Filozof

Filozof je člověk, který se zabývá zkoumáním různých otázek týkajících se lidské existence, poznání, etiky a společnosti. Filozof se snaží porozumět světu kolem sebe a hledat odpovědi na základní otázky o smyslu života, svobodě, spravedlnosti či pravdě. Pomocí logiky a argumentace se snaží vyvodit závěry a rozvíjet myšlenky, které mohou mít důležitý vliv na naše chápání světa a života. Filozofové často působí jako vědci, spisovatelé, výzkumníci nebo učitelé.

Průměrná hrubá mzda

41.500

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Inovátor - ENTP, Diplomat - INFJ, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Filozof:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Gymnázium

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Filozofie

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.