Datový analytik

Datový analytik, anglicky Data Analyst, se zabývá sběrem a analýzou dat, ze kterých získává informace, které následně předává managementu společnosti. Může se jednat například o data či informace o zákaznících, konkurenci, vývoji trhu a podobně. Vedení společnosti tak může na základě těchto informací činit důležitá rozhodnutí (například zda vstoupit na nový trh nebo jakou zvolit prodejní či marketingovou strategii). Úkolem datového analytika je také vytváření algoritmů pro získání co největšího množství informací a hledání souvislostí.

Průměrná hrubá mzda

55.500

Doporučené vzdělání

VŠ - bakalář

Délka studia

7 let (4 roky SŠ + 3 roky VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Vůdce - ENTJ, Inovátor - ENTP, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Datový analytik:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Informační technologie
2) Gymnázium –⁠ pokud půjdeš na VŠ

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Informační technologie
2) Analýza dat

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.