Antropolog

Antropolog je vědecký pracovník, který zkoumá vývoj člověka napříč staletími. Zabývá se vývojem lidského těla, chorobami, dědičností, stárnutím nebo schopností člověka se přizpůsobit různým podmínkám. Může zpracovávat analýzy například pro archeologické, medicínské, muzejní či kriminalistické účely.

Průměrná hrubá mzda

33.000

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Inovátor - ENTP, Odborník - INTJ, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Antropolog:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Gymnázium

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Antropologie

Co antropolog dělá?

1

Zkoumáš vývoj lidského těla

Pomocí nalezených kosterních pozůstatků a jiného biologického materiálu, zkoumáš vývoj člověka od samých počátků jeho existence až po současnost. Pomáháš tak pochopit vývoj jednotlivců i celých populací napříč staletími.

2

Zkoumáš schopnost člověka se přizpůsobovat různým podmínkám

Jedná se o adaptaci člověka na život v různých koutech světa, ve specifických klimatických podmínkách a kultuře.

3

Provádíš terénní výzkum a pracuješ s drobnými kosterními úlomky

Provádíš terénní výzkum – sbíráš drobné kosterní úlomky a jiné genetické materiály, na jejichž základě si vytváříš obraz o stavbě těla a schopnostech lidí, kteří žili dávno před námi.

4

Spolupracuješ s archeology a genetiky

Spolupracuješ s archeology, kteří během svých výzkumů objevují mimo jiné také kosterní úlomky. Okrajově můžeš spolupracovat také s genetiky (odborníci na dědičnost).

5

Vytváříš písemné i fotografické záznamy své práce

Výsledky své práce si pečlivě zaznamenáváš, a to jak písemně, tak i fotograficky.

6

Pracuješ v terénu, v muzeu, vyučuješ ve škole nebo publikuješ odbornou literaturu

Kromě terénních výzkumů můžeš také vyučovat na středních a vysokých školách nebo psát odbornou literaturu. Velké množství antropologů se také věnuje práci v muzeu, kde vytváří a udržují muzejní sbírky.

7

Zpracováváš analýzy a znalecké posudky

Zpracováváš analýzy a expertízy pro policejní, lékařské a medicinské účely, dále pro genetické výzkumy či státní správu.

Antropolog - jak vypadá pracovní den?

Výhody a nevýhody práce:

  • Různorodá práce (zkoumání v laboratoři, ale i sbírání pozůstatků v přírodě).
  • Můžeš přijít s novými objevy (např. objasnit záhadnou smrt známé osobnosti).
  • Máš šanci stát se uznávaným odborníkem.
  • Můžeš pracovat na mezinárodních projektech a poznat tak cizí země, jejich obyvatele i kulturu.
  • Práce venku i za špatného počasí.
  • Na trhu práce budeš hůře hledat volné místo.
  • Vysoké požadavky na vzdělání.
  • Uplatnit se jako antropolog je poměrně složité.

Antropolog - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?