Tvůj typ osobnosti je:

Diplomat - INFJ

Extrovert x Introvert
Introvert - samostatný, zdrženlivý, klidný, nezávislý
Smyslový x Intuitivní
Intuitivní - vizionářský, inovativní, teoretický, kreativní
Myšlení x Cítění
Cítění - citlivý, vnímavý, velkorysý, empatický
Usuzování x Vnímání
Usuzování - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

Základní charakteristika:

 • Velmi kreativní a umělečtí lidé
 • Empatičtí, vnímají potřeby druhých
 • Jsou pro ně důležité mezilidské vztahy
 • Mají vynikající komunikační schopnosti, především v psané formě
 • Idealisté
 • Často uzavření sami do sebe
 • Pořádkumilovní, spořádaní a oddaní
 • Nekonfliktní lidé

Jaké pracovní prostředí jim vyhovuje:

 • Když mohou pomáhat a být užiteční ostatním
 • Když se mohou svobodně vyjadřovat a realizovat své vize
 • Nevyhovuje jim práce založená na logice
 • Pracuje se jim dobře tam, kde si jich váží, tzn. v atmosféře plné důvěry
 • Když si mohou organizovat pracovní dobu podle sebe
 • Rádi pracují na dlouhodobých projektech, a to buď samostatně nebo v menší skupině lidí
 • Prostředí, které jim umožňuje přemýšlet „out of the box", hledat netradiční řešení problémů

Přednosti:

 • Velmi kreativní – baví je tvořit, testovat, hýřit nápady
 • Dokáží chválit a ocenit druhé, rozpoznat jejich talent
 • Mají silné vnitřní hodnoty a etické zásady
 • Dokáží propojovat lidi, jejich myšlenky a nápady
 • Vytváří přátelskou atmosféru na pracovišti
 • Dokáží vnášet nové a originální myšlenky do jakéhokoli projektu

Slabiny:

 • Mívají problém s činnostmi vyžadujícími detailní přístup
 • Často se upínají k budoucnosti, mohou mít potíže se na chvíli zastavit a užít si přítomnost
 • Obtížně přijímají kritiku, bývají tvrdohlaví
 • Mohou být k sobě až příliš kritičtí
 • Mají tendenci unikat konfliktům
 • Kvůli péči o druhé mohou zapomínat na sebe a své potřeby

Nejvhodnější profese:

Pro jaké dosažené vzdělání tě zajímají profese?

Vyber vzdělání

Profese jakých oborů tě zajímají?

Vyber obor

Dřevařství, vodní a lesní hospodářství

Designér nábytku

Designér nábytku se zaměřuje na tvorbu esteticky povedených a funkčních nábytkových designů. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své kreativitě a vnímavosti. Jejich schopnost porozumět vizuálním a praktickým potřebám klientů, spolupracovat na individuálních projektech a vytvářet inspirativní a osobité návrhy jsou klíčové pro úspěšnou kariéru designéra nábytku.

Řezbář

Řezbář vytváří umělecké a dekorativní předměty pomocí řezání a modelování dřeva, kamene, kovů a dalších materiálů. „Diplomaté“ se na tuto profesi hodí díky své vnímavosti a empatii. Jejich citlivost k detailům a schopnost interpretovat klientovy představy a vytvářet unikátní a esteticky hodnotné kusy jsou klíčové pro úspěch na této pozici.

Ekonomika, účetnictví a HR

HR Specialist

HR Specialist má na starost personální záležitosti a správu lidských zdrojů v organizaci. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodnými kandidáty díky svým empatickým a komunikačním schopnostem. Jejich umění naslouchat, porozumět potřebám zaměstnanců, řešit konflikty a budovat pozitivní pracovní prostředí je klíčové pro efektivní řízení lidských zdrojů a rozvoj firmy.

Personální ředitel

Personální ředitel má za úkol řídit personální oddělení v organizaci. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky svým komunikačním a empatickým schopnostem. Jejich umění vytvářet vyvážené pracovní prostředí, podporovat spolupráci a rozvíjet zaměstnance přispívá k úspěšnému personálnímu řízení a růstu firmy.

Gastronomie a turismus

Průvodce turistů

Průvodce provází skupiny turistů na zájezdech, výletech či prohlídkách jak v ČR, tak v zahraničí. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodné díky jejich empatii a porozumění. Jejich schopnost se přizpůsobit potřebám různých skupin lidí, poskytovat informace a pečovat o klienty přispívá k úspěšnému vedení turistických skupin a vytváření pozitivního dojmu u turistů.

Delegát cestovní kanceláře

Delegát cestovní kanceláře má za úkol zajišťovat pohodlný a bezproblémový průběh dovolených a výletů klientů. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich empatii a smyslu pro organizaci. Jejich schopnost řešit různé situace, komunikovat s různými partnery (hotely, dopravními společnostmi atd.) a zajistit pohodlný průběh cestování přispívá k pozitivnímu zážitku klientů.

Hornictví, sklo a keramika

Keramik

Keramik vytváří umělecké a funkční předměty z keramických materiálů. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi vhodnými kandidáty díky své kreativitě a empatii. Jejich schopnost vnímat estetické hodnoty, porozumět představám klientů a vytvářet unikátní a smysluplné keramické předměty je klíčová pro úspěch v této umělecké oblasti.

Sklář

Sklář má za úkol vytvářet umělecká díla a funkční předměty z taveného skla. Lidé s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky své vnímavosti. Jejich schopnost kombinovat barvy, tvary a textury skla, a tím vytvářet unikátní a esteticky hodnotné skleněné artefakty, je klíčová pro úspěch ve sklářském oboru.

Chemie, věda a výzkum

Sociolog

Sociolog zkoumá společnost, její struktury a interakce. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své empatii a smyslu pro analyzování. Jejich schopnost porozumět různým sociálním skupinám, interpretovat data a komunikovat s různými skupinami lidí přispívá k hlubšímu poznání společnosti a sociálních jevů.

Ekolog

Ekolog se zabývá výzkumem a ochranou životního prostředí. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodné díky jejich strategickému myšlení a empatii. Jejich schopnost vnímat ekologické vztahy, spolupracovat s různými zainteresovanými stranami a navrhovat udržitelná řešení je klíčová pro ochranu životního prostředí.

Botanik

Botanik studuje rostliny a rostlinné ekosystémy. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi vhodnými kandidáty díky svým schopnostem pozorování a porozumění. Jejich umění rozpoznávat různé druhy rostlin, analyzovat ekologické interakce a sdílet své poznatky s veřejností přispívá k hlubšímu pochopení rostlinného světa a k ochraně přírodních ekosystémů.

IT

UX Designer

UX Designer se zaměřuje na vytváření uživatelsky přívětivých a funkčních webů a aplikací. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich kreativitě a empatii. Jejich schopnost chápat potřeby uživatelů, analyzovat uživatelské chování a vytvářet uživatelsky přívětivá řešení je klíčová pro úspěch v oblasti UX designu.

Game Designer

Game Designer je tvůrce a kreativní vizionář v oblasti videoher, který kombinuje umění, design a technické dovednosti k vytváření fascinujících a zábavných videoher pro různé platformy. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodné díky jejich kreativnímu myšlení a smyslu pro strategické plánování. Jejich schopnost vytvářet zajímavé a návykové herní scénáře, propojovat herní mechaniky a reagovat na hráčské potřeby je klíčová pro vytváření úspěšných her.

Web Designer

Web Designer vytváří esteticky přitažlivé a funkční webové stránky a aplikace. „Diplomaté“ se na tuto profesi hodí díky svému citu pro estetiku a kreativnímu myšlení. Jejich schopnost kombinovat design s technickou funkčností přispívá k vytváření atraktivního online prostředí.

Management

Ředitel neziskové organizace

Ředitel neziskové organizace koordinuje činnosti organizace a sleduje její cíle. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svým schopnostem strategického myšlení a empatie. Jejich umění efektivně řídit tým, budovat vztahy s dárci a prosazovat společensky prospěšné cíle je klíčové pro úspěch neziskové organizace.

Marketing a média

Marketingový specialista

Marketingový specialista vytváří a aplikuje marketingové strategie a kampaně. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich komunikačnímu talentu a schopnosti se vcítit do potřeb zákazníků. Jejich umění zkoumat cílovou skupinu a navrhovat strategie pro získání a udržení zákazníků je klíčové pro úspěšné marketingové kampaně.

Grafik

Grafik (jinak také grafický designér) se zabývá návrhem a tvorbou vizuální identity firem a jejich produktů. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodné díky jejich vnímání detailů a kreativnímu myšlení. Jejich schopnost vytvářet esteticky působivé grafické prvky, komunikovat prostřednictvím vizuálního jazyka a interpretovat klientovy požadavky je klíčová pro úspěch v oblasti designu.

Specialista online marketingu

Specialista online marketingu se zaměřuje na propagaci a reklamu online. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi ideálními kandidáty díky jejich komunikačním a analytickým schopnostem. Jejich umění sledovat trendy v online prostředí, optimalizovat kampaně a vytvářet účinné online strategie je klíčové pro dosažení vytyčených marketingových cílů.

Specialista sociálních sítí

Specialista sociálních sítí zodpovídá za komunikaci firmy na sociálních sítích jako je Facebook, Instagram, TikTok nebo Twitter. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své schopnosti komunikace a sociální interakce. Jejich umění budovat komunitu, reagovat na zpětnou vazbu a vytvářet obsah atraktivní pro online publikum je klíčové pro vytvoření úspěšné strategie na sociálních sítích.

Influencer

Influencer vytváří obsah na sociálních médiích a ovlivňuje názory a nákupní chování svých sledujících. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodní díky jejich charisma a komunikačním dovednostem. Jejich schopnost budovat věrnost svého publika, sdílet autentický obsah a komunikovat s fanoušky je klíčová pro úspěch na pozici influencer.

Marketingový manažer

Marketingový manažer koordinuje marketingový tým a plánuje marketingové strategie firmy. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodnými kandidáty díky jejich strategickému myšlení a smyslu pro vedení týmu. Jejich schopnost realizovat efektivní marketingové kampaně, analyzovat trh a sledovat trendy je klíčová pro dosažení podnikových cílů.

Obchod a administrativa

Fundraiser

Fundraiser se věnuje získávání finančních prostředků pro neziskové organizace. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své empatii a výborné komunikaci. Jejich schopnost budovat vztahy s dárci a řídit fundraisingové strategie je klíčová pro podporu charitativních projektů.

Account Manager

Account Manager udržuje vztahy s klienty a zajišťuje jejich spokojenost. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi vhodní zejména díky výborné komunikaci. Jejich schopnost porozumět potřebám klientů, efektivně řešit problémy a budovat dlouhodobé vztahy je rozhodující pro úspěch v oboru.

Státní úředník

Státní úředník pracuje pro státní instituce, jako jsou ministerstva, úřady nebo soudy. Jeho práce se odvíjí od oblasti, ve které působí, a také od pozice, kterou zastává. Může vést jednotlivá oddělení či pobočky úřadů a ministerstev nebo vykonávat různé administrativní úkoly. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodnou volbou díky jejich schopnosti efektivně zpracovávat dokumenty, dodržovat předpisy a empaticky jednat s občany.

Asistentka

Asistentka podporuje manažery a ředitele v administrativních záležitostech. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své schopnosti dělat více věci najednou a výborné komunikaci. Jejich umění organizovat schůzky, plánovat a efektivně komunikovat je klíčové pro hladký chod kancelářských procesů.

Péče o tělo

Vizážistka

Hlavní náplní práce vizážistky je líčení klientek pro různé příležitosti, jako jsou večírky, plesy, svatby, focení, reklamy a jiné komerční zakázky. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti vnímat detaily a kreativně myslet. Jejich umění porozumět požadavkům klienta, vytvořit unikátní vizuální styl a pracovat s různými osobnostmi je klíčová pro úspěch v oblasti vizáže.

Kosmetička

Kosmetička provádí kosmetické procedury a ošetření. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodné díky komunikačním schopnostem a ohleduplnému přístupu. Jejich umění poradit klientům s vhodnými procedurami, poskytovat péči a budovat důvěru je klíčové pro spokojenost každého klienta.

Tatér

Tatér se zabývá tvorbou uměleckých návrhů a tetováním na kůži klientů. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi vhodnými kandidáty díky svému uměleckému cítění a empatii. Jejich schopnost naslouchat přáním klienta, vytvořit originální návrhy a provádět precizní práci je zásadní pro tvorbu kvalitních tetování.

Kadeřník

Kadeřník se specializuje na stříhání vlasů a tvorbu účesů. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodné díky výborné komunikaci a tvůrčímu myšlení. Jejich schopnost porozumět přáním zákazníků, navrhovat moderní účesy a vytvářet pozitivní zážitek je rozhodující pro úspěch na této pozici.

Manikérka, pedikérka

Manikérka či pedikérka má za úkol pečovat o ruce a nohy klientů a vytvářet esteticky působivé nehtové designy. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky výborné komunikaci a smyslu pro estetiku. Jejich schopnost porozumět preferencím klientů, poskytovat kvalitní péči a vytvářet atraktivní nehtové designy rozhoduje o úspěchu v oblasti manikúry a pedikúry.

Masér sportovní a rekondiční

Masér provádí masáže a relaxační terapie. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své empatii a schopnosti uvolnit klienty. Jejich umění poskytovat zážitek z masáže, přizpůsobit terapii individuálním potřebám a vytvořit relaxační atmosféru je klíčová pro dosažení pozitivního vlivu na klienty.

Právo

Patentový zástupce

Patentový zástupce se specializuje na právní ochranu vynálezů. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi vhodní díky svému analytickému myšlení a komunikaci. Jejich schopnost porozumět technickým detailům, pomoci klientům s procesem patentování a jednat s úřady je zásadní při právním zastoupení v oblasti patentů.

Notářský tajemník

Notářský tajemník zajišťuje administrativu v notářské kanceláři a asistuje notáři. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi vhodné díky své schopnosti organizace a plánování. Jejich umění spravovat dokumenty, komunikovat s klienty a dodržovat notářské postupy je klíčové pro práci v oblasti práva.

Soudní tajemník

Soudní tajemník podporuje práci soudu a zpracovává soudní dokumenty. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich pečlivému přístupu a komunikačním dovednostem. Jejich schopnost spravovat soudní spisy, jednat s účastníky řízení a dodržovat předpisy je klíčová pro soudní administrativu.

Služby

Pracovník pohřební služby

Pracovník pohřební služby se stará o zesnulé. Zajišťuje jejich odvoz, dočasné uložení a přípravu na poslední rozloučení. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou především díky jejich empatii. Při práci využívají svou schopnost naslouchat a porozumět emocím pozůstalých. Jejich umění vést a organizovat smuteční obřady je při výkonu této profese naprosto zásadní.

Zlatník

Zlatník vyrábí a opravuje šperky a jiné ozdoby z drahých kovů jako je zlato, stříbro nebo platina. Osoby s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí především díky jejich empatickému přístupu. Vnímají zákazníkovy preference a vytvářejí šperky, které mají hlubší význam. Jejich kreativita a zájem o lidské příběhy vede k vytváření těch nejdokonalejších kousků.

Hodinář

Hodinář je odborník na výrobu, opravu a údržbu hodin a hodinek. „Diplomat“ je pro tuto profesi ideální volbou díky své empatii a kreativitě. Při práci dokáže vnímat detaily a pracovat s precizností. Jeho důkladnost je základem úspěchu na této pozici.

Chůva

Chůva pečuje o malé děti a zajišťuje jejich základní potřeby a bezpečí. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich výjimečné empatii a schopnosti vytvářet pozitivní vztahy s dětmi a rodiči. Jsou trpěliví, laskaví a umí se přizpůsobit různým situacím, což je důležité pro péči o děti a budování důvěry s rodinami.

Stavebnictví a reality

Architekt

Architekt se věnuje tvorbě technických a uměleckých návrhů při výstavbě či rekonstrukci budov a dalších územních celků. Lidé s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky své kreativitě, schopnosti vnímat potřeby ostatních a estetickému cítění. Zároveň excelují ve vytváření inspirativních a funkčních prostor, které respektují přání klientů.

Krajinářský architekt

Krajinářský architekt navrhuje a plánuje venkovní prostory a zahrady s ohledem na estetiku, funkčnost a ekologii. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich smyslu pro estetiku a kreativnímu přístupu k designu venkovních prostor. Jejich empatie a schopnost porozumět emocím a potřebám klientů umožňuje vytvořit prostředí, které dokáže harmonizovat s přírodou a zároveň splňovat individuální preference a potřeby klientů.

Školství a vzdělávání

Speciální pedagog

Speciální pedagog se specializuje na vzdělávání a podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Osoby s typologií „Diplomat“ se pna tuto profesi hodí díky své empatii, trpělivosti a schopnosti vytvářet podpůrné vzdělávací prostředí. Dokáží porozumět individuálním potřebám žáků s různými typy postižení, což jim umožňuje efektivně spolupracovat s těmito rozmanitými studenty.

Učitel mateřské školy

Učitel mateřské školy pracuje s nejmladšími dětmi, pomáhá jim rozvíjet základní dovednosti a připravovat se na další vzdělávání. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své trpělivosti, empatii a schopnosti budovat důvěru u malých dětí. Jsou kreativní a umí vytvářet inspirativní učební prostředí, které podporuje hru, učení a sociální interakce dětí, což je klíčové pro jejich vývoj.

Učitel 1. stupně ZŠ

Učitel 1. stupně základní školy vede výuku v rámci základního vzdělávání a pomáhá dětem budovat základní znalosti a dovednosti. Lidé s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky své empatii, trpělivosti a schopnosti vytvářet podpůrné a inspirující učební prostředí. Jsou ochotni individuálně přistupovat ke každému studentovi, rozvíjet jejich schopnosti a pomáhat jim při osobním růstu.

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga spolupracuje s pedagogy a podporuje studenty, kteří potřebují zvláštní péči nebo pomoc při vzdělávání. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své empatii, umění navazovat důvěrné vztahy s dětmi a schopnosti efektivně komunikovat. Jsou to trpěliví lidé ochotní poskytovat podporu a povzbuzení studentům, aby naplnili svůj potenciál.

Vychovatel

Vychovatel vychovává děti a mládež mimo rámec školy. Může pracovat například ve školních družinách, dětských domovech, internátech, domovech mládeže nebo vzdělávacích centrech. „Diplomaté“ se na tuto profesi hodí díky své výjimečné empatii a schopnosti vytvářet pozitivní vztahy s mladými lidmi. Lidé s touto typologii mohou být mentory schopnými pomoci mladým lidem rozvíjet jejich potenciál a dosahovat úspěchů.

Textilní a oděvní průmysl

Módní návrhář

Módní návrhář vytváří unikátní a stylové oblečení a módní doplňky. Osoby s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky své kreativitě a smyslu pro estetiku. Tito lidé jsou schopní vnímat aktuální módní trendy a přinášet do svých návrhů inovativní prvky, což jim pomáhá vytvářet inspirativní a originální modely.

Krejčí

Krejčí pracuje na výrobě a úpravě oděvů podle individuálních požadavků zákazníků. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své trpělivosti, preciznosti a schopnosti pracovat s detaily. Dokáží porozumět individuálním potřebám klientů a vytvořit pro ně perfektně padnoucí šaty a oděvy.

Umění a kultura

Interiérový designer

Interiérový designer se zaměřuje na tvorbu a úpravu interiérů prostorů, aby byly funkční a esteticky příjemné. Lidé s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky svému vkusu a schopnosti vnímat harmonii v prostoru. Jsou schopni pracovat s klienty a porozumět jejich potřebám a preferencím, což je klíčové pro tvorbu unikátních interiérů.

Fotograf

Fotograf zachycuje okamžiky a příběhy skrze objektiv kamery. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti vnímat krásu okolního světa a umění vyjadřovat emoce skrze fotografie. Jsou to lidé kreativní a vnímaví k detailům, což jim umožňuje vytvářet silné vizuální příběhy.

Knihovník

Knihovník pracuje v knihovně, ve které zajišťuje, aby si čtenáři mohli půjčovat knihy, časopisy, noviny či audiovizuální a elektronické dokumenty. „Diplomaté“ se na tuto profesi hodí díky své pečlivosti a schopnosti pomáhat lidem najít potřebné informace. Jsou velmi trpěliví a nápomocní při poskytování služeb čtenářům.

Maskér

Maskér se specializuje na vizuální transformace lidí, ať už pro film, divadlo nebo jiné umělecké účely. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou především díky jejich kreativitě. Jsou citliví na potřeby režisérů a dokáží přeměnit jejich vize v realitu.

Filozof

Filozof je člověk, který se zabývá zkoumáním různých otázek týkajících se lidské existence, poznání, etiky a společnosti. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své intelektuální zvídavosti a schopnosti hloubkové analýzy. Jsou schopni se ponořit do složitých myšlenek a přinést nový pohled na filozofické otázky.

Choreograf

Choreograf je umělec, který vytváří taneční choreografii pro divadelní a filmová představení, hudební videoklipy či televizní show. Osoby s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky své kreativitě a citlivosti k estetice pohybu. Dokáží vyjádřit emoce a příběh skrze tanec, což je u této profese klíčové.

Režisér

Režisér se věnuje režírování divadelních her, filmů, seriálů či reklamních spotů. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti vyjádřit své umělecké vize a koordinovat tým. Jsou kreativní a mají smysl pro detail, což jim umožňuje vytvářet inspirativní díla.

Hudebník

Hudebník tvoří hudbu, skrze kterou se také emociálně vyjadřuje. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich kreativitě, citu pro rytmus a schopnosti vyjádřit emoce skrze hudbu. Dovedou se dotknout srdcí svých posluchačů a přinést jim radost a pohodu prostřednictvím svého umění.

Aranžér

Aranžér se stará o vizuální stránku prodejny. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich vkusu, smyslu pro krásu a schopnosti vytvářet vizuálně atraktivní prostředí. Jsou to kreativci, kteří dokáží vytvářet estetická a harmonická prostředí, což je pro tuto profesi klíčové.

Zdravotnictví a sociální péče

Logoped

Logoped je odborník specializující se na diagnostiku a léčbu řečových a komunikačních poruch. Lidé s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky jejich empatii a trpělivosti. Dovedou individuálně přistupovat k potřebám klientů a pomáhat jim zlepšovat jejich řečové schopnosti.

Gynekolog

Gynekolog je lékař specializující se na ženské reprodukční zdraví. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti empatie a péče o druhé. Jsou to lidé citliví k potřebám pacientek a umí jim poskytnout péči a podporu, což je naprosto zásadní.

Psycholog

Psycholog se zabývá mentálním zdravím a emocionálním stavem klientů a poskytuje jim terapeutickou podporu. „Diplomaté“ se na tuto profesi hodí díky své empatii a schopnosti naslouchat. Dokáží budovat důvěrný vztah se svými klienty a pomoci jim řešit jejich osobní problémy.

Adiktolog

Adiktolog pomáhá lidem bojujícím s různými formami závislostí. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti porozumět složitým emocionálním situacím a podpořit klienty při jejich cestě k soběstačnosti a uzdravení. Právě to je pro tuto profesi klíčové.

Sociální pracovník

Sociální pracovník pomáhá lidem v těžkých životních situacích, jako jsou problémy v rodině, domácí násilí nebo finanční obtíže. Osoby s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí své schopnosti empatie, trpělivosti a umění nalézat praktická řešení při pomoci druhým. Právě to jsou zásadní faktory úspěchu na této pozici.

Všeobecná sestra

Všeobecná sestra poskytuje zdravotní péči a podporu pacientům v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich umění pečovat o druhé o druhé, schopnosti pracovat pod tlakem a ochotě věnovat se individuálním potřebám pacientů.

Masér ve zdravotnictví

Masér ve zdravotnictví provádí masáže a terapeutické procedury k léčbě různých zdravotních problémů. Lidé s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti poskytovat fyzickou úlevu a péči o pohodu klientů. Jsou velmi empatičtí a mají cit pro detail, což je pro tuto profesi zásadní.

Porodní asistentka

Porodní asistentka poskytuje péči a podporu ženám během těhotenství a porodu. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti empatie a citlivosti vůči potřebám žen v tomto důležitém období. Dokáží si vytvořit důvěrný vztah se svými pacientkami a pomoci jim prožít bezpečný a pozitivní porodní zážitek.

Psychiatr

Psychiatr se specializuje na diagnostiku a léčbu duševních poruch. „Diplomaté“ se na tuto profesi hodí díky své empatii, schopnosti naslouchat a porozumět složitým emocionálním stavům svých pacientů. Jsou trpělivými terapeuty, kteří pomáhají lidem zvládnout jejich psychické problémy a zlepšit kvalitu života.

Neurolog

Neurolog se zaměřuje na diagnostiku a léčbu onemocnění nervového systému. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti analyzovat složité lékařské případy, empatii vůči pacientům trpícím neurologickými obtížemi a schopnosti vysvětlovat složité lékařské koncepty způsobem, jenž je pro pacienty srozumitelný.

Oftalmolog

Oftalmolog je lékař specializující se na diagnostiku, léčbu a prevenci očních chorob a poruch zraku. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich empatii vůči pacientům, schopnosti pečlivě vyhodnocovat oční problémy a poskytovat jim komplexní péči. Jsou trpělivými a soucitnými lékaři, kteří pomáhají lidem zachovat a obnovit zrak.

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut se zabývá léčbou a rehabilitací pacientů prostřednictvím fyzických cvičení a terapie. Osoby s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky své empatii, schopnosti naslouchat pacientům a podporovat je v procesu zotavování. Představují trpělivé terapeuty, kteří pomáhají lidem získat zpět zdraví a pohyblivost.

Ošetřovatel

Ošetřovatel poskytuje základní péči a podporu pacientům v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších zdravotnických zařízeních. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své empatii, péči a ochotě pomáhat lidem v obtížných situacích. Jsou soucitnými a starostlivými zdravotními pracovníky, kteří přinášejí úlevu a péči pacientům.

Zemědělství a potravinářství

Cukrář

Cukrář se věnuje přípravě dezertů a sladkých pochutin. Osoby s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky své kreativitě, smyslu pro estetiku a pečlivosti. Jsou schopni tvořit lahodné dezerty, které potěší nejen chuťové buňky, ale i oči zákazníků.

Zoolog

Zoolog se zabývá studiem a péčí o zvířata a jejich životní prostředí. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich lásce k přírodě, empatii vůči zvířatům a schopnosti se věnovat jejich ochraně a péči. Lidé s touto typologií mají předpoklady pro to se stát vášnivými badateli a ochránci živočišného království, což je pro tuto profesi stěžejní.

Florista

Florista vytváří a prodává květiny a květinové dekorace. Lidé s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky jejich kreativitě, citu pro design a schopnosti vytvářet krásné a harmonické květinové kompozice. Lidé s touto typologií umí přinášet radost a krásu do života lidí pomocí květin.

Zahradník

Zahradník se specializuje na péči o zahrady a venkovní prostory. Osoby s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich lásce k přírodě a schopnosti navrhovat a udržovat krásné zahrady. Představují trpělivé a pečlivé zahradníky, kteří dokáží vytvořit útočiště klidu a míru.

Chovatel koní

Chovatel koní pečuje o koně a zajišťuje jejich trénink. „Diplomaté“ se na tuto profesi hodí díky své lásce ke zvířatům, trpělivosti a schopnosti budovat důvěrný vztah s koňmi. Dovedou chápat potřeby koní a pečlivě se o ně starat.

Chovatel zvířat v zoo

Chovatel zvířat v zoo se stará o péči a chov zvířat v zoologických zahradách. Lidé s typologií „Diplomat“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich lásce k přírodě, empatii vůči zvířatům a schopnosti vytvářet podmínky, které napodobují jejich přirozené prostředí.

Žurnalistika a polygrafie

Tlumočník

Tlumočník se specializuje na překlad mluveného slova mezi různými jazyky. Osoby s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky své jazykové citlivosti, schopnosti přesně překládat a zachovávat jazykovou kulturu. Představují spojník mezi různými kulturami a umožňují komunikovat lidem hovořícím rozdílnými jazyky.

Copywriter

Copywriter je tvůrce textů a reklamních sdělení. „Diplomaté“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich kreativitě, schopnosti psát poutavé texty a efektivně komunikovat. Dovedou vytvářet obsah, který osloví a přesvědčí cílovou skupinu.

Spisovatel

Spisovatel je autor literárních děl. Lidé s typologií „Diplomat“ se na tuto profesi hodí díky jejich kreativitě, citu pro slovo a schopnosti vyjádřit myšlenky a příběhy poutavým způsobem. Tito lidé bývají schopnými vypravěči, kteří dokáží inspirovat a bavit své čtenáře.

Novinář

Novinář se věnuje zpravodajství a informování veřejnosti o aktuálních událostech. „Diplomaté“ se na tuto profesi hodí díky jejich výborné komunikaci, empatii a zájmu o společenské dění. Umí objektivně a současně citlivě informovat veřejnost a upozorňovat je na důležitá témata.

Nenašel jsi svou vysněnou profesi? Nezoufej a prohlédni si i ostatní profese na našem webu.

Zobrazit profese