Tvůj typ osobnosti je:

Detailista - ISTJ

Extrovert x Introvert
Introvert - samostatný, zdrženlivý, klidný, nezávislý
Smyslový x Intuitivní
Smyslový - realistický, zodpovědný, praktický, detailní
Myšlení x Cítění
Myšlení - logický, analytický, racionální, systematický
Usuzování x Vnímání
Usuzování - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

Základní charakteristika:

 • Velmi důslední, pečliví a praktičtí lidé
 • Zaměření na detaily
 • Rozhodují se na základě logiky a racionálního uvažování
 • Mají rádi jasná pravidla
 • Jsou zodpovědní, spolehliví a loajální
 • Často se stávají odborníky ve svých oborech
 • Rádi si vše nejprve promyslí a naplánují, než se do něčeho vrhnou

Jaké pracovní prostředí jim vyhovuje:

 • Nevadí jim pracovat tiše v pozadí, avšak chtějí být za svou práci náležitě odměněni
 • Při plnění úkolů rádi spoléhají na osvědčené metody, nejsou zastánci častých změn
 • Při práci potřebují klid a dostatek času pro kontrolu
 • Vyhovuje jim stabilní prostředí s měřitelnými cíli a jasnou organizační strukturou
 • Neradi prezentují velkému publiku
 • Vyhovuje jim, když přesně vědí, na jakou pozici se mohou vypracovat a co pro to musí udělat

Přednosti:

 • Jsou precizní, spolehliví a akurátní do posledního puntíku
 • Drží se předepsaných postupů
 • Dokáží se mimořádně soustředit, pracovat dlouho a samostatně
 • Jsou stabilními články firem
 • Schopní si zapamatovat obrovské množství informací a detailů
 • Loajální vůči svým kolegům, přátelům i rodině

Slabiny:

 • Mohou působit odtažitým dojmem
 • Mají potíže se přizpůsobovat častým změnám
 • Jejich výkonnost klesá, pokud nevidí výsledky své práce
 • Někdy je pro ně složité pochopit potřeby ostatních lidí
 • Mají tendenci odmítat nové nápady, raději se drží osvědčených postupů
 • Někdy mohou být až příliš zaměření na detaily

Nejvhodnější profese:

Pro jaké dosažené vzdělání tě zajímají profese?

Vyber vzdělání

Profese jakých oborů tě zajímají?

Vyber obor

Auto-moto

Přijímací technik

Přijímací technik v autoservisu plní klíčovou roli při přijímání objednávek od zákazníků, koordinaci oprav a výpočtu cen za poskytnuté služby. Osoby s typologií „Detailista“ jsou precizní, systematické a mimořádně pečlivé. Na pozici přijímacího technika využívají těchto vlastností především k tomu, aby správně a podrobně zaznamenávaly informace, jež od zákazníků získají ohledně problémů s vozidly. Jejich důkladný přístup jim rovněž pomáhá efektivně se vypořádávat s administrativními úkoly, které tato role vyžaduje.

Konstruktér automobilů

Konstruktér automobilů se zaměřuje na návrh a vývoj nových automobilových modelů, přičemž se snaží spojit estetiku, funkčnost a bezpečnost vozidel. Lidé s typologií „Detailista“ se na tuto profesi skvěle hodí především díky své preciznosti a systematickému přístupu k práci. Tato typologie s sebou navíc nese schopnost pečlivě analyzovat technické detaily a navrhovat inovativní řešení v oblasti konstrukce vozidel, což je na této pozici klíčové.

Automechanik

Automechanik je odborník specializující se na diagnostiku a opravy motorových vozidel. Tato profese vyžaduje preciznost, spolehlivost a technické znalosti. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto oblast jako stvoření. Jejich pečlivý a disciplinovaný přístup jim totiž umožňuje systematicky řešit i složité technické problémy a zaměřit se na detaily. Díky těmto vlastnostem jsou schopni provádět kvalitní opravy, což je zásadní pro bezpečnost cestujících.

Správce vozového parku

Správce vozového parku je zaměstnancem firmy, které se stará o flotilu vozidel. Dbá na údržbu vozů, plánuje jejich opravy a monitoruje náklady vynaložené na palivo. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi ideální především díky svým organizačním schopnostem a systematickému přístupu, který jim umožňuje pečlivě sledovat stav vozidel, dbát na důkladnou údržbu a optimalizovat náklady.

Vedoucí servisu

Vedoucí servisu je zodpovědný za celkové řízení a správu autoservisu. „Detailista“ se na tuto profesi výborně hodí především díky svým organizačním schopnostem a důrazu na praktičnost a řád. Člověk s touto typologií je navíc spolehlivý, systematický a přesný. Zároveň má předpoklady pro efektivní řízení finančních toků a plánování rozvoje, což jsou další důležité aspekty pro tuto profesi.

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Likvidátor pojistných událostí

Likvidátor pojistných událostí prošetřuje škody, které utrpěli klienti pojišťovny, a zpracovává návrhy na jejich odškodnění. „Detailista“ je vhodným typem pro tuto profesi především díky své pečlivosti, odpovědnosti a schopnosti systematicky vyhodnocovat škody. Lidé s touto typologií jsou navíc velice spolehliví, což jim umožňuje spravedlivě vyrovnávat pojistné nároky a komunikovat s klienty.

Specialista úvěrových rizik

Specialista úvěrových rizik se stará o to, aby banka půjčovala peníze pouze takovým klientům, u kterých má dostatečnou jistotu, že je splatí. „Detailista“ se na tuto profesi skvěle hodí především díky své schopnosti důkladně analyzovat finanční a úvěrové informace a provádět precizní hodnocení rizik. Člověk s touto typologií je disciplinovaný, spolehlivý a schopný přesného výpočtu, což přispívá ke stanovení úvěrových podmínek a snížení rizik pro finanční instituce.

Hypoteční specialista

Hypoteční specialista je odborníkem na hypoteční úvěry, tzn. půjčky na bydlení. Komunikuje s klienty, kteří mají zájem o hypotéku, vypočítává jejich bonitu a podepisuje s nimi úvěrové a zástavní smlouvy. „Detailista“ je ideální typologií pro tuto profesi především díky své schopnosti systematicky zpracovávat finanční a majetkové informace a provádět precizní analýzy pro poskytnutí hypotečního financování. Člověk s touto typologií je pečlivý, důkladný a spolehlivý, což je pro tuto pozici klíčové.

Bankéř

Bankéř je pracovník banky, který pečuje o přidělené portfolio klientů na některé z jejích poboček. „Detailista“ je vhodným typem pro tuto profesi především díky své schopnosti spravovat finanční prostředky a poskytovat klientům odborné služby. Člověk s touto typologií je systematický, spolehlivý a disciplinovaný pracovník, který se dobře vyrovnává s důležitými úkoly, jako je správa účtů, investice a plánování financí.

Úvěrový specialista

Úvěrový specialista komunikuje s klienty, kteří mají zájem o úvěr, vypočítává jejich bonitu a podepisuje s nimi úvěrové smlouvy. „Detailista“ je vhodným typem pro tuto profesi především díky své důslednosti, preciznosti a schopnosti pracovat s finančními údaji. Tito lidé jsou navíc spolehliví při hodnocení úvěrových žádostí a přísně dodržují stanovené postupy, což jim umožňuje správně vyhodnocovat rizika spojená s úvěrovými transakcemi.

Akciový analytik

Akciový analytik analyzuje akciový trh a hodnotí vývoj ekonomiky i jednotlivých společností, s jejichž akciemi se obchoduje. „Detailista“ je ideální typologií pro tuto profesi především díky své systematičnosti a preciznosti, které mu umožňují pečlivě analyzovat finanční a akciové trhy. Člověk s touto typologií je díky těmto vlastnostem schopen provádět důkladné analýzy, což mu umožňuje poskytovat kvalitní investiční doporučení.

Odhadce nemovitosti

Odhadce nemovitostí určuje hodnotu nemovitostí, jako jsou domy, byty a pozemky. Tato profese vyžaduje důkladnou analýzu trhu a preciznost v posuzování nemovitostí, což „Detailisté“ splňují díky své pečlivosti a systematickému přístupu. Jejich spolehlivost a schopnost dodržovat právní předpisy je dělají důvěryhodnými odhadci nemovitostí.

Bankovní ekonom

Bankovní ekonom, nebo také finanční analytik, je odborník, který analyzuje finanční trhy. Lidé s typologií „Detailista“ jsou ideální pro tuto profesi, jelikož jsou schopni detailně analyzovat finanční operace a rizika v bankovním prostředí. Jsou také disciplinovaní, precizní a spolehliví pracovníci, kteří jsou schopni přesně posuzovat a řídit bankovní operace.

Ředitel pobočky banky

Ředitel pobočky banky je zodpovědný za její ekonomickou a finanční stabilitu. Typologie „Detailista“ je charakterizována praktickým a pragmatickým přístupem při řešení problémů, čímž se pro tuto profesi skvěle hodí. Ředitelé bank s touto typologií se budou pravděpodobně zaměřovat na efektivitu a bezpečnost při řízení banky, což je na této pozici naprosto klíčové.

Pojistný matematik

Pojistný matematik je zaměstnancem pojišťovny. Pomocí matematických modelů a statistických výpočtů analyzuje současný stav pojišťovny a identifikuje její potenciální rizika. Člověk s typologií „Detailista“ se na tuto profesi skvěle hodí především díky své preciznosti a důkladnosti. „Detailista“ má často dobré předpoklady pro ovládání matematiky a statistiky, což je pro tuto pozici nesmírně důležité.

Bezpečnost a ochrana

Vězeňský dozorce

Vězeňský dozorce dozoruje ve věznicích a ústavech zabezpečovací detence. Dohlíží na to, aby vězni dodržovali vnitřní řád věznice či ústavu, provádí u nich prohlídky a zajišťuje celkovou bezpečnost. Lidé s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí především díky své pečlivosti a spolehlivosti. Při plnění úkolů bývají velmi zodpovědní a snaží se dodržovat předepsané postupy, což je pro profesi vězeňského dozorce zásadní.

Policista

Úkolem policisty je chránit občany státu, zajišťovat jejich bezpečnost, působit proti kriminalitě a vyšetřovat trestné činy a přestupky. Lidé s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí především díky své pečlivosti, důkladnosti a loajalitě. Nevadí jim ani konkrétní úkoly a zodpovědnost. V profesním životě se snaží dodržovat pravidla a často dokážou vytvářet stabilní a bezpečné prostředí. Díky těmto vlastnostem se skvěle hodí na profesi policisty.

Voják z povolání

Voják se účastní tuzemských a zahraničních vojenských operací. Jeho úkolem je především obrana lidu a vlasti. „Detailisté“ jsou zodpovědní, systematičtí a spolehliví lidé, kteří jsou schopni přesně dodržovat instrukce a být oddaní plnění svých úkolů. Díky těmto vlastnostem se výborně hodí na profesi vojáka z povolání.

Vojenský pilot

Vojenský pilot je voják, který podle svého zaměření pilotuje armádní dopravní letadla, stíhací letouny nebo vrtulníky a účastní se strategických vojenských misí. Lidé s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí především díky schopnosti pečlivého plánování a ochotě systematického tréninku. Jejich disciplinovaný přístup a schopnost rychle reagovat na měnící se situace jsou pro úspěch ve vojenském letectví klíčové.

Strážník

Strážník obecní či městské policie má za úkol chránit majetek a zajišťovat bezpečnost veřejnosti. Osoby s typologií „Detailista“ se na tuto profesi skvěle hodí díky jejich schopnosti pozorného sledování a pečlivého provádění bezpečnostních procedur. Jejich disciplinovaný přístup a umění rychle reagovat na potenciální hrozby jsou pro tuto profesi rozhodující.

Kriminalista

Kriminalista je zodpovědný za sběr, analýzu a vyhodnocování důkazů a informací spojených s trestnými činy za účelem identifikace pachatelů. Osoby s typologií „Detailista“ mají rády řád a systém. Tito lidé jsou navíc velmi disciplinovaní, pečliví a spolehliví, což jsou klíčové vlastnosti pro profesi kriminalisty.

Řídící vojenského letového provozu

Řídící vojenského letového provozu jsou zodpovědní za řízení letového provozu a zajištění bezpečných letů vojenských letadel. „Detailisté“ se na tuto profesi výborně hodí díky své schopnosti pečlivého monitorování letového provozu a systematického koordinování letů. Jejich disciplinovaný a precizní přístup je nezbytný pro udržení bezpečnosti během vojenských operací.

Celník

Celník má za úkol dohlížet na import a export zboží a osob na hranicích země a odhalovat daňové nebo celní podvody. Lidé s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou především díky schopnosti pečlivého zkoumání dokumentů a systematického vyhodnocování dodržování celních předpisů. Jejich smysl pro detailní prověření je klíčová při prevenci nelegálního obchodu a ochraně národní bezpečnosti.

Hasič

Hasič likviduje požáry, zasahuje při povodních, tornádech, technologických haváriích a únicích chemických látek. Osoby s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti pečlivého plánování a ochotě systematického hasičského výcviku. Jejich disciplinovaný a odhodlaný přístup je základem pro úspěšnou záchranu lidských životů a majetku.

Doprava a logistika

Manažer logistiky

Manažer logistiky má za úkol efektivně řídit dodavatelský řetězec a zajišťovat plynulý pohyb zboží. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti pečlivého plánování a systematického řízení logistických operací. Jejich schopnost sledovat detaily v logistických procesech a optimalizovat dodavatelský řetězec je klíčová pro úspěšný průběh podnikových procesů.

Letecký mechanik

Letecký mechanik provádí údržbu a opravy letadel, aby zajistil jejich bezpečnost a správnou funkci. Lidé s typologií „Detailisty“ jsou skvělou volbou pro profesi leteckého mechanika. Jejich smysl pro detail, praktičnost a rychlá reakce jsou nepostradatelné při řešení technických problémů na letadlech.

Řídící letového provozu

Řídící letového provozu je zodpovědný za bezpečné a efektivní řízení pohybu letadel na letištích a ve vzdušném prostoru. Právě „Detailisté“ jsou známí svou zodpovědností a systematickým přístupem k práci. Na pozici řídícího letového provozu je velmi důležité mít pečlivý přístup a být schopen správně koordinovat mnoho různých úkolů, což těmto lidem nedělá problém. Navíc jsou spolehliví a dokáží zachovat chladnou hlavu i v krizových situacích.

Pilot

Pilot má za úkol bezpečně ovládat letadlo během letu a zajišťovat bezpečnost cestujících i posádky. Osoby s typologií „Detailisty“ se vyznačují precizností, spolehlivostí a pečlivostí, což jsou klíčové vlastnosti pro bezpečný let. Piloti s typologií „Detailista“ bývají velmi dobře organizovaní, detailní a často mají schopnost zachovat chladnou hlavu i v náročných situacích.

Skladník

Skladník má za úkol přijímat, uskladňovat, připravovat a distribuovat zboží v rámci skladu nebo logistického centra. „Detailisté“ se hodí na profesi skladníka díky své spolehlivosti, odpovědnosti a důslednosti. Skladník s tímto osobnostním typem bude pravděpodobně pracovat systematicky, pečlivě a bude dbát na to, aby každý produkt či materiál byl správně uskladněn.

Logistik

Logistik plánuje a spravuje tok zboží nebo materiálů v rámci dodavatelského řetězce. „Detailisté“ jsou ideální volbou pro profesi logistika. Díky své spolehlivosti a schopnosti dodržovat postupy totiž dokáží zajistit plynulý průběh logistických operací a efektivně plánovat.

Řidič kamionu

Řidič kamionu řídí nákladní kamiony a zajišťuje doručení zboží na určená místa. „Detailisté“ se skvěle uplatní jako řidiči kamionu díky své disciplíně, schopnosti dodržovat harmonogram a pečlivosti při plánování tras. Řidič kamionu s typologií „Detailista“ je spolehlivý a klidný, což je při dlouhých a náročných cestách klíčové.

Celní deklarant

Celní deklarant se zabývá vyplňováním celních dokladů a deklarací pro mezinárodní obchod. Lidé s typologií „Detailista“ se mohou díky své preciznosti, důslednosti a schopnosti pracovat s komplexními právními předpisy na této pozici skvěle uplatnit. Celní deklarant s typologií „Detailista“ dokáže pečlivě vyplňovat a zpracovávat celní dokumentaci, což je klíčové pro plynulý průběh celních formalit.

Poštovní doručovatel

Poštovní doručovatel má za úkol doručovat poštu a balíky na správné adresy. Lidé s typologií „Detailista“ se pro tuto profesi hodí díky své schopnosti pečlivého organizování a systematického plánování doručovacích tras. Jejich pozornost k detailům a spolehlivost jsou klíčové pro efektivní doručování.

Dřevařství, vodní a lesní hospodářství

Vodohospodářský technik

Vodohospodářský technik udržuje a spravuje vodovodní a kanalizační systémy. „Detailisté“ se na tuto profesi skvěle hodí díky své důslednosti, spolehlivosti a schopnosti pracovat s technickými detaily. Tito lidé jsou pečliví, díky čemuž dokáží systematicky přistupovat k údržbě a opravám vodohospodářských zařízení.

Hydrolog

Hydrolog studuje vodní toky a vodní zdroje a provádí analýzy pro monitorování vodního prostředí. „Detailisté“ se mohou skvěle uplatnit jako hydrologové díky své schopnosti analyzovat data a pracovat s číselnými informacemi. Lidé s touto typologií jsou navíc precizní při procesu sběru a vyhodnocování hydrologických dat.

Dřevařský konstruktér

Dřevařský konstruktér se specializuje na navrhování a stavbu dřevěných konstrukcí, jako jsou domy a nábytek. Osoby s typologií „Detailista“ se pro tuto profesi skvěle hodí díky své schopnosti detailního plánování a precizního zpracování stavebních projektů. Jejich důkladnost a umění dodržovat technické normy jsou klíčové pro kvalitu dřevařských konstrukcí.

Lesník

Lesník spravuje a ochraňuje lesní oblasti, zabývá se lesnickým hospodařením a péčí o stromy. „Detailisté“ se na profesi lesníka hodí díky své zodpovědnosti, pečlivosti a schopnosti pracovat v týmu. Tito lidé jsou spolehliví a schopní si systematicky plnit své úkoly v lesní správě a při péči o lesní porosty, což je u této profese velmi podstatné.

Truhlář

Truhlář vyrábí nábytek a dřevěné konstrukce zpracováním dřeva. Osoby s typologií „Detailista“ se mohou díky své preciznosti, praktičnosti a schopnosti pracovat s detaily skvěle uplatnit také jako truhláři. Lidé s touto typologií jsou důslední při tvorbě návrhů a při výrobě nábytku či dřevěných konstrukcí. Truhlář „Detailista“ si klade za cíl vytvářet kvalitní a esteticky lákavé výrobky, které splňují požadavky zákazníků.

Ekonomika, účetnictví a HR

Finanční auditor

Finanční auditor provádí audit finančních záznamů a zjišťuje soulad s předpisy a standardy. „Detailisté“ jsou velmi pečliví a spolehliví lidé, vyznačují se navíc vysokou mírou odpovědnosti a přesnosti. Mají schopnost zaměřovat se na detaily a analyzovat i složité případy. Tito lidé se vyznačují svým systematickým a strukturovaným přístupem k práci a často mají silné etické zásady, což je pro profesi finančního auditora velmi důležité.

Daňový poradce

Daňový poradce poskytuje klientům poradenství ohledně daňových záležitostí. Lidé s typologií „Detailista“ jsou velmi pečliví, zodpovědní a mají skvělé organizační schopnosti. Rádi se řídí pravidly a postupy, což je pro práci daňového poradce velmi důležité.

Účetní

Účetní se zabývá zpracováním a evidencí účetních dokladů. „Detailisté“ jsou velmi zodpovědní, důkladní a dokáží se plně soustředit na práci a dodržování stanovených termínů. Zároveň jsou pečliví, systematičtí a rádi pracují s konkrétními úkoly a údaji. Všechny tyto vlastnosti jsou výborným předpokladem pro úspěšnou kariéru na pozici účetní.

Podnikový ekonom

Podnikový ekonom stanovuje finanční strategii a rozpočet podniku, pro který pracuje. „Detailisté“ jsou lidé, kteří se vyznačují pečlivým a systematickým přístupem ke každodenním úkolům. Mají tendenci být konzervativní a dodržovat tradiční postupy. Tento typ osobnosti se tak skvěle hodí pro profesi podnikového ekonoma.

Elektrotechnika a energetika

Elektrotechnický konstruktér

Elektrotechnický konstruktér navrhuje a vyvíjí elektrické systémy a zařízení. Osoby s typologií „Detailista“ se na profesi elektrotechnického konstruktéra hodí díky své preciznosti, pečlivosti a schopnosti pracovat s technickými detaily. Konstruktér „Detailista“ dbá na kvalitu a bezpečnost navrhovaných elektrotechnických zařízení a dodržuje předepsané normy a předpisy.

Energetik

Energetik má na starosti činnosti spojené s dodávkou energií do budov. „Detailisté“ jsou důslední a pečliví lidé, což je pro profesi energetika klíčové. Jsou schopni striktně dodržovat procedury a zabezpečit bezproblémovou dodávku energií.

Elektrikář

Elektrikář instaluje, opravuje a udržuje elektrické zařízení a sítě. „Detailisté“ se mohou skvěle uplatnit jako elektrikáři díky své zodpovědnosti, spolehlivosti a schopnosti systematicky řešit elektrotechnické problémy. Lidé s touto typologií jsou pečliví při opravách elektrických zařízení a kladou důraz na bezpečnost při práci, což jsou klíčové aspekty pro tuto profesi.

Elektrotechnik

Elektrotechnik se zabývá navrhováním a konstruováním elektrických přístrojů a zařízení. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro profesi elektrotechnika ideální volbou. Díky své spolehlivosti a schopnosti dodržovat postupy totiž zajišťují kvalitní provoz elektrotechnických systémů.

Elektroinženýr

Elektroinženýr navrhuje a vyvíjí elektronická zařízení a systémy. Osoby s typologií „Detailista“ se mohou skvěle uplatnit také jako elektroinženýři, a to díky své pečlivosti, analytickým schopnostem a schopnosti pracovat s technickými informacemi. Lidé s touto typologií bývají dobří organizátoři schopní si poradit i se složitými elektrotechnickými koncepty.

Gastronomie a turismus

Manažer cestovní kanceláře

Manažer cestovní kanceláře řídí provoz cestovní kanceláře, včetně plánování a organizace cestovních zájezdů. „Detailista“ se na profesi manažera cestovní kanceláře hodí díky své důslednosti, spolehlivosti a organizačním schopnostem. Lidé s touto typologií bývají skvělí plánovači, což jim umožňuje efektivně řídit tým a klást důraz na zajišťování kvalitních služeb pro své zákazníky.

Hotelový manažer

Hotelový manažer se stará o hotelový provoz, včetně ubytování, stravování a hostinských služeb. Lidé s typologií „Detailisty“ jsou výbornou volbou pro tuto profesi. Díky své spolehlivosti a organizačním schopnostem totiž dokáží efektivně řídit hotelový provoz a dbát na kvalitu poskytovaných služeb.

Hornictví, sklo a keramika

Horník

Horník těží nerosty a suroviny v dolech. „Detailisté“ jsou lidé, kteří se spoléhají na své smysly, zkušenosti a jsou vynikající v plánování. Tyto vlastnosti jsou velmi důležité také pro horníka, jelikož se jedná o velmi náročnou a poměrně nebezpečnou profesi, která vyžaduje striktní dodržování pravidel.

Slévač

Slévač se zabývá výrobou kovových odlitků. „Detailisté“ jsou velmi pečlivými, zodpovědnými a důkladnými pracovníky. Jsou velmi loajální, spolehliví a zakládají si na preciznosti a kvalitě práce, což jsou základní předpoklady i pro šikovné slévače.

Hutník

Hutník se zabývá výrobou surového železa, oceli a neželezných kovů. Lidé s typologií „Detailista“ se na profesi hutníka hodí díky své preciznosti, pečlivosti a technickým schopnostem. Jsou také skvělí v práci s materiály a mají cit pro detail, což je při zpracování a výrobě kovových materiálů klíčové.

Chemie, věda a výzkum

Geolog

Geolog studuje strukturu a složení zemské kůry. Osoby s typologií „Detailista“ jsou velmi důkladné, systematické a pečlivé. Vyhovuje jim detailní a precizní práce, při které mohou prokázat svou přesnost. „Detailisté“ mají navíc smysl pro zodpovědnost a jsou schopni pracovat dlouhé hodiny samostatně, což je pro profesi geologa rovněž velmi důležité.

Archeolog

Archeolog provádí výzkum starověkých a historických artefaktů a nalezišť. Lidé s typologií „Detailista“ jsou organizovaní, praktičtí, spolehliví a mají schopnost zůstat klidní a koncentrovaní i při práci na dlouhodobých projektech. Tyto vlastnosti jsou dobrým předpokladem pro profesi archeologa.

Chemik

Chemik se zabývá studiem struktury, vlastností a reakcí chemických látek a materiálů. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodní, díky své pečlivosti, přesnosti a schopnosti systematicky pracovat v laboratoři a analyzovat data. „Detailisté“ jsou spolehliví při provádění experimentů a dodržování bezpečnostních postupů, což je klíčové pro úspěšné a bezpečné provádění chemických výzkumů.

Chemický technik

Chemický technik je často zaměstnancem průmyslového podniku, továrny či rafinérie, ve kterých organizuje, kontroluje a vyhodnocuje průběh chemických procesů ve výrobě. „Detailisté“ se na tuto profesi skvěle hodí díky svému smyslu pro detail, praktičnosti a schopnosti pracovat s technickými zařízeními. Lidé s touto typologií jsou navíc velmi pečliví a systematičtí, díky čemuž dokáží řešit i složité výrobní operace.

Meteorolog

Meteorolog studuje počasí a klimatické jevy. „Detailisté“ se často vyznačují precizností, pečlivým zpracováním informací a schopností logicky uvažovat. Tyto vlastnosti jsou pro profesi meteorologa naprosto klíčové.

Botanik

Botanik je odborník specializující se na studium rostlin. Lidé s typologií „Detailisty“ se na tuto profesi skvěle hodí díky své zodpovědnosti, důslednosti a schopnosti pracovat s detaily. „Detailistům“ navíc nedělá problém klást důraz na péči o botanické zahrady a zachování přírodních ekosystémů, což je na této pozici stěžejní.

Biolog

Biolog je vědec specializující se na studium živých organismů a jejich životního prostředí. Lidé s typologií „Detailisty“ se na tuto profesi hodí především díky schopnosti pečlivého pozorování a systematického zkoumání biologických procesů. Jejich schopnost detailní analýzy je klíčová pro objevování nových poznatků v biologii.

Genetik

Genetik zkoumá genetické informace a dědičnost organismů. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti detailní analýzy genetických dat a pečlivého provádění genetických experimentů. Jejich disciplinovaný přístup je nezbytný pro pochopení genetických mechanismů.

IT

Programátor

Programátor vyvíjí software a aplikace. „Detailisté“ se na tuto profesi hodí především díky své schopnosti pečlivého kódování a systematického řešení problémů při programování. Jejich precizní přístup vede k vytváření spolehlivého a efektivního kódu.

Správce sítě

Správce sítě zajišťuje funkčnost a bezpečnost počítačových sítí. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou především díky schopnosti detailního monitorování a systematického spravování sítí. Jejich pečlivost a schopnost rychlého řešení síťových problémů jsou klíčové pro udržení stability IT infrastruktury.

Webový vývojář

Webový vývojář navrhuje a vytváří webové stránky a aplikace. Osoby s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti pečlivého programování a detailního testování webových projektů. Jejich systematický přístup vede k vytváření uživatelsky přívětivých a funkčních webových aplikací.

Administrátor webu

Administrátor webu spravuje a udržuje webové stránky. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti detailního řešení technických problémů a systematického zabezpečení webových platforem. Jejich důkladnost zajišťuje bezproblémový provoz webových stránek.

Software Tester

Software Tester testuje software, aplikace a webové stránky. Lidé s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí především díky schopnosti důkladného testování a systematického dokumentování chyb. Jejich pečlivý přístup tak pomáhá zajistit kvalitu softwarových produktů.

Specialista bezpečnosti dat

Specialista bezpečnosti dat se zabývá ochranou dat před neoprávněným přístupem, krádeží nebo poškozením. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své schopnosti detailního vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a systematického zlepšování bezpečnostních opatření.

Správce databáze

Správce databáze je zodpovědný za správu a údržbu firemních databází. „Detailisté“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti pečlivého zpracování a systematického uchovávání dat. Jejich disciplinovaný přístup je nezbytný pro bezpečnost a spolehlivost databází.

Datový analytik

Datový analytik provádí analýzu dat a vyvozuje z nich užitečné informace. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti detailního zkoumání dat a vytváření systematických modelů. Jejich analytický přístup je pro tuto profesi klíčový.

Projektový manažer v IT

Projektový manažer v IT řídí a koordinuje projekty v oblasti informačních technologií. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své schopnosti detailního plánování a systematického sledování pokroku projektů. Jejich disciplinovaný přístup je klíčový pro úspěšné dokončení IT projektů.

Marketing a média

SEO specialista

SEO specialista zajišťuje, aby byla webová stránka firmy či klienta vidět ve vyhledávačích na internetu. Lidé s typologií „Detailisty“ se na tuto profesi hodí především díky svým analytickým schopnostem a systematickému plánování SEO strategií. Jejich precizní přístup vede ke zlepšení viditelnosti webových stránek ve vyhledávačích.

CRM specialista

CRM specialista se zabývá řízením vztahů se zákazníky. CRM s typologií osobnosti „Detailista“ bývá precizní a pečlivý, což je pro tuto profesi naprosto klíčové. S jeho analytickým myšlením a organizačními schopnostmi dokáže získávat potřebná data o zákaznících a plánovat efektivní CRM strategie, které podpoří loajalitu zákazníků.

Marketingový manažer

Marketingový manažer řídí marketingové kampaně a strategie firmy. Lidé s typologií „Detailista“ se pro tuto profesi hodí především díky schopnosti detailního plánování marketingových aktivit. Jejich disciplinovaný přístup pomáhá dosahovat marketingových cílů.

Event specialista

Event specialista organizuje a koordinuje události a akce. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své schopnosti pečlivého plánování a systematického řízení eventových akcí. Jejich pozornost k detailům je klíčová pro úspěch každého eventu.

Management

Risk Manager

Risk Manager se specializuje na identifikaci, hodnocení a řízení rizik v organizaci. „Detailisté“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti pečlivé analýzy rizik a systematického vytváření strategií pro jejich omezení. Jejich precizní přístup pomáhá ochránit firmu před finančními, operačními a dalšími riziky.

Finanční ředitel

Finanční ředitel má na starosti celkové řízení financí společnosti. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou především díky schopnosti detailního řízení finančních operací a systematického plánování rozpočtu. Jejich pečlivost zajišťuje finanční stabilitu a efektivitu firmy.

Manažer kvality

Hlavním cílem manažera kvality je zajistit, aby produkty nebo služby, které firma nabízí, byly co nejkvalitnější. Osoby s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti detailního hodnocení a systematického zlepšování procesů. Jejich disciplinovaný přístup vede ke zvyšování kvality výstupů firmy.

Výrobní ředitel

Výrobní ředitel řídí výrobu a výrobní procesy ve firmě. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti pečlivého plánování a systematického monitorování výrobních operací. Jejich pozornost k detailům a disciplína jsou klíčové pro efektivní výrobu.

Technický ředitel

Technický ředitel zajišťuje bezproblémový chod technického oddělení společnosti. Lidé s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí především díky schopnosti detailního řešení technických problémů a systematického vylepšování technických procesů. Jejich precizní přístup je klíčem k efektivnímu technickému řízení firmy.

Projektový manažer

Projektový manažer je zodpovědný za plánování, organizaci a koordinaci různých projektů. Pro typologii „Detailisty“ je tato profese ideální díky jeho pečlivosti, schopnosti dodržovat harmonogram a pozornosti k detailům. Všechny tyto vlastnosti jsou výborným předpokladem k tomu, aby byly projekty úspěšně dokončeny a včas předány klientům.

Obchod a administrativa

Státní úředník

Státní úředník pracuje na různých úředních pozicích ve veřejné správě. „Detailisté“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti pečlivě vyhodnocovat právní předpisy a systematicky zpracovávat dokumentaci. Jejich disciplinovaný přístup je nezbytný pro efektivní fungování ve veřejné správě.

Asistentka

Asistentka podporuje manažery a vedoucí pracovníky při jejich každodenních úkolech. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti pečlivé organizace a systematického plánování pracovních postupů. Jejich pozornost k detailům pomáhá udržet efektivitu v kancelářském prostředí.

Pokladní

Pokladní má na starosti obsluhu pokladny v prodejně. Osoby s typologií „Detailisty“ se na tuto profesi hodí zejména díky své schopnosti pečlivě zpracovávat platební transakce. Jejich důkladnost je pro tuto profesi naprosto klíčová.

Nákupčí

Nákupčí vybírá vhodné dodavatele a nakupuje zboží pro firmu. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti detailního vyhodnocování nabídek a systematického plánování nákupního procesu. Jejich pečlivost pomáhá dosáhnout optimálního výběru dodavatelů.

Manažer nákupu

Manažer nákupu řídí nákupní oddělení firmy. Lidé s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí díky schopnosti pečlivého a systematického řízení nákupů. Jejich disciplinovaný přístup zpravidla vede ke správnému nákupnímu rozhodování.

Vedoucí prodejny

Vedoucí prodejny řídí provoz prodejního místa. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své schopnosti detailního vedení prodejny a systematického sledování prodeje. Jejich pozornost k detailům vede k efektivnímu fungování prodejny a zvyšování prodejů.

Account Manager

Account Manager vyhledává nové obchodní příležitosti a pečuje o stávající zákazníky. „Detailisté“ se na tuto profesi hodí díky výborné komunikaci a systematickému plánování strategií pro udržení dlouhodobých obchodních vztahů. Jejich disciplinovaný přístup pomáhá udržet spokojenost klientů.

Právo

Firemní právník

Firemní právník poskytuje právní poradenství a zastupuje společnosti v různých právních záležitostech. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi vhodní, jelikož jsou dobře organizovaní, analytičtí a mají vynikající schopnost vyhodnocovat právní normy.

Soudní exekutor

Soudní exekutor má za úkol provádět exekuční řízení a vymáhat od dlužníků pohledávky na základě soudního rozhodnutí. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi ideální díky své důslednosti, pečlivosti a schopnosti dodržovat předpisy a stanovené postupy.

Exekutorský koncipient

Exekutorský koncipient je asistentem soudního exekutora, kterému pomáhá s vykonáváním exekučních úkonů. Osoby s typologií „Detailista“ se pro tuto profesi hodí díky své loajalitě, oddanosti, soustředění a schopnosti pracovat podle předem daných instrukcí.

Soudce

Soudce jsou nezávislý a nestranný profesionál, který rozhoduje v právních sporech a trestních případech na základě předložených důkazů a právních norem. Lidé s typologií „Detailisty“ se pna tuto profesi skvěle hodí díky svému smyslu pro spravedlnost, pečlivosti a schopnosti vyhodnocovat relevantní informace.

Asistent soudce

Asistent soudce pomáhá soudci s přípravou na jednotlivé případy, vykonává administrativní úkoly, jako je organizace soudních spisů nebo plánování soudních jednání. Lidé s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi vhodní, jelikož jsou dobře organizovaní, spolehliví a mají schopnost efektivně podporovat soudce při jejich práci.

Soudní tajemník

Soudní tajemník zajišťuje administrativní a organizační práci na soudech, včetně soudních jednání a komunikace s účastníky řízení. Osoby s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi ideální, jelikož jsou loajální, pečlivé a mají schopnost dodržovat přesná pravidla a postupy soudního systému.

Soudní zapisovatel

Soudní zapisovatel má za úkol podrobně zaznamenávat průběh soudních jednání a vytvářet z nich písemné záznamy. Lidé s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi vhodní, jelikož jsou precizní, důslední a schopni efektivně zachytit klíčové informace během jednání.

Státní zástupce

Státní zástupce zastupuje stát v právních případech. Lidé s typologií „Detailisty“ se na tuto profesi hodí díky schopnosti detailního zkoumání právních případů a systematického vyhodnocování důkazů. Jejich disciplinovaný přístup je klíčem k právní spravedlnosti.

Asistent státního zástupce

Asistent státního zástupce podporuje státní zástupce při jejich práci. Osoby s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své schopnosti pečlivě organizovat právní dokumentaci a systematicky plánovat právní procesy.

Notář

Notář je veřejný zástupce, který ověřuje a potvrzuje právní aktivity, jako jsou smlouvy, prohlášení či dědická řízení. Lidé s typologií „Detailista“ se pro tuto profesi skvěle hodí díky své spolehlivosti, etičnosti a schopnosti pečlivě ověřovat a provádět právní úkony.

Notářský koncipient

Notářský koncipient je asistent notáře, který se účastní ověřování právních dokumentů a postupně se seznamuje s notářskou praxí. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své loajalitě, vytrvalosti a schopnosti pečlivě se věnovat notářským úkonům pod dohledem zkušených notářů.

Notářský tajemník

Notářský tajemník vypomáhá notáři s administrativními úkoly, přípravou notářských dokumentů a komunikací s klienty. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své preciznosti a schopnosti zacházet s důvěrnými informacemi.

Advokát

Advokát poskytuje právní zastoupení a poradenství klientům v různých právních záležitostech. Lidé s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí díky vytrvalosti, analytickým schopnostem a umění důkladně zkoumat právní argumenty pro své klienty.

Advokátní koncipient

Advokátní koncipient je asistent advokáta, který se zapojuje do právní praxe a postupně se učí vedení právních případů. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi ideální díky své loajalitě a schopnosti učit se pod dohledem zkušených advokátů.

Patentový zástupce

Patentový zástupce je odborník, který pomáhá klientům získat a chránit patentová práva na své vynálezy. „Detailisté“ se pro tuto profesi hodí díky své důslednosti, schopnosti porozumět složitým právním předpisům a účinně komunikovat s úřady i klienty.

Služby

Zlatník

Zlatník zpracovává drahé kovy a vytváří šperky či jiné klenoty. „Detailisté“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti precizního zpracování a systematického vytváření unikátních šperků. Jejich pečlivost a kreativita jsou klíčové pro tvorbu zlatnických děl.

Hodinář

Hodinář je odborník na výrobu, opravu a údržbu hodin nebo hodinek. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své preciznosti, pečlivosti a schopnosti analyzovat a opravovat různá mechanická zařízení s důrazem na detail.

Instruktor autoškoly

Instruktor autoškoly učí žáky řidičským dovednostem a pravidlům silničního provozu. Typologie „Detailista“ se pro tuto profesi výborně hodí díky trpělivosti, disciplinovanosti a schopnosti systematicky učit a vysvětlovat složité návyky při řízení vozidla, což je u dané profese zásadní.

Uklízečka

Uklízečka má za úkol udržovat čistotu a pořádek v různých prostorách, jako jsou kanceláře, domy, byty, nemocnice nebo školy. „Detailisté“ při této práci využijí svou schopnost plánovat a organizovat různé úklidové úkoly. Jejich smysl pro dodržování postupů a standardů je důležitý pro dosažení kvalitního úklidu.

Popelář

Popelář sbírá a odstraňuje odpad z městských či venkovských oblastí. Lidé s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky schopnosti systematického plánování trasy a precizního nakládání s odpadem. Jejich důkladnost je klíčem k čistotě veřejného prostoru.

Stavebnictví a reality

Rozpočtář staveb

Rozpočtář staveb se zabývá vytvářením finančních plánů a rozpočtů pro stavební projekty. Osoby s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své introvertní povaze, která jim umožňuje soustředit se na detaily a logicky analyzovat náklady potřebné pro úspěšnou realizaci stavebních projektů. Lidé s touto typologií jsou navíc vytrvalí a mají schopnost pečlivě dodržovat stanovené časové i finanční limity.

Projektant staveb

Projektant staveb navrhuje stavební konstrukce a architektonické prvky. „Detailisté“ se na tuto profesi skvěle hodí díky svému analytickému uvažování, které jim umožňuje systematicky pracovat na složitých návrzích a řešit technické problémy. Lidé s touto typologií jsou navíc pečliví při dodržování stavebních předpisů a klíčových detailů, což je nezbytné pro kvalitní a bezpečné stavební projekty.

Stavební inženýr

Stavební inženýr je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který plánuje stavební projekty a dohlíží na jejich realizaci. „Detailisté“ se na tuto profesi skvěle hodí díky své schopnosti pečlivého plánování a organizace stavebních projektů. Jejich důkladný přístup je klíčový při dodržování technických specifikací a termínů.

Geodet

Geodet (nebo-li zeměměřič) se zabývá měřením a mapováním pozemků a terénu. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému analytickému a logickému uvažování, které jim umožňuje přesně a spolehlivě měřit a mapovat terén. Tito lidé jsou navíc organizovaní a schopní pracovat samostatně i v týmu, což je důležité pro úspěšné dokončení jednotlivých projektů.

Statik

Statik je odborník, který analyzuje stabilitu staveb a konstrukcí. Osoby s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi vhodné díky svému logickému a analytickému uvažování, které je nezbytné při výpočtech složitých struktur a zajištění bezpečnosti staveb. Lidé s touto typologií jsou navíc precizní a spolehliví při dodržování stavebních předpisů a standardů.

Správce budov

Správce budov má na starosti správu budov a areálů. „Detailisté“ při výkonu této profese vyniknou díky své schopnosti pečlivě plánovat a organizovat údržbu či opravy. Jejich systematický přístup jim zajistí, že budou budovy splňovat všechny požadavky a standardy.

Projektový manažer ve stavebnictví

Projektový manažer ve stavebnictví zodpovídá za stavební projekty, které jsou mu svěřeny. „Detailisté“ při výkonu této profese využijí své schopnosti detailně plánovat a sledovat průběh projektů. Jejich důkladnost je důležitá pro dodržování rozpočtu a časového harmonogramu.

Kominík

Kominík se specializuje na montáž, údržbu a opravy komínů. Osoby s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své důslednosti, pečlivosti a schopnosti spolehlivě pracovat s technickými zařízeními. Tito pracovníci navíc dovedou dodržovat bezpečnostní postupy a důkladně provádět kontroly.

Tesař

Tesař se zabývá stavbou a opravou dřevěných konstrukcí a staveb. „Detailisté“ se na tuto profesi hodí díky své pečlivosti a preciznosti, které jsou klíčové pro přesné měření a stavební práce se dřevem. Lidé s touto typologií jsou navíc spolehliví a dokáží plánovat a organizovat stavební projekty.

Zedník

Zedník provádí zednické, betonářské a obkladačské práce na stavbách za použití stavebních materiálů. Lidé s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své vytrvalosti a schopnosti pracovat systematicky. Navíc jsou loajální a spolehliví, což je důležité pro dosažení kvalitního stavebního výsledku.

Kameník

Kameník vytváří konstrukce a umělecká díla z kamene. Osoby s typologií „Detailisty“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti detailního zpracování výrobků z kamene a systematického vytváření kamenných struktur. Jejich precizní přístup je klíčem k úspěchu v tomto oboru.

Jeřábník

Jeřábník ovládá jeřáby, pomocí kterých zvedá a přemisťuje těžká břemena. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své schopnosti pečlivě manipulovat s jeřáby a dodržovat bezpečnostní předpisy. Jejich pozornost k detailům je klíčem k bezpečnému provádění stavebních prací.

Sklenář

Sklenář pracuje se sklem a vytváří různé skleněné konstrukce. Lidé s typologií „Detailisty“ se na tuto profesi hodí především díky jejich schopnosti precizního vytváření skleněných konstrukcí. Jejich pečlivost je tak pro tuto profesi zásadní.

Instalatér

Instalatér provádí instalace a opravy vodovodních a topných systémů. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své schopnosti detailního řešení instalatérských problémů a systematického plánování oprav. Jejich pozornost k detailům je klíčem k efektivnímu provádění instalatérských prací.

Strojírenství

Strojírenský konstruktér

Strojírenský konstruktér navrhuje a vytváří technické modely strojů a zařízení. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky svému logickému a analytickému uvažování, které jim umožňuje efektivně vyvíjet a testovat stroje. Lidé s touto typologií jsou navíc pečliví a důkladní při dodržování technických postupů.

Programátor CNC

Programátor CNC vytváří programy pro počítačově řízené stroje, jako jsou CNC frézky, brusky, soustruhy, obráběcí centra či lasery. Typologie „Detailisty“ je pro tuto profesi vhodná díky přesnosti, logickému uvažování a schopnosti detailně programovat stroje. Lidé s touto typologií jsou navíc spolehliví a důslední při optimalizaci výrobních procesů.

Operátor CNC

Operátor CNC obsluhuje a dohlíží na práci CNC strojů a kontroluje výrobu jednotlivých dílů. „Detailisté“ se na tuto profesi hodí díky své pečlivosti a schopnosti systematicky pracovat s technickými zařízeními. Lidé s touto typologií jsou navíc spolehliví a dovedou dodržovat přesné výrobní postupy.

Strojní inženýr

Strojní inženýr se zabývá návrhem, vývojem a zkoušením strojů či zařízení. „Detailisté“ je pro tuto profesi vhodní díky svému důslednému a pečlivému přístupu k technickým detailům. Lidé s touto typologií dovedou systematicky analyzovat a řešit složité technické problémy, což je klíčové pro úspěšné inženýrské projekty.

Mechanik strojů

Mechanik strojů se specializuje na opravu a údržbu strojů a mechanických zařízení. Lidé s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky pečlivosti při diagnostice a řešení technických problémů. Navíc bývají velice spolehliví, což jim umožňuje účinně zajišťovat funkčnost strojů.

Obráběč kovů

Obráběč kovů se specializuje na zpracování kovových materiálů a výrobu strojních součástek. Osoby s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své pečlivosti a schopnosti systematicky pracovat s technickými nástroji. Kromě toho jsou při práci velmi precizní, což je klíčové pro dosažení kvalitních a přesných výsledků ve výrobě.

Svářeč

Svářeč spojuje kovové i nekovové díly svařováním a zajišťuje, aby byl svár pevný. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své pečlivosti a schopnosti soustředit se na detaily. Navíc jsou velmi spolehliví, díky čemuž jsou schopni dodržovat přísné bezpečnostní postupy.

Nástrojář

Nástrojář vyrábí a opravuje nástroje pro strojírenskou výrobu. Lidé s typologií „Detailisty“ jsou pro tuto profesi vhodní díky jejich schopnosti pečlivě pracovat s technickými nástroji a bezchybně je opravovat. „Detailisté“ jsou navíc logičtí a analytičtí lidé, což jim umožňuje dosahovat vysoké kvality práce.

Zámečník

Zámečník vyrábí a opravuje kovové konstrukce a nejrůznější kovové součástky. Lidé s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí díky schopnosti precizního zpracování kovových materiálů a systematického řešení konstrukčních úkolů. Jejich pečlivost je klíčem k vytváření kvalitních kovových výrobků.

Klempíř

Klempíř se specializuje na výrobu a montáž různých kovových konstrukcí, jako jsou střešní krytiny, římsy, parapety či okapy. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky svému detailnímu přístupu a systematickému dodržování stavebních postupů.

Projektový manažer ve strojírenství

Projektový manažer ve strojírenství řídí strojírenské projekty. „Detailisté“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti detailního plánování projektů a systematického sledování vývoje. Jejich disciplinovaný přístup je klíčem k úspěšnému dokončení projektů.

Školství a vzdělávání

Speciální pedagog

Speciální pedagog se věnuje vzdělávání a podpoře jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své loajalitě a schopnosti systematicky přistupovat k individuálním potřebám každého žáka. „Detailisté“ jsou navíc velmi trpěliví a důslední při vytváření vhodných vzdělávacích plánů, což je při výkonu této profese klíčové.

Učitel 2. stupně ZŠ

Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti pečlivého výkladu učební látky a systematickému plánování výuky. Jejich pozornost k detailům pomáhá žákům lépe porozumět učivu.

Učitel vysoké školy

Učitel na vysoké škole předává pokročilé znalosti vysokoškolským studentům. Osoby s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti detailního výkladu i složitých témat.

Ředitel školy

„Detailisté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti pečlivého řízení škol a systematického plánování vzdělávacího programu. Jejich pozornost k detailům pomáhá udržet kvalitu vzdělávání.

Textilní a oděvní průmysl

Krejčí

Krejčí se specializuje na šití oblečení a úpravu oděvů. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své schopnosti pracovat pečlivě a precizně, a to i s textilními materiály. Lidé s touto typologií jsou navíc trpěliví a mají schopnost se soustředit na detaily, což je klíčové pro dosažení kvalitních a dobře padnoucích oděvů.

Oděvní technik

Oděvní technik se zabývá technologickými postupy ve výrobě oděvů. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své preciznosti a schopnosti dodržovat technické standardy při výrobě oblečení. „Detailisté“ jsou navíc důslední při plánování a kontrolách výrobního procesu, což je v tomto oboru klíčové.

Šička

Šička šije a vytváří oblečení a textilní výrobky. Lidé s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí především díky jejich preciznímu přístupu. Pečlivost a kreativita jsou pro tuto profesi naprosto klíčové.

Umění a kultura

Knihovník

Knihovník pracuje v knihovně, ve které zajišťuje, aby si čtenáři mohli půjčovat knihy. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své schopnosti systematicky třídit a organizovat knihovní materiály. Lidé s touto typologií jsou navíc spolehliví a pečliví při udržování pořádku a klidu v knihovnách, což přispívá k efektivnímu provozu knihoven.

Zdravotnictví a sociální péče

Chirurg

Chirurg provádí operace a chirurgické zákroky za účelem zlepšit zdravotní stav pacientů. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svému logickému a analytickému uvažování, které je nezbytné při přesných a náročných chirurgických zákrocích. Lidé s touto typologií jsou navíc vytrvalí, důkladní a spolehliví při dodržování sterilních postupů a bezpečnostních opatření na operačním sále, čímž se pro tuto profesi stávají ideální volbou.

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut poskytuje terapii a rehabilitaci pacientům s fyzickými problémy. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své schopnosti detailního hodnocení pacientů a systematického plánování terapeutických cvičení. Jejich disciplinovaný přístup pomáhá pacientům dosáhnout zlepšení jejich zdravotního stavu.

Všeobecná sestra

Všeobecná sestra pečuje o pacienty a asistuje lékařům. „Detailisté“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti pečlivého monitorování zdravotního stavu pacientů a systematického plánování péče. Jejich pozornost k detailům je klíčová pro kvalitní zdravotní péči.

Zdravotní laborant

Zdravotní laborant provádí laboratorní testy a analýzy vzorků pacientů. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své pečlivosti a schopnosti pracovat systematicky s laboratorními technologiemi. Lidé s touto typologií jsou navíc přesní a důslední při zpracování vzorků a vyhodnocování výsledků, což je důležité pro stanovení správné diagnózy a následnou léčbu pacientů.

Farmaceut

Farmaceut pracuje v lékárně, kde zajišťuje, aby pacienti dostali správné léky. Osoby s typologií „Detailista“ se na tuto pozici hodí díky svému logickému uvažování a schopnosti pečlivě komunikovat s pacienty. Jsou spolehlivými pracovníky, kteří dovedou dodržovat přísné standardy a postupy při výdeji léků.

Praktický lékař

Praktický lékař poskytuje pacientům primární lékařskou péči. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své loajalitě a schopnosti systematicky řešit zdravotní problémy pacientů. Lidé s touto typologií jsou navíc při diagnostice velmi pečliví a věnují se každému pacientovi individuálně s ohledem na detaily zdravotního stavu.

Veterinární lékař

Veterinární lékař poskytuje lékařskou péči zvířatům. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti systematicky přistupovat k léčbě a pečlivě se věnovat zvířatům. Lidé s touto typologií jsou navíc logičtí a vytrvalí při hledání příčin zdravotních problémů u zvířat.

Zubní lékař

Zubní lékař poskytuje zubní péči pacientům. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své přesnosti a schopnosti pracovat pečlivě na zubních procedurách. Tito lidé jsou navíc spolehliví a důslední při dodržování hygienických a léčebných postupů, což je zásadní.

Dentální hygienista

Dentální hygienista pečuje o chrup pacientů. „Detailisté“ se pro tuto profesi hodí díky své pečlivosti a schopnosti systematicky provádět preventivní a hygienické postupy. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a spolehliví při poskytování kvalitní zubní péče.

Radiologický asistent

Radiologický asistent asistuje radiologům při provádění diagnostických zobrazovacích testů. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky svému preciznímu a pečlivému přístupu k pacientům při vykonávání diagnostických postupů. Navíc se jedná o spolehlivé pracovníky, kteří jsou schopni dodržovat bezpečnostní standardy při manipulaci s radiologickými přístroji.

Patolog

Patolog se specializuje na studium nemocí na základě zkoumání tkání a buněk. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky svému pečlivému a systematickému přístupu k laboratornímu vyšetřování. Osoby s touto typologií jsou navíc precizní a spolehlivé při analýze vzorků a interpretaci diagnostických výsledků.

Zdravotnický záchranář

Zdravotnický záchranář poskytuje lékařskou péči záchranné služby v nouzových situacích. „Detailisté“ se pro tuto pozici hodí díky svému vytrvalému a klidnému přístupu při záchranných operacích. Lidé s touto typologií jsou navíc rychlí a důslední při poskytování základní lékařské péče a jsou schopni zachovat chladnou hlavu, což je klíčové.

Zubní instrumentářka

Zubní instrumentářka je zjednodušeně řečeno asistentkou zubního lékaře. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své schopnosti pečlivě a precizně pracovat s dentálními nástroji. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a důslední, čímž se pro tuto profesi stávají ideální volbou.

Farmaceutický asistent

Farmaceutický asistent pracuje v lékárně, kde pomáhá farmaceutům s výdejem léčiv. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému systematickému a preciznímu přístupu k práci. Navíc jsou spolehliví a pečliví při zajišťování kvalitní farmaceutické péče, čímž se pro tuto profesi stávají skvělou volbou.

Laboratorní asistent

Laboratorní asistent provádí různé laboratorní testy a analýzy pro výzkumné a diagnostické účely. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své pečlivosti a systematickému přístupu k laboratorním procesům. „Detailisté“ jsou navíc logičtí a důkladní při zpracování vzorků a vyhodnocování výsledků, čímž se pro tuto profesi stávají skvělými kandidáty.

Optometrista

Optometrista poskytuje oční péči a provádí oční vyšetření. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky schopnosti systematicky pracovat s očními testy i vybavením. Lidé s touto typologií jsou navíc pečliví a precizní při diagnostice očních problémů a zajišťování kvalitní oční péče, díky čemuž se pro tuto profesi stávají opravdu ideální volbou.

Plastický chirurg

Plastický chirurg se specializuje na zlepšení vzhledu nebo obnovu funkčnosti těla pomocí chirurgických operací. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému logickému a analytickému uvažování, které je pro složité plastické zákroky klíčové. Lidé s touto typologií jsou navíc vytrvalí a důkladní při dosahování přesných a kvalitních výsledků, čímž se pro tuto profesi stávají ideálními kandidáty.

Gynekolog

Gynekolog se zaměřuje na péči o ženské reprodukční zdraví. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své důslednosti a schopnosti pečlivě komunikovat s pacientkami a poskytovat jim kvalitní gynekologickou péči. Navíc jsou loajální a schopní respektovat soukromí pacientek.

Neurolog

Neurolog se věnuje diagnostice a léčbě onemocnění nervového systému. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému logickému a analytickému uvažování, které je důležité při stanovování složitých neurologických diagnóz a léčebných postupů. Lidé s touto typologií jsou navíc vytrvalí a spolehliví, díky čemuž se stávají skvělými kandidáty pro tuto profesi.

Kardiolog

Kardiolog se specializuje na diagnostiku a léčbu srdečních onemocnění. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému pečlivému a systematickému přístupu k vyšetřovacím a léčebným postupům. Lidé s touto typologií jsou navíc logičtí a vytrvalí při péči o pacienty se srdečními problémy, čímž se pro tuto profesi stávají ideální volbou.

Alergolog

Alergolog se věnuje diagnostice a léčbě alergických onemocnění. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému pečlivému a systematickému přístupu k vyšetřovacím a léčebným postupům. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a spolehliví při péči o pacienty s alergickými obtížemi, díky čemuž se stávají skvělou volbou pro tuto profesi.

Ortoped

Ortoped se zaměřuje na diagnostiku a léčbu onemocnění a poranění pohybového aparátu. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému preciznímu a pečlivému přístupu k vyšetřovacím a léčebným postupům. Lidé s touto typologií jsou navíc vytrvalí a spolehliví při poskytování ortopedické péče, čímž se pro tuto profesi stávají ideální volbou.

Anesteziolog

Anesteziolog se specializuje na poskytování anestezie při chirurgických zákrocích a procedurách. Lidé s touto typologií jsou pro tuto profesi vhodní díky svému klidnému a vytrvalému přístupu. „Detailisté“ jsou navíc pečliví a spolehliví při zajišťování bezpečnosti pacientů během anestezie, což je naprosto klíčové.

Oftalmolog

Oftalmolog se specializuje na diagnostiku a léčbu očních onemocnění. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému pečlivému a systematickému přístupu k očním vyšetřením a léčebným postupům. Navíc jsou důslední při poskytování oční péče, čímž se pro tuto profesi stávají ideální volbou.

Dermatolog

Dermatolog se věnuje léčbě a péči o kůži, vlasy a nehty. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto ideální volbou díky svému pečlivému a preciznímu přístupu k dermatologickým vyšetřením a léčebným postupům. Lidé s touto typologií jsou navíc velmi spolehliví, což je naprosto klíčové.

Soudní lékař

Soudní lékař se zabývá diagnostikou zemřelých osob a vyšetřováním při podezření na trestný čin. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svému důslednému a pečlivému přístupu k analýzám. „Detailisté“ jsou navíc loajální a spolehliví při zajišťování přesných a důležitých forenzních závěrů.

Otorinolaryngolog

Otorinolaryngolog se specializuje na diagnostiku a léčbu poruch uší, nosu a krku. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému preciznímu a pečlivému přístupu k otorinolaryngologickým vyšetřením a léčebným postupům. Lidé s touto typologií jsou navíc vytrvalí a důslední při péči o pacienty s těmito poruchami.

Zubní technik

Zubní technik vyrábí zubní protézy a pomůcky podle pokynů zubních lékařů. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodné díky schopnosti pečlivě a precizně pracovat s dentálními materiály. Lidé s touto typologií jsou navíc spolehliví a dodržují vysoké standardy při výrobě zubních pomůcek, čímž se stávají ideální volbou pro tuto profesi.

Zemědělství a potravinářství

Kontrolor kvality potravin

Kontrolor kvality potravin sleduje a zajišťuje dodržování standardů a bezpečnostních norem v potravinářském průmyslu. „Detailisté“ jsou skvělou volbou pro tuto profesi díky svému pečlivému a systematickému přístupu k provádění kontrol a testů. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a spolehliví při zajišťování vysoké kvality potravin.

Agronom

Agronom se věnuje studiu a optimalizaci zemědělského hospodaření. „Detailisté“ jsou pro tuto profesu výbornou volbou díky svému systematickému a pečlivému přístupu k zemědělským procesům. Lidé s touto typologií jsou navíc vytrvalí při řešení problémů v zemědělství.

Zemědělec

Zemědělec se věnuje pěstování plodin a chovu zvířat. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodné díky schopnosti pečlivě plánovat a systematicky hospodařit, a to i v zemědělství. Tito lidé jsou navíc spolehliví a vytrvalí při výkonu zemědělských činností, což je naprosto zásadní.

Zootechnik

Zootechnik se specializuje na chov zvířat za účelem získávání masa, mléka a dalších produktů. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému důslednému a pečlivému přístupu, a to i k chovu zvířat. Lidé s touto typologií jsou navíc spolehliví při zajišťování kvality produkce, což u této profese hraje velmi důležitou roli.

Chovatel zvířat v zoo

Chovatel zvířat v zoo zajišťuje péči a pohodu zvířat v zoologických zahradách. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému pečlivému a systematickému přístupu k péči o zvířata. Navíc jsou loajální a vytrvalí při zajišťování optimálního prostředí pro zvířata, čímž se pro tuto profesi stávají skvělými kandidáty.

Rybářský technik

Rybářský technik se specializuje na rybářský průmysl a akvakulturu. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svému systematickému a pečlivému přístupu, a to i k rybářským projektům. Lidé s touto typologií jsou navíc vytrvalí při péči o rybářská zařízení, čímž se pro tuto profesi stávají ideálními kandidáty.

Včelař

Včelař se zabývá chovem včel a produkcí medu. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti svědomitě pečovat o včelstva a vyrábět med. Jejich důslednost je klíčem k úspěchu v oboru včelařství.

Mechanik zemědělských strojů

Mechanik zemědělských strojů provádí údržbu a opravy zemědělských zařízení. „Detailisté“ se pro tuto profesi skvěle hodí díky svému preciznímu a pečlivému přístupu k opravám a údržbě strojů. Lidé s touto typologií jsou navíc spolehliví a důslední při zajišťování bezproblémového provozu zemědělských strojů.

Řezník

Řezník zpracovává maso a připravuje masné výrobky. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodné díky svému pečlivému a preciznímu přístupu k řeznickým pracím. Navíc jsou loajální a schopné dodržovat hygienické standardy při práci s masem, čímž se pro tuto profesi stávají ideální volbou.

Pekař

Pekař se specializuje na pečení chleba a pečiva. „Detailisté“ se pro tuto profesi hodí díky svému systematickému a preciznímu přístupu. Navíc jsou vytrvalí a spolehliví při zajišťování kvality a chuti pečiva, což je pro tuto profesi přímo předurčuje.

Pivovarník

Pivovarník vyrábí pivo. Osoby s typologií „Detailista“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti detailního plánování výrobních procesů a systematického dodržování receptů. Především jejich pečlivost zajišťuje dokonalou kvalitu piva.

Žurnalistika a polygrafie

Překladatel

Překladatel se zabývá překlady textů z jednoho jazyka do druhého. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svému pečlivému a důkladnému přístupu k překladům. Navíc jsou vytrvalí, což jim velmi pomáhá při náročných překladech.

Knihař

Knihař se specializuje na vazbu a restaurování knih. Lidé s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému preciznímu a pečlivému přístupu. „Detailisté“ jsou navíc spolehliví a pečliví při zachovávání kvality a estetiky knižních vazeb, což je pro tuto profesi nesmírně důležité.

Tiskař

Tiskař se zabývá tiskem různých publikací a dokumentů. Osoby s typologií „Detailista“ jsou pro tuto profesi vhodné díky svému systematickému a pečlivému přístupu. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a spolehliví při dodržování tiskových standardů a kvality výstupů, čímž se pro tuto profesi stávají ideální volbou.

Péče o tělo

Manikérka, pedikérka

Manikérka a pedikérka pečují o ruce a nohy klientů. „Detailisté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti pečlivého ošetření nehtů a systematické péče. Jejich pozornost k detailům pomáhá zákazníkům dosáhnout vysněné podoby rukou i nohou.

Kadeřník

Kadeřník vytváří účesy a pečuje o vlasy. Lidé s typologií „Detailisty“ se na tuto profesi hodí především díky pečlivosti, smyslu pro detail a preciznosti při stříhání a úpravě vlasů. Právě kreativita a pečlivost jsou pro tuto profesi zcela zásadní.

Nenašel jsi svou vysněnou profesi? Nezoufej a prohlédni si i ostatní profese na našem webu.

Zobrazit profese