Projektový manažer ve strojírenství

Projektový manažer ve strojírenství je odpovědný za plánování, koordinaci a řízení projektů v oblasti strojírenství. Jeho hlavním úkolem je zajistit, aby byl projekt dokončen včas, v rámci stanoveného rozpočtu a v požadované kvalitě. Projektový manažer musí mít dobré organizační a komunikační schopnosti, aby byl schopen efektivně řídit projekt a komunikovat s klienty. Zároveň musí mít dobrou znalost oboru strojírenství, aby mohl zákazníkům poskytovat odborné rady a s kolegy probírat technické záležitosti.

Průměrná hrubá mzda

70.500

Doporučené vzdělání

VŠ - bakalář

Délka studia

7 let (4 roky SŠ + 3 roky VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Řečník - ENFJ, Vůdce - ENTJ, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Projektový manažer ve strojírenství:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Strojírenství
2) Gymnázium –⁠ pokud půjdeš na VŠ

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.

Firmy prahnoucí po studentech a absolventech tohoto oboru: