Laboratorní asistent

Laboratorní asistent je odpovědný za odběr a analýzu biologických vzorků, jako je krev, moč nebo tkáně. Provádí základní laboratorní testy, jako je měření hladiny glukózy či cholesterolu, a zaznamenává výsledky do laboratorních protokolů. Pracuje při tom s nejmodernější laboratorní technikou jako jsou mikroskopy nebo automatické analyzátory. Kromě toho také zpracovává data v laboratorním systému. Všechny tyto činnosti vykonává pod odborným dohledem.

Průměrná hrubá mzda

37.500

Doporučené vzdělání

SŠ - Maturita

Délka studia

4 roky

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Odborník - INTJ, Strážce - ISFJ, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Laboratorní asistent:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Laboratorní asistent

Na detailním popisu této profese usilovně pracujeme.