému vývoji softwarů.

Specialista bezpečnosti dat

Specialista bezpečnosti dat zajišťuje ochranu a správu citlivých informací v organizaci. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodní díky jejich schopnosti analyzovat rizika spojená s datovou bezpečností a navrhovat účinná opatření k ochraně dat. Tito lidé jsou navíc schopní efektivně spolupracovat s týmem IT odborníků.

UX Designer

UX Designer se zaměřuje na vytváření optimálního uživatelského zážitku při interakci s webovými a mobilními aplikacemi. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své schopnosti detailně analyzovat uživatelské potřeby, navrhovat uživatelsky přívětivá řešení a efektivně spolupracovat s týmem vývojářů a designérů.

Webový vývojář

Webový vývojář se specializuje na tvorbu a údržbu webových stránek a aplikací. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti systematického programování a řešení technických výzev spojených s vývojem webu. K tomu navíc dokáží excelentně spolupracovat s designéry a ostatními členy týmu.

Správce sítě

Správce sítě zajišťuje provoz a bezpečnost počítačových sítí v organizaci. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti analyzovat a řešit technické problémy spojené se správou sítí a zajistit plynulý provoz informační infrastruktury.

Game Designer

Game Designer je odborník, který se zabývá tvorbou a designem videoher. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své schopnosti kreativního myšlení, detailního plánování a schopnosti pracovat v týmu na vytváření zábavných a inovativních herních zážitků, které hráče osloví.

Správce databáze

Správce databáze zajišťuje správu a údržbu databází v organizaci. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodní díky jejich schopnosti systematicky řešit technické výzvy spojené s ukládáním a správou dat. Stejně tak díky svému umění zajistit bezproblémový chod jednotlivých systémů a databází.

Marketing a média

SEO specialista

SEO Specialista se specializuje na optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své schopnosti analyzovat data, sledovat trendy v online prostředí a strategicky přistupovat ke zvyšování viditelnosti webů ve vyhledávačích.

Marketingový manažer

Marketingový manažer vede marketingový tým, vyvíjí strategie pro získání a udržení zákazníků a plánuje marketingové kampaně na podporu značky. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti analyzovat tržní trendy, plánovat dlouhodobé strategie a efektivně řídit marketingové aktivity.

Specialista online marketingu

Specialista online marketingu se specializuje na online reklamu, obsahový marketing a správu sociálních sítí. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své schopnosti analyzovat online chování zákazníků, plánovat cílené kampaně a sledovat účinnost marketingových aktivit.

PPC specialista

PPC specialista spravuje a optimalizuje placenou online reklamu, jako jsou reklamy ve vyhledávačích nebo na sociálních sítích. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své schopnosti analyzovat data, sledovat výkonnost reklam a efektivně spravovat reklamní kampaně.

Management

Generální ředitel

Generální ředitel má na starosti celkové vedení a strategické řízení organizace, zajišťuje efektivní fungování všech oblastí podnikání a rozhoduje o klíčových směrech rozvoje. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto prestižní pozici vhodní díky své schopnosti analyzovat složité problémy, strategicky plánovat a efektivně vést týmy k dosažení společných cílů.

Technický ředitel

Technický ředitel odpovídá za technický rozvoj a inovace v organizaci, koordinuje technické týmy a zajišťuje správný chod technických procesů. „Odborníci“ jsou pro tuto pozici vhodní díky systematickému myšlení, detailnímu přístupu k práci a schopnosti řešit komplexní technické výzvy.

Manažer kvality

Manažer kvality se specializuje na zajišťování a sledování kvality výrobků či služeb organizace. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti provádět důkladné analýzy, identifikovat nedostatky a navrhovat zlepšení, čímž přispívají k udržení vysokých standardů kvality.

Finanční ředitel

Finanční ředitel má na starosti celkové řízení financí společnosti. Jeho práce zahrnuje sledování ekonomického vývoje, plánování rozpočtu, řízení cash flow, správu účetnictví a daní, posouzení investičních příležitostí a přípravu finančních zpráv pro vedení společnosti či investory. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto pozici vhodní díky jejich schopnosti pracovat s čísly, provádět finanční analýzy a strategicky plánovat přerozdělování finančních prostředků.

Risk Manager

Risk Manager identifikuje a řídí rizika spojená s provozem organizace a vypracovává plány pro jejich minimalizaci. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodné díky jejich schopnosti detailního zkoumání potenciálních rizik pro organizaci a zavedení promyšlených kroků proti jejich vzniku.

Zakladatel start-up

Zakladatel start-upu je jedinec, který vytvořil nový projekt a přivedl tak k životu svůj podnikatelský nápad. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti analyzovat mezery na trhu, plánovat podnikatelské strategie a systematicky pracovat na rozvoji nového projektu.

Projektový manažer

Projektový manažer řídí a koordinuje průběh projektů od plánování až po zavedení, zajišťuje dodržování termínů a efektivní využívání zdrojů. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto pozici vhodní díky jejich schopnosti strukturovaného plánování, detailního sledování pokroku a efektivního komunikování s týmem.

Business Development Manager

Business Development Manager se zaměřuje na identifikaci nových obchodních příležitostí, navazování strategických partnerství a rozvoj tržního potenciálu organizace. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své schopnosti analyzovat trh, vyhledávat inovativní přístupy a systematicky pracovat na rozvoji podnikání.

Výrobní ředitel

Výrobní ředitel odpovídá za efektivní řízení výrobních procesů, plánování produkce a zajištění kvalitního výstupu. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky smyslu pro detailní plánování, systematické řízení a řešení technických a logistických výzev.

Obchod a administrativa

Státní úředník

Státní úředník pracuje ve veřejné správě, kde zajišťuje administrativní a legislativní činnosti. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti pracovat s komplexními informacemi, dodržovat předpisy a vše pečlivě dokumentovat.

Manažer nákupu

Manažer nákupu se stará o strategické plánování nákupů, vyjednávání s dodavateli a správu dodavatelského řetězce. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto roli vhodní díky jejich schopnosti analyzovat tržní podmínky, vyhledávat efektivní dodavatele a plánovat strategie pro optimalizaci nákupů.

Nákupčí

Nákupčí hledá a následně nakupuje materiál či zboží pro firmu za co nejvýhodnějších podmínek. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti detailně zkoumat trh, vyjednávat s dodavateli a řídit nákupní procesy.

Obchodní ředitel

Obchodní ředitel řídí obchodní oddělení firmy. „Odborníci“ jsou pro tuto pozici vhodní díky své schopnosti analyzovat tržní trendy, vyvíjet inovativní obchodní strategie a efektivně řídit týmy.

Právo

Státní zástupce

Státní zástupce reprezentuje státní zájmy v trestním řízení a dohlíží na dodržování právních norem. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti důkladného výzkumu, analyzování důkazů a přesvědčivé komunikace.

Asistent státního zástupce

Asistent státního zástupce podporuje práci státního zástupce při přípravě trestních případů a zajišťuje administrativní úkoly. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti detailně organizovat práci a pečlivě zpracovávat dokumenty.

Advokát

Advokát zastupuje klienty před soudy. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich logickému myšlení, disciplíně, umění analyzovat právní otázky a strategicky přistupovat k případům.

Advokátní koncipient

Advokátní koncipient se stane advokátem tak, že nejprve vykoná tříletou praxi pod dohledem advokáta a následně úspěšně složí advokátní zkoušku. Pracovní náplní advokátního koncipienta během této praxe je převážně vykonávání jednodušších právních činností a zastupování klientů u soudu. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto fázi vhodné díky své disciplíně, ochotě se vzdělávat a schopnosti efektivně spolupracovat.

Patentový zástupce

Patentový zástupce je klíčovým poradcem pro klienty, kteří chtějí úspěšně využít své nápady, vynálezy, obchodní značky nebo designy. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodní díky jejich schopnosti detailní analýzy patentů, komplexnímu poradenství a efektivnímu právnímu zastupování.

Firemní právník

Firemní právník se specializuje na právní otázky týkající se společnosti a jejího provozu. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti komplexně porozumět právním předpisům, analyzovat rizika a poskytovat efektivní právní rady.

Soudce

Soudce rozhoduje v soudních sporech a zajišťuje dodržování zákonných procedur. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto roli vhodní díky jejich smyslu pro spravedlnost, důkladnému přístupu k prozkoumání důkazů a objektivnímu rozhodování.

Asistent soudce

Asistent soudce podporuje práci soudce při přípravě soudních řízení a zajišťuje administrativní úkoly. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti pečlivého zpracování soudních spisů, organizaci soudních jednání a spolehlivé spolupráci se soudcem.

Notář

Notář ověřuje právní akty a dokumenty, včetně závětí a různých smluv. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi vhodní díky jejich pečlivosti, důkladnosti a diskrétnímu jednání s klienty.

Stavebnictví a reality

Architekt

Architekt specializuje na navrhování a plánování staveb a budov. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich analytickým schopnostem, kreativitě a umění řešit složité technické a designové výzvy. Jsou schopní proměnit koncepty a myšlenky do konkrétních stavebních projektů a pracovat na vytváření funkčních a esteticky atraktivních prostor.

Krajinářský architekt

Krajinářský architekt se zaměřuje na návrh a plánování venkovních prostor a krajiny. Osoby s typologií „Odborník“ se pro tuto profesi hodí díky svým kreativním schopnostem a umění kombinovat estetiku s funkcionalitou za účelem tvorby krásného a užitečného venkovního prostředí, které si lidé zamilují.

Projektant staveb

Projektant staveb se zabývá vytvářením detailních plánů a výkresů pro stavební projekty. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svým analytickým a matematickým schopnostem, které jim umožňují přesné plánování a modelování stavebních konstrukcí.

Stavební inženýr

Stavební inženýr se specializuje na návrh a řízení stavebních projektů. Lidé s typologií „Odborník“ se na tuto profesi hodí díky svým technickým dovednostem a schopnosti řešit složité problémy. Nedělá jim problém spolupracovat s různými týmy a dodavateli a zajistit, aby stavební projekty byly dokončeny včas a v souladu s příslušnými normami a předpisy.

Statik

Statik se zaměřuje na výpočty pevnosti a stability stavebních konstrukcí. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svým silným analytickým schopnostem a preciznímu přístupu k výpočtům. Dokáží provádět složité analýzy a výpočty, aby zajistili, že stavební konstrukce jsou dostatečně pevné a bezpečné pro použití.

Rozpočtář staveb

Rozpočtář staveb se specializuje na vytváření rozpočtů pro stavební projekty. „Odborníci“ se na tuto profesi hodí díky svým analytickým schopnostem a umění pracovat s čísly. Pomáhají zajistit, že stavební projekty jsou finančně dobře naplánovány a kontrolovány.

Geodet

Geodet / zeměměřič se specializuje na měření a mapování pozemků a terénu. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich dovednostem při práci s geodetickými přístroji a znalostmi zeměměřických technik. Jejich schopnosti jsou důležité pro přesné určení hranic pozemků a pro správné umístění staveb a infrastruktury.

Strojírenství

Strojírenský konstruktér

Strojírenský konstruktér se zaměřuje na návrh a vývoj strojů a zařízení. Osoby s typologií „Odborník“ se na tuto profesi hodí díky svým technickým dovednostem a kreativitě při navrhování nových produktů. Lidé s touto typologií dokáží bez problému pracovat na vytváření technických výkresů a specifikací, které umožňují výrobu strojů a zařízení.

Strojní inženýr

Strojní inženýr se zabývá vývojem strojů a zařízení. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svým technickým dovednostem a schopnosti řešit složité technické problémy. Tito lidé dokáží pracovat na návrhu a vývoji strojů, které mohou být využity v různých průmyslových odvětvích, což je pro společnost zásadní.

Programátor CNC

Programátor CNC se specializuje na programování počítačově řízených strojů. Lidé s typologií „Odborník“ se na tuto profesi hodí díky svým technickým dovednostem a schopnosti pracovat s programovacím softwarem. Lidé s touto typologií tak dokáží zajistit, že CNC stroje budou pracovat efektivně a přesně podle požadavků.

Školství a vzdělávání

Ředitel školy

Ředitel školy je zodpovědný za správu a vedení školního provozu. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svým organizačním dovednostem a schopnosti přetvářet své vize ve funkční systémy. Tito lidé dokáží rozvíjet vzdělávací prostředí a dosahovat předem vytyčených cílů.

Umění a kultura

Filozof

Filozof je člověk, který se zabývá zkoumáním různých otázek týkajících se lidské existence, poznání, etiky a společnosti. „Odborníci“ se na tuto profesi hodí díky svému analytickému a kritickému myšlení. Lidé s touto typologií dokáží podrobně zkoumat filozofické otázky a přispívají tak k rozvoji filozofického myšlení.

Zdravotnictví a sociální péče

Kardiolog

Kardiolog je lékař specializující se na diagnostiku a léčbu srdečních onemocnění. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich důkladnosti, pečlivosti a analytickému přístupu. Tito lidé dokáží pomáhat pacientům udržovat zdravé srdce a léčit srdeční onemocnění, což je na této pozici naprosto zásadní.

Neurolog

Neurolog je lékař specializovaný na diagnózu a léčbu nervových poruch a onemocnění mozku. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich analytickým dovednostem, pečlivosti a schopnosti diagnostikovat a léčit neurologické problémy.

Psychiatr

Psychiatr se zabývá diagnostikou a léčbou duševních poruch a psychických onemocnění. Osoby s typologií „Odborník“ se na tuto profesi hodí díky svým analytickým znalostem v oblasti psychiatrie a umění pracovat s pacienty, kteří potřebují psychickou péči. Kromě toho při terapeutických rozhovorech uplatní svou logiku a zaměření na detaily.

Patolog

Patolog je lékař, který se specializuje na diagnostiku chorob na základě pozorování tkání a buněk pod mikroskopem. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svým analytickým schopnostem a dovednosti provádět pečlivá patologická vyšetření. Lidé s touto typologií bývají klíčovými členy lékařského týmu, který pomáhá diagnostikovat nemoci a určovat příčiny úmrtí pacientů.

Soudní lékař

Soudní lékař se zabývá zjišťováním příčin náhlých a neočekávaných úmrtí, aby poskytl informace, které pomáhají v právních procesech. Soudní lékař tak pomáhá soudu a policii při vyšetřování různých případů, jako jsou trestné činy, vraždy či nehody. Lidé s typologií „Odborník“ se na tuto profesi hodí díky jejich analytickým dovednostem a schopnosti shromažďovat důkazy při soudním procesu. Při práci uplatní svou preciznost a rozvahu.

Laboratorní asistent

Laboratorní asistent je zdravotnický pracovník specializující se na provádění laboratorních testů a analýz. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich pečlivosti, detailnímu přístupu a schopnosti pracovat s laboratorním vybavením.

Zdravotní laborant

Zdravotní laborant je pracovník specializující se na sběr a analýzu vzorků tělesných tekutin a tkání pro diagnostiku nemocí. „Odborníci“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti interpretovat výsledky analýz. Jejich práce je klíčová pro správnou diagnostiku pacientů, při níž uplatní svou preciznost, důkladnost a rozvahu.

Alergolog

Alergolog je lékař specializovaný na diagnostiku a léčbu alergií a imunitních onemocnění. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky svému logickému uvažování a schopnosti pomáhat pacientům s alergiemi. Tito lidé dokáží provádět a vyhodnocovat různé testy na alergie, aby určili příčiny potíží svých pacientů.

Chirurg

Chirurg je lékař specializovaný na chirurgické zákroky a operace. Osoby s typologií „Odborník“ se na tuto profesi hodí díky své pečlivosti, důkladnosti a schopnosti provádět složité chirurgické zákroky. Právě během operací využijí svou skvělou vytrvalost a preciznost.

Plastický chirurg

Plastický chirurg se specializuje na zlepšení vzhledu nebo obnovu funkčnosti těla pomocí chirurgických operací. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své preciznosti a schopnosti pracovat na vylepšení vzhledu pacientů. Mohou provádět různé estetické zákroky, u kterých uplatní svou pečlivost a rozvahu.

Ortoped

Ortoped se specializuje na léčbu páteře, kostí, kloubů a svalů. Lidé s typologií „Odborník“ se na tuto profesi hodí díky své pečlivosti, důkladnosti a schopnosti provádět ortopedické zákroky. Při práci dokáží skvěle využít svůj detailní přístup a klid.

Oftalmolog

Oftalmolog je lékař specializovaný na diagnostiku a léčbu očních onemocnění. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svým analytickým schopnostem, detailnímu přístupu a schopnosti provádět oční operace. „Odborníci" na pozici oftalmolog skvěle využijí svou klidnou mysl, rozvahu a smysl pro detail.

Psycholog

Psycholog se specializuje na diagnostiku a léčbu psychických problémů klientů. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich analytickým dovednostem v oblasti psychologie a schopnosti pracovat s lidmi, kteří potřebují psychickou péči. „Odborníci“ při práci na této pozici využijí zejména svůj logický, analytický a detailní přístup.

Zemědělství a potravinářství

Agronom

Agronom má na starosti celkové zajištění výroby v zemědělství. „Odborníci“ se na tuto profesi hodí díky svým analytickým a inovativním schopnostem v oblasti zemědělství a schopnosti pomáhat zemědělcům optimalizovat produkci. Díky jejich preciznosti dokáží lidé s touto typologií provádět kvalitní výzkum plodin, aby zlepšili kvalitu produkce.

Kontrolor kvality potravin

Kontrolor kvality potravin se stará o kvalitu potravin a nápojů. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky svým analytickým dovednostem a schopnosti zajistit bezpečnost potravin. Díky své preciznosti jsou totiž schopni zajistit bezproblémový průběh inspekce týkající se dodržování hygienických a bezpečnostních standardů při výrobě potravin.

Mechanik zemědělských strojů

Mechanik zemědělských strojů se specializuje na opravu a údržbu zemědělských strojů a techniky. Lidé s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich technickým dovednostem a schopnosti rychle identifikovat a řešit technické problémy.

Rybářský technik

Rybářský technik většinou pracuje na rybářských farmách. Jeho úkolem je vymýšlet moderní metody pro chov ryb, aby zajistil efektivní a udržitelné rybářství. Osoby s typologií „Odborník“ se na tuto profesi hodí díky svému inovativnímu přístupu a schopnosti navrhovat technická řešení pro rybáře. Při práci využijí také svou rozvahu a smysl pro detail.

Žurnalistika a polygrafie

Spisovatel

Spisovatel se věnuje psaní poutavých literárních děl. „Odborníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svému talentu pro psaní a schopnosti tvořit příběhy, které osloví čtenáře. Při práci na této pozici využijí zejména svou preciznost, kreativní myšlení a smysl pro detail.

Šéfredaktor

Šéfredaktor má zodpovědnost za celkové vedení a fungování redakce. Lidé s typologií „Odborník“ se na tuto profesi hodí díky jejich rozvaze a schopnosti vést tým redaktorů. Jsou klíčovými členy vydavatelského procesu, kteří při práci na této pozici uplatní svou preciznost, rozvahu a kreativní myšlení.

Filmový kritik

Filmový kritik se specializuje na hodnocení a recenze filmů a televizních pořadů. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou svým analytickým dovednostem a schopnosti komunikovat své názory a hodnocení směrem k veřejnosti. Při práci na této pozici využijí zejména svůj cit pro detail a rozvahu.

Překladatel

Překladatel se specializuje na překlad textů z jednoho jazyka do druhého. Osoby s typologií „Odborník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svému pečlivému přístupu a schopnosti zachovat význam a kontext při překladu. Při práci na této pozici využijí zejména svou pečlivost a důkladnost.

Nenašel jsi svou vysněnou profesi? Nezoufej a prohlédni si i ostatní profese na našem webu.

Zobrazit profese