Botanik

Botanik je odborník specializující se na studium rostlin. Tato profese zahrnuje zkoumání jejich struktury, fyziologie, ekologie, klasifikace a evoluce. Botanik provádí terénní výzkumy, analyzuje rostlinné vzorky v laboratoři, zkoumá vlivy životního prostředí na rostliny a zabývá se také ochranou rostlinných druhů. Jeho práce má významný dopad na oblasti zemědělství, lékařství a životního prostředí. Botanik může pracovat ve výzkumných institucích, univerzitách, muzeích, botanických zahradách nebo v ochranářských organizacích.

Průměrná hrubá mzda

33.500

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Inovátor - ENTP, Diplomat - INFJ, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Botanik:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Gymnázium

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Botanika
Vhodný obor:
1) Biologie a biotechnologie

Co botanik dělá?

1

Zabýváš se výzkumem, studiem a pozorováním rostlin

Zabýváš se rostlinami a vším, co s nimi souvisí.

2

Sbíráš vzorky – celé rostliny, části rostlin, semena či pyl

Sbíráš rostliny v přírodě, abys mohl provádět jejich výzkum a rozbor. Rostliny následně sušíš a vkládáš do herbáře.

3

Zkoumáš nasbírané vzorky

Zkoumáš flóru, její historii, vývoj i to, kam rostlinstvo směřuje. Zkoumáš například rostliny způsobující alergie, dopad stavební činnosti člověka na rostliny nebo pozoruješ rostliny na místech zasažených ekologickou katastrofou.

4

Své pozorování dokumentuješ

Během svých výprav pořizuješ fotografie rostlin, které následně používáš ve svých sbírkách, knihách a projektech.

5

Píšeš odbornou literaturu

Jako botanik můžeš vytvářet nebo se s kolegy podílet na tvorbě odborných publikací a herbářů.

6

Chráníš přírodu

Zpracováváš studie a programy, které mají vést k ochraně a lepšímu stavu přírody (programy pro chráněné druhy rostlin atd.). Posuzuješ také stavební projekty a jejich negativní vliv na rostliny.

7

Poskytuješ poradenství v oboru

Součástí Tvé náplně práce může být také poradenská a konzultační činnost při přípravě žádostí o dotace souvisejících s ochranou rostlin. Dále se můžeš podílet na vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany přírody.

8

Většinou pracuješ v terénu, laboratoři nebo v kanceláři

Provádíš buď terénní výzkum, kde se věnuješ sběru a získávání vzorků rostlin, nebo zkoumáš nasbírané vzorky v laboratoři, a nebo píšeš odborné publikace a dokumentuješ své výzkumy v kanceláři.

Botanik - jak vypadá pracovní den?

Výhody a nevýhody práce:

  • Část pracovní doby trávíš v přírodě.
  • Můžeš přijít s novými objevy.
  • Uplatnění nalezneš ve více oborech (botanika, životní prostředí, ochrana přírody, zdravotnictví nebo např. prodej laboratorních přístrojů).
  • Práce, která se může stát zároveň Tvým koníčkem.
  • Práce venku i za nepříznivého počasí.
  • Počítej s nižší mzdou.
  • Poměrně nízká poptávka na trhu práce.
  • Větší část pracovní doby budeš sedět v laboratoři nebo v depozitáři, kde jsou uloženy sbírky.

Botanik - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?