Tvůj typ osobnosti je:

Strážce - ISFJ

Extrovert x Introvert
Introvert - samostatný, zdrženlivý, klidný, nezávislý
Smyslový x Intuitivní
Smyslový - realistický, zodpovědný, praktický, detailní
Myšlení x Cítění
Cítění - citlivý, vnímavý, velkorysý, empatický
Usuzování x Vnímání
Usuzování - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

Základní charakteristika:

 • Velmi pečlivé, ohleduplné a loajální osoby
 • Rádi pomáhají ostatním lidem
 • Vše si důkladně promýšlejí
 • Dbají na detaily
 • Jsou dobří organizátoři, plánovači a koordinátoři
 • Velice pozorní, pilní a zodpovědní
 • Zdobí je spolehlivost, dobrosrdečnost a empatie

Jaké pracovní prostředí jim vyhovuje:

 • Rádi pracují na činnostech, kterými někomu očividně pomáhají
 • Nevadí jim pracovat tiše v pozadí, avšak chtějí být za svou práci náležitě ocenění
 • Častěji se nechávají zaměstnat, než aby sami podnikali
 • Na pracovišti dokáží vytvářet pohodovou atmosféru
 • Vyhovují jim profese, které vyžadují velké soustředění a přesné provedení
 • Pracuje se jim dobře v přátelském prostředí s jasnými pravidly

Přednosti:

 • Je na ně velký spoleh
 • Mají výbornou paměť na detaily
 • Jsou skvělí ve stále se opakujících činnostech
 • Kladou na sebe vysoké nároky
 • Mají výborný pozorovací talent

Slabiny:

 • Někdy se zbytečně podceňují
 • Nejsou tolik ambiciózní
 • Mohou být až příliš konzervativní a zastávat názor, že každá změna je jen k horšímu
 • Občas neumí říct „ne“

Nejvhodnější profese:

Pro jaké dosažené vzdělání tě zajímají profese?

Vyber vzdělání

Profese jakých oborů tě zajímají?

Vyber obor

Auto-moto

Přijímací technik

Přijímací technik v autoservisu je zodpovědný za přijímání objednávek od zákazníků. Typologie „Strážce" je pro tuto profesi vhodná především díky svému pečlivému a důkladnému přístupu. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a spolehliví, což jim pomáhá udržovat vysokou kvalitu služeb a zajišťovat spokojenost zákazníků autoservisu.

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Bankéř

Bankéř je pracovník banky, který pečuje o přidělené portfolio klientů na některé z jejích poboček. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi ideální volbou především díky své pečlivosti a spolehlivosti. S jejich schopnostmi spravovat finanční prostředky a pečovat o klienty se pro tuto profesi stávají skvělými kandidáty.

Pojišťovací poradce

Pojišťovací poradce pomáhá klientům vybrat vhodné pojistné produkty a poskytuje rady ohledně pojištění. „Strážci“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou, jelikož jsou empatičtí a vnímaví, což jim pomáhá porozumět potřebám klientů. Navíc jsou ochotni věnovat čas pečlivému vyhodnocení různých možností pojištění.

Bezpečnost a ochrana

Plavčík

Plavčík dohlíží na bezpečnost návštěvníků koupališť či pláží. Typologie „Strážce“ je ideální pro tuto profesi především díky pečlivému a odpovědnému přístupu. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a empatičtí, což jim umožňuje naslouchat potřebám návštěvníků a poskytovat jim osobní servis. Tím přispívají k pozitivnímu renomé koupaliště.

Policista

Policista má za úkol udržovat veřejný pořádek, vyšetřovat zločiny a zajišťovat bezpečnost ve společnosti. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi vhodné díky svému silnému smyslu pro spravedlnost a dodržování pravidel. Tito lidé navíc bývají ochotni riskovat svou vlastní bezpečnost, aby chránili ostatní.

Celník

Celník se specializuje na kontrolu a dozor nad pohybem zboží na hranicích či letištích a zajišťuje dodržování cla a dalších předpisů. „Strážci“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou hlavně díky své důkladnosti a pečlivosti. Mají schopnost provádět detailní kontroly a sledovat dodržování předpisů.

Vrátný

Vrátný má na starosti kontrolu přístupu a bezpečnost v budově. Lidé s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí díky své schopnosti být pozorní, zodpovědní a pečliví. Nedělá jim problém udržovat pořádek a chránit prostor, což je v této roli klíčové.

Záchranář horské služby

Záchranář horské služby má za úkol poskytovat rychlou a efektivní pomoc v extrémních terénních podmínkách. Osoby s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí především díky vysoké míře odvahy, schopnosti udržovat klid i v krizových situacích a výborné péči o druhé.

Doprava a logistika

Průvodčí vlaku

Průvodčí vlaku má na starosti bezpečnost a pohodlí cestujících během jízdy vlakem. „Strážci“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své pečlivosti, vstřícnému přístupu k cestujícím a schopnosti řešit případné problémy s klidem.

Poštovní doručovatel

Poštovní doručovatel je zodpovědný za doručování zásilek a balíků zákazníkům. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná díky jejímu pečlivému a preciznímu přístupu k práci. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a spolehliví, což jim umožňuje řádně a včas doručovat zásilky. Díky jejich ohleduplnosti a pečlivosti jsou tak schopni zajistit, že zásilky budou doručeny včas a do správných rukou.

Řidič autobusu

Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná především díky svému zodpovědnému a pozornému přístupu. Lidé s touto typologií jsou loajální a pečliví, což jim umožňuje bezpečně řídit autobus a dbát na pohodlí a bezpečnost cestujících. S ohledem na pravidla a dopravní předpisy se tak starají o plynulý průběh jízdy.

Celní deklarant

Celní deklarant se specializuje na vyplňování a zpracování celních deklarací pro import a export zboží. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná díky svému pečlivému a preciznímu přístupu. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a spolehliví, což jim umožňuje správně vyplňovat celní dokumenty a dodržovat tak celní postupy.

Pracovník pošty

Pracovník pošty se věnuje obsluze zákazníků na poštovní přepážce. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná především díky svým organizačním schopnostem. Lidé s touto typologií bývají precizní a spolehliví v dodržování poštovních postupů a ve vyřizování požadavků návštěvníků pošty. Díky jejich pečlivému a důslednému přístupu k práci jsou tak schopni poskytovat perfektní služby a udržovat vysokou úroveň spokojenosti zákazníkům.

Kurýr

Kurýr je odpovědný za doručování zásilek a balíků zákazníkům. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná především díky svému pečlivému a preciznímu přístupu k práci. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a spolehliví, což jim umožňuje doručovat zásilky řádně a včas.

Dřevařství, vodní a lesní hospodářství

Montážník nábytku

Montážníci nábytku se specializují na montáž a instalaci různých typů nábytku. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná především díky svému pečlivému a preciznímu přístupu k práci. Lidé s touto typologií jsou navíc spolehliví, trpěliví a praktičtí, což jim umožňuje řešit nečekané situace vzniklé během montáže.

Lesník

Lesníci se zabývají péčí o lesy, odstraňováním nakažených stromů a ochranou lesních ekosystémů. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná díky svému pečlivému a zodpovědnému přístupu. Lidé s touto typologií bývají loajální k přírodě a mívají smysl pro detaily, což jim umožňuje svědomitě pečovat o lesy.

Čalouník

Čalouníci se specializují na renovaci a výrobu čalouněného nábytku. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná díky svému pečlivému a preciznímu přístupu k práci. Lidé s touto typologií bývají detailisté se smyslem pro estetiku, což jim umožňuje vytvářet kvalitní a esteticky přitažlivý čalouněný nábytek.

Ekonomika, účetnictví a HR

Účetní

Účetní zpracovává finanční transakce a zajišťuje, aby účetnictví bylo v souladu s předpisy. Lidé s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí díky své pečlivosti, schopnosti pracovat s čísly a důslednosti. Jsou schopni analyzovat finanční dokumentaci a zajišťovat, aby vše bylo v pořádku, což je klíčové pro finanční stabilitu organizace.

HR Specialist

HR Specialist se zabývá personálním řízením a náborovými procesy v organizaci. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své trpělivosti, schopnosti naslouchat a ohleduplnému přístupu. Jsou schopné budovat pozitivní pracovní vztahy a efektivně komunikovat s různými lidmi, což přispívá k vytváření harmonické pracovní atmosféry.

HR Manager

HR Manager má na starosti celkové řízení personálního oddělení v organizaci. „Strážci“ se pro tuto profesi hodí díky své schopnosti budovat harmonické pracovní vztahy, empatii a trpělivosti. Jejich dovednosti v oblasti řízení týmu a péči o zaměstnance pomáhají v organizaci udržovat pozitivní pracovní kulturu a efektivní personální strategii.

Daňový poradce

Daňový poradce poskytuje klientům rady ohledně jejich daňových závazků a pomáhá jim plánovat jejich finanční situaci tak, aby pro ně byla co nejvýhodnější. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou především díky své trpělivosti, pozornosti k detailům a schopnosti efektivně komunikovat s klienty. Jejich důraz na přesnost a dodržování daňových předpisů je klíčový pro úspěch v této profesi.

Gastronomie a turismus

Hotelový recepční

Hotelový recepční zajišťuje chod recepce, přijímá a potvrzuje rezervace, sleduje obsazenost hotelových pokojů a ubytovává hosty. Osoby s typologií „Strážce“ se na tuto pozici hodí díky jejich empatii, ochotě pomáhat a schopnosti udržovat klidnou a příjemnou atmosféru. Jejich péče o detaily a pozornost k potřebám hostů přispívají k pozitivnímu dojmu z pobytu.

Hotelový manažer

Hotelový manažer má na starosti celkové řízení hotelového provozu, včetně personálu a financí. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti budovat pozitivní pracovní vztahy, trpělivosti a dovednosti v oblasti řízení. Jsou schopni zajistit, aby hotel fungoval efektivně a hosté byli spokojeni.

Pokojská

Pokojská se stará o úklid a udržování čistoty v hotelových pokojích. Lidé s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí především díky své trpělivosti, pečlivosti a ochotě pracovat samostatně. Jejich umění udržet pokojový servis na vysoké úrovni a zajistit, aby hosté prožili příjemný pobyt, je klíčové pro kvalitu hotelových služeb.

Číšník

Číšník se stará o pohodlí zákazníků v restauracích, kavárnách, barech či hotelech. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich ochotě pomáhat, komunikaci a péči o detaily. Jejich schopnost pracovat v ruchu restaurace a udržovat profesionální a přátelský přístup je klíčová pro spokojenost hostů.

Letuška

Letuška zajišťuje bezpečnost a pohodlí cestujících během letu. „Strážci“ se pro tuto profesi hodí především díky trpělivosti, schopnosti udržet klid v náročných situacích a dovednosti komunikovat s různými typy lidí. Jejich péče o detaily a pozornost k potřebám cestujících přispívají k pozitivnímu zážitku z letu.

Barista

Baristé se specializují na přípravu kávy a dalších nápojů v kavárnách. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná především díky svému pečlivému a preciznímu přístupu k přípravě nápojů. Lidé s touto typologií jsou navíc detailisté se myslem pro estetiku, což jim umožňuje připravovat lahodné a zároveň vkusné nápoje.

Pracovník cestovní kanceláře

Pracovník cestovní kanceláře pomáhá klientům plánovat a rezervovat jejich cestovní výlety a dovolené. Osoby s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí díky své pozornosti k potřebám klientů, trpělivosti a schopnosti efektivně komunikovat. Jejich ochota naslouchat a pečlivost při plánování cestovních itinerářů jsou klíčovými faktory pro úspěch v této profesi.

Delegát cestovní kanceláře

Delegát cestovní kanceláře se stará o klienty během jejich cestovních aranžmá a řeší případné problémy. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své empatii, schopnosti řešit konflikty a ochotě pomáhat klientům v náročných situacích. Jejich péče o detaily a pozornost k potřebám cestujících přispívají k pozitivnímu zážitku z cestování.

Kuchař

Kuchař připravuje pokrmy a recepty. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své lásce k vaření, schopnosti kreativně kombinovat ingredience a pečlivosti při dodržování receptů. Jejich kulinářské dovednosti a chuťové vnímání jsou klíčové pro úspěšnou kuchařskou praxi.

IT

Technická podpora

Technická podpora poskytuje pomoc a řešení technických problémů zákazníkům v oblasti IT. Lidé s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí díky své trpělivosti a schopnosti komunikovat složité technické informace srozumitelně. Jejich ochota naslouchat a věnovat pozornost potřebám zákazníků je klíčová pro efektivní řešení problémů.

Administrátor webu

Administrátoři webů se starají o správu a údržbu webových stránek a online platforem. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná především díky svému pečlivému a preciznímu přístupu k práci. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a spolehliví, což jim umožňuje udržovat weby v dobrém stavu a zajišťovat jejich bezproblémový provoz.

Management

Manažer kvality

Manažer kvality dohlíží na dodržování kvalitních standardů a procesů ve firmě. „Strážci“ se pro tuto profesi hodí díky své pečlivosti při kontrole kvality, schopnosti analyzovat procesy a navrhovat zlepšení. Jejich ochota pracovat na dosažení vysokých standardů a schopnost spolupracovat s týmem přispívají k úspěchu v oblasti kvality.

Marketing a média

CRM specialista

CRM specialista se zabývá řízením vztahů se zákazníky. Díky velkému množství získaných informací se snaží pochopit a předvídat jejich potřeby a zlepšit tak celkovou komunikaci mezi nimi a firmou. „Strážce" je ideálním typem pro tuto profesi především díky své empatii, vnímavosti a schopnosti budovat se zákazníky dlouhodobé vztahy. „Strážci" totiž dokáží skvěle chápat potřeby zákazníků a zajišťovat tak jejich spokojenost, což je na této pozici stěžejní.

Event specialista

Event specialista organizuje a koordinuje akce a události. „Strážci“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své schopnosti plánovat a organizovat, trpělivosti při jednání s různými partnery a důrazu na detaily při realizaci akcí. Jejich dovednosti při řešení nečekaných situací jsou nezbytné pro práci v tomto oboru.

Obchod a administrativa

Firemní recepční

Firemní recepční zodpovídá za plynulý chod a příjemný vzhled recepce. Typologie „Strážci" je pro tuto profesi vhodná především díky svému pečlivému a vstřícnému přístupu k návštěvníkům. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a spolehliví, což jim umožňuje poskytovat profesionální a přátelský servis hostům.

Pokladní

Pokladní má na starosti obsluhu pokladny v prodejně. Typologie „Strážce" je pro tuto profesi vhodná především díky svému pečlivému a důkladnému přístupu k práci s penězi. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a spolehliví, což jim pomáhá při manipulaci s finančními částkami a komunikaci s návštěvníky prodejny.

Státní úředník

Státní úředník je osoba, která pracuje pro státní instituce, jako jsou ministerstva, úřady či soudy. Typologie „Strážce" je pro tuto profesi vhodná především díky svému pečlivému přístupu k práci a empatii k zákazníkům. Lidé s touto typologií navíc dokáží dodržovat právní předpisy a jsou velmi důslední.

Asistentka

Asistentka je pravou rukou manažera či ředitele společnosti. „Strážce" je vhodným typem pro tuto profesi především díky své loajálnosti, pečlivosti a organizovanosti. Lidé s touto typologií jsou navíc spolehliví v plnění úkolů a podpůrných rolích. Svou empatii a komunikační schopnosti dokáží uplatnit především při řešení různých problémů.

Operátor call centra

Operátor call centra komunikuje s klienty a řeší jejich dotazy nebo problémy. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své empatii, trpělivosti a schopnosti komunikovat s různými lidmi. Jejich ochota naslouchat a věnovat pozornost potřebám zákazníků je klíčová pro poskytování kvalitního zákaznického servisu.

Account Manager

Account Manager udržuje vztahy s klienty a stará se o jejich spokojenost. Osoby s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí díky své loajalitě vůči klientům, pečlivosti při analyzování jejich požadavků a schopnosti budovat dlouhodobé vztahy. Jejich pozornost k detailům a vstřícný přístup jsou rovněž klíčové pro úspěch na této pozici.

Nákupčí

Nákupčí je zodpovědný za nákup zboží nebo služeb pro firmu. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou především díky svým schopnostem pracovat s rozpočtem a pečlivě vybírat dodavatele. Jejich loajalita vůči firmě a schopnost plánovat jsou rovněž velmi cennými atributy pro tuto profesi.

Péče o tělo

Masér sportovní a rekondiční

„Strážce" je ideálním typem osobnosti pro maséra především díky své citlivé povaze. Lidé s touto typologií mají schopnost výborně vnímat potřeby klientů a poskytovat jim individuální péči. Díky své empatii dokáží přesně vyhodnotit zdravotní stav pacientů a přizpůsobit své masážní techniky jejich specifickým potřebám.

Vizážistka

Hlavní náplní práce vizážistky je líčení klientek pro různé příležitosti (večírky, plesy, svatby, focení, reklamy a jiné komerční zakázky). Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná především díky svému pečlivému a preciznímu přístupu k líčení. Lidé s touto typologií jsou esteticky založení a mají smysl pro detaily, což jim umožňuje vytvářet profesionální a vkusné líčení.

Manikérka, pedikérka

Manikérka či pedikérka pečuje o ruce a nohy svých klientů a klientek. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná především díky svému pečlivému a důslednému přístupu. Lidé s touto typologií bývají esteticky založení a mají smysl pro detaily, což jim umožňuje poskytovat kvalitní péči o nehty.

Kosmetička

Kosmetička je odbornicí v oblasti péči o pleť a krásu klientů. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou především díky své pečlivosti při práci s pletí. Jejich vstřícný a empatický přístup pomáhá vytvářet příjemné zážitky v kosmetických salónech.

Tatér

Tatér je umělec specializující se na tvorbu tetování na lidskou kůži. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná především díky svému preciznímu a pečlivému přístupu k detailům. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a odpovědní, což jim umožňuje vytvářet kvalitní tetování a dodržovat hygienické předpisy.

Kadeřník

Typologie "Strážce" je pro tuto profesi vhodná hlavně díky svému pečlivému a systematickému přístupu. Lidé s touto typologií jsou navíc otevření novým trendům v oblasti módy a mají smysl pro detail, což jim umožňuje vytvářet precizní účesy.

Právo

Notář

Notář je zodpovědný za právní dokumentaci a ověřování důležitých transakcí. Lidé s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí díky své pečlivosti při správě dokumentů, ochotě vyslechnout klienty a schopnosti pracovat s právními postupy. Jejich loajalita k dodržování zákonných procesů a důvěryhodný přístup jsou klíčové pro notářskou práci.

Notářský koncipient

Notářský koncipient je právník, který se učí od notáře a pomáhá mu s právní dokumentací. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou především díky své ochotě učit se od zkušenějších kolegů, pečlivosti při správě dokumentů a schopnosti pracovat v právním prostředí.

Notářský tajemník

Notářský tajemník je asistentem notáře. Mezi jeho hlavní úkoly patří příprava dokumentů pro notáře, vyřizování korespondence, organizování schůzek, komunikace s klienty a další administrativní práce. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich pečlivosti, schopnosti organizace a loajalitě vůči dodržování právních postupů.

Soudní tajemník

Soudní tajemník pracuje na soudu, kde vykonává různé administrativní a organizační činnosti. Osoby s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí především díky schopnosti pracovat s detaily, pečlivosti při správě právních dokumentů a loajalitě vůči dodržování právních procesů. Jejich umění spolupracovat s různými právními subjekty a zachovávat důvěrnost je v soudním prostředí velmi ceněné.

Soudní zapisovatel

Soudní zapisovatel je zodpovědný za záznamy soudního jednání a procesů. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich pečlivosti, schopnosti udržet si přehled o detailních informacích a loajalitě vůči dodržování právních postupů. Jejich umění zachovat objektivitu a pracovat efektivně v hektickém prostředí soudních síní je klíčové pro úspěch v tomto oboru.

Soudní exekutor

Soudní exekutor je pověřený vykonáváním soudních rozhodnutí a vymáháním pohledávek. Lidé s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí především díky své pečlivosti, schopnosti organizace a důslednosti při dodržování právních procesů. Jejich loajalita k právním postupům a schopnost komunikovat s různými stranami sporu jsou klíčové pro úspěšnou kariéru na této pozici.

Exekutorský koncipient

Exekutorský koncipient je právník, který se učí od zkušenějšího exekutora a pomáhá mu s výkonnými procesy. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich ochotě se učit novým věcem, pečlivému přístupu při práci s právními dokumenty a schopnosti pracovat v právním prostředí.

Služby

Pracovník pohřební služby

Pracovník pohřební služby se stará o pohřby a pohřební přípravu. „Strážci“ se na tuto profesi hodí díky své empatii, schopnosti pracovat v citlivých situacích a pozornosti k detailům. Jejich ochota pomáhat a podporovat lidi v obtížných chvílích je v tomto oboru klíčová.

Uklízečka

Uklízečka udržuje čistotu a pořádek v různých prostorách. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou především díky jejich pečlivosti, ochotě vykonávat opakující se úkoly a schopnosti udržovat čisté prostředí. Jejich spolehlivost a schopnost pracovat samostatně jsou rovněž pro uklízečku klíčové.

Instruktor autoškoly

Instruktor autoškoly připravuje studenty na získání řidičského průkazu pro různé kategorie vozidel. Osoby s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí díky své trpělivosti, schopnosti vysvětlovat složité informace a ochotě vůči studentům. Jejich důraz na bezpečnost a disciplínu na silnici jsou rovněž nesmírně důležité atributy pro tuto profesi.

Taxikář

Taxikář přepravuje cestující na různá místa. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své pozornosti k detailům a ochotě komunikovat s různými lidmi. Jejich schopnost zachovat klid a být zdvořilý v nejrůznějších situacích je na této pozici klíčová.

Popelář

Popelář pomocí popelářského auta sbírá odpadky a odváží je k likvidaci na skládky či recyklační zařízení. Lidé s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí především díky jejich pečlivosti při separaci odpadu. Jejich spolehlivost a důraz na čistotu jsou rovněž nesmírně důležitými vlastnostmi pro zachování čistoty v ulicích.

Chůva

Chůva pečuje o malé děti v domácnostech a zajišťuje, aby se jim dostalo péče, vzdělání a zábavy. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své pečlivosti a schopnosti komunikovat s dětmi. Jejich oddanost a umění vytvářet pozitivní vztahy s ostatními jsou v tomto oboru klíčové.

Stavebnictví a reality

Správce budov

Správce budov (Facility Manager) je osoba, která má na starosti správu budov a areálů. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou především díky schopnosti řešit problémy a organizovat práce či opravy v budově. Jejich ochota pracovat flexibilně a zajistit pohodlí nájemníků je pro tuto profesi klíčová.

Kominík

Kominík provádí údržbu a opravy komínů a topných systémů. „Strážci“ se na tuto profesi hodí především díky zručnosti a pečlivosti při provádění kontrol. Jejich důraz na bezpečnost a kvalitu práce je nesmírně důležitý při prevenci požárů a zajištění správného odvodu spalin.

Malíř

Malíř se specializuje na malbu stěn v interiérech i exteriérech. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich kreativitě a pečlivosti při práci s barvami. Jejich schopnost plánovat a dodržovat harmonogramy zakázek je pro tuto práci stěžejní.

Stavební inženýr

Stavební inženýr se podílí na projektování a výstavbě různých staveb. Osoby s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí především díky schopnosti řešit technické výzvy, pečlivosti při provádění inspekcí a ochotě spolupracovat s týmem. Jejich důraz na bezpečnost a kvalitu staveb je navíc klíčový pro úspěšné dokončení projektů.

Strojírenství

Klempíř

Klempíř se specializuje na výrobu kovových konstrukcí a střešních systémů. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou hlavně díky své pečlivosti při výrobě a schopnosti rozumět i technickým plánům. Jejich preciznost a důslednost jsou rovněž velice důležité pro tuto profesi.

Svářeč

Svářeč se specializuje na spojování kovových i nekovových částí pomocí svářečských technik. Lidé s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí díky jejich preciznosti, schopnosti pracovat s technickými plány a ochotě dodržovat bezpečnostní předpisy. Jejich pečlivost a zručnost při manipulaci se svářečským vybavením jsou pro tuto profesi rovněž klíčové.

Nástrojář

Nástrojář se specializuje na výrobu a opravu nástrojů používaných ve výrobě a průmyslu. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou především díky jejich dovednosti pracovat s různými materiály, schopnosti číst technické plány a preciznosti při výrobě. Jejich trpělivost a schopnost řešit technické výzvy jsou v oboru strojírenství velmi ceněny.

Mechanik strojů

Mechanik strojů se stará o údržbu a opravy průmyslových strojů a zařízení. „Strážci“ se na tuto profesi hodí především díky své technické zručnosti, schopnosti diagnostikovat problémy a pečlivosti při provádění oprav. Jejich spolehlivost a schopnost pracovat samostatně jsou klíčové pro udržení provozuschopnosti strojů.

Obráběč kovů

Obráběč kovů se specializuje na tvarování a opracování kovových materiálů. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou především díky jejich dovednosti při práci s kovem, schopnosti číst technické plány a pečlivosti při obrábění. Jejich trpělivost a důraz na detaily jsou velice důležité pro vytvoření přesných kovových komponent.

Operátor CNC

Operátor CNC obsluhuje počítačem řízené stroje v průmyslové výrobě. Člověk s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti pracovat s technologiemi, pečlivosti při nastavování strojů a schopnosti řešit technické problémy. Jeho pozornost k detailům a preciznost jsou pro kvalitní provoz CNC strojů zcela klíčové.

Školství a vzdělávání

Učitel mateřské školy

Učitel mateřské školy pracuje s nejmenšími dětmi, pomáhá jim rozvíjet základní dovednosti a připravuje je na školní život. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své trpělivosti, empatii a schopnosti vytvořit bezpečné a podnětné prostředí pro děti. Jejich citlivost a ochota věnovat se individuálním potřebám každého dítěte jsou klíčové pro úspěšné vedení třídy v mateřské škole.

Učitel 1. stupně ZŠ

Učitel 1. stupně ZŠ učí základní vzdělávací předměty žáků v prvním až pátém ročníku základní školy. Lidé s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí především díky jejich schopnosti efektivně komunikovat s dětmi, pečlivosti při vysvětlování učiva a ochotě pomoci žákům překonávat učební obtíže. Jejich oddanost vzdělávání a trpělivost jsou pro tuto profesi zcela klíčové.

Učitel 2. stupně ZŠ

Učitel 2. stupně ZŠ učí žáky od šestého do devátého ročníku základní školy a připravuje je na přechod na střední školu. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti vytvářet učební plány a empatii k mladým lidem. Jejich pedagogické dovednosti a schopnost motivovat žáky jsou klíčové pro úspěšné vedení školních tříd.

Učitel střední školy

„Strážci“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti předávat znalosti a ochotě připravit studenty na další studium nebo vstup na trh práce. Jejich pečlivost při hodnocení studentských prací a ochota pomoci studentům s přípravou na jejich budoucí kariéru jsou v tomto oboru klíčové.

Vychovatel

Vychovatelé se starají o péči a výchovu dětí v různých zařízeních, jako jsou školky nebo dětské domovy. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná díky svému pečlivému a ohleduplnému přístupu k dětem. Lidé s touto typologií bývají loajální a schopní tvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro děti.

Speciální pedagog

Speciální pedagog se zaměřuje na výuku a podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Osoby s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti individuálně přistupovat k žákům, trpělivosti při výuce a empatii k jejich potřebám. Jejich ochota vyhledávat různé metody výuky a podpory je klíčová pro efektivní práci s těmito žáky.

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga podporuje vzdělávací proces ve školách a pomáhá žákům s různými potřebami. Lidé s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí především díky ochotě spolupracovat s učiteli, trpělivosti při práci se žáky a schopnosti vytvářet příjemné vzdělávací prostředí. Jejich empatie a pozornost k individuálním potřebám žáků jsou klíčové pro úspěšnou asistenci v pedagogickém procesu.

Textilní a oděvní průmysl

Krejčí

Krejčí se specializuje na šití oděvů a textilních výrobků. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své preciznosti, schopnosti pracovat s detaily a trpělivosti při šití. Jejich pečlivost a smysl pro porozumění požadavkům zákazníků jsou klíčové pro úspěch na této pozici.

Umění a kultura

Knihovník

Knihovník pracuje v knihovně, ve které zajišťuje, aby si čtenáři mohli půjčovat knihy. „Strážci“ se na tuto profesi hodí díky své pečlivosti při třídění knih a schopnosti empaticky doporučovat čtenářům vhodné publikace. Jejich znalost literatury a ochota podporovat čtenářské zájmy jsou pro práci v knihovně klíčové.

Maskér

Maskér líčí a maskuje herce a další vystupující v televizi, filmu či divadle. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich kreativitě, pečlivosti při práci s detaily a schopnosti vnímat potřeby herců či modelů. Jejich umění tvořit různé vizuální efekty a důkladně plánovat vzhled jsou pro úspěšnou práci v tomto oboru klíčové.

Fotograf

Fotograf zachycuje okamžiky a události pomocí fotoaparátu, vytváří snímky pro různé účely, včetně umění, novinářství a reklamy. Osoby s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí díky své pozornosti k detailům, trpělivosti při hledání perfektního záběru a schopnosti pracovat s různými světelnými podmínkami. Jejich umělecký zrak a technické dovednosti jsou nezbytné pro vytváření kvalitních snímků.

Zdravotnictví a sociální péče

Sociální pracovník

Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům a komunitám zvládat životní situace a sociální problémy. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou především díky své empatii, schopnosti naslouchat a podporovat druhé. Jejich ochota věnovat se potřebám klientů a hledat vhodná řešení je klíčová pro efektivní sociální práci.

Anesteziolog

Anesteziolog je lékař specializující se na poskytování anestezie před chirurgickými zákroky a léčebnými procedurami. Lidé s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí díky své pečlivosti, pozornosti k detailům a schopnosti udržet pacienty v bezpečí během anestezie. Jejich klid ve stresových situacích a schopnost komunikovat s pacienty jsou nezbytné pro úspěch v daném oboru.

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut poskytuje odbornou výživovou péči a rady jednotlivcům k dosažení optimálního zdraví skrze stravovací režim. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své trpělivosti, ochotě, schopnosti poslouchat potřeby klientů a znalostem v oblasti výživy.

Farmaceut

Farmaceut (lékárník) vydává v lékárně léky na předpis a zboží ve volném prodeji. „Strážci“ se na tuto profesi hodí díky svému odpovědnému přístupu, pečlivosti při přípravě léků a schopnosti komunikovat s pacienty ohledně léčby. Jejich ochota pomáhat lidem je pro práci farmaceuta klíčová.

Ošetřovatel

Ošetřovatel poskytuje zdravotní péči a podporu pacientům v nemocnicích, na klinikách nebo v domovech důchodců. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky schopnosti pečovat o druhé, empatii k pacientům a smyslu pro práci v náročných situacích. Jejich ochota starat se o lidi v obtížných chvílích a dovednost v poskytování zdravotní péče jsou pro profesi ošetřovatele nezbytné.

Pediatr

Pediatr je lékař specializující se na léčbu a péči o dětské pacienty. Osoby s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí především díky své náklonnosti k dětem, trpělivosti během vyšetření a schopnosti získat si důvěru malých pacientů. Jejich empatie a péče o zdraví dětí jsou pro pediatrii klíčové.

Praktický lékař

Praktický lékař poskytuje pacientům komplexní zdravotní péči. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svému zájmu o zdraví lidí, schopnosti naslouchat pacientům a pečlivosti při stanovování diagnóz. Jejich ochota a schopnost dbát na prevenci jsou nezbytné pro úspěšnou lékařskou kariéru.

Všeobecná sestra

Všeobecná sestra poskytuje základní zdravotní péči pacientům a spolupracuje s lékaři na plánech léčby. Lidé s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí především díky schopnosti pečovat o druhé a ochotě pomáhat i v náročných situacích.

Veterinární lékař

Veterinární lékař je specialista v oblasti léčby zvířat a prevence jejich nemocí. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou především díky své empatii ke zvířatům, trpělivosti při diagnostice a schopnosti pracovat v náročných situacích. Jejich ochota pomáhat zvířatům a dovednosti v oblasti zdravotní péče jsou tuto profesi nezbytné.

Zubní lékař

Zubní lékař diagnostikuje a léčí dentální problémy u pacientů. „Strážci“ se na tuto profesi hodí díky své pečlivosti, trpělivosti při práci s pacienty a schopnosti provádět detailní zákroky v ústní dutině. Jejich detailní přístup a schopnost komunikovat s pacienty ohledně péče o zuby jsou pro práci v tomto oboru klíčové.

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut poskytuje rehabilitaci pacientům, kteří se zotavují po zraněních nebo operacích. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou především díky svému zájmu o péči o jiné, trpělivosti při cvičení a schopnosti vytvářet promyšlené rehabilitační plány. Jejich schopnost pomáhat pacientům je pro tuto profesi naprosto klíčová.

Ergoterapeut

Ergoterapeuti se zaměřují na podporu pacientů s fyzickým nebo duševním postižením při dosahování nezávislosti v každodenním životě. Typologie "Strážce" je pro tuto profesi vhodná díky svému pečlivému a vstřícnému přístupu. Lidé s touto typologií jsou loajální a mají schopnost vytvářet individuální plány pro pacienty.

Otorinolaryngolog

Otorinolaryngolog je lékař specializující se na léčbu uší, nosu a krku. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svému zájmu o zdraví pacientů, schopnosti provádět pečlivá vyšetření a ochotě komunikovat s pacienty ohledně nejrůznějších obtíží.

Masér ve zdravotnictví

Masér ve zdravotnictví provádí masáže za účelem zmírnění bolesti a zlepšení pohody pacientů. Lidé s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí především díky jejich schopnosti pracovat s lidmi, trpělivosti při masážích a znalosti různých masérských technik. Právě to je pro práci v daném oboru zásadní.

Dentální hygienista

Dentální hygienista dbá o zdraví ústní dutiny pacientů a provádí preventivní zubní péči. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou především díky pečlivosti a ochotě se starat o zdraví pacientů. Jejich detailní přístup a schopnost motivovat pacienty k udržení zdravých zubů jsou pro tuto profesi klíčové.

Logoped

Logoped je odborník, který se specializuje na diagnostiku, terapii a prevenci řečových a komunikačních poruch. „Strážci“ se na tuto profesi hodí především díky své empatii k pacientům, schopnosti trpělivě pracovat na řešení problémů a znalosti technik pro zlepšení komunikace. Jejich péče o pacienty je pro úspěch v tomto oboru nezbytná.

Radiologický asistent

Radiologický asistent podporuje radiology při diagnostice pacientů pomocí rentgenového záření. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou především díky trpělivosti při práci s pacienty, schopnosti dodržovat přesné postupy a ochotě starat se o pacienty v obtížných situacích.

Veterinární asistent

Veterinární asistent podporuje veterinární lékaře při péči o zvířata. Osoby s typologií „Strážce“ se pro tuto profesi hodí díky své lásce ke zvířatům, schopnosti pracovat v týmu a trpělivosti při péči o zraněná či nemocná zvířata. Jejich schopnost komunikovat s majiteli zvířat je pro tuto profesi nezbytná.

Zubní instrumentářka

Zubní instrumentářka asistuje zubařům při poskytování stomatologické péče. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své pečlivosti při práci s lékařskými nástroji, schopnosti udržovat sterilní prostředí a empatii k pacientům, kteří mohou být nervózní. Jejich spolehlivost a dovednosti v oblasti stomatologie jsou klíčové pro práci v tomto oboru.

Farmaceutický asistent

Farmaceutický asistent pracuje v lékárně, kde pomáhá farmaceutovi s vydáváním léčiv a dalších produktů zákazníkům. Typologie „Strážce“ je pro tuto profesi vhodná díky svému pečlivému a zodpovědnému přístupu. Lidé s touto typologií jsou navíc loajální a mají předpoklady pro poskytování kvalitních farmaceutických služeb.

Adiktolog

Adiktolog pomáhá lidem s různými formami závislostí. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou především díky své empatii, schopnosti naslouchat a porozumět emocionálním potřebám klientů. Jejich pečlivost při hodnocení závislostí a ochota pomáhat lidem v obtížných situacích jsou pro tuto profesi klíčové.

Nutriční asistent

Nutriční asistent pracuje většinou pod dohledem nutričního terapeuta, kterému pomáhá s vytvářením jídelníčků pro pacienty a klienty. „Strážci“ se na tuto profesi hodí díky své trpělivosti při komunikaci s klienty ohledně změn ve stravování, schopnosti vytvářet detailní plány stravování a ochotě vysvětlovat výhody zdravého životního stylu.

Optometrista

Optometrista se specializuje na oční péči a vyšetřování zraku. „Strážci“ jsou pro tuto profesi vhodní díky své pozornosti k detailům, schopnosti provádět přesné oční vyšetření a empatii k pacientům s očními problémy. Jejich péče o pacienty je pro práci v tomto oboru nezbytná.

Gynekolog

Gynekolog je lékař specializující se na ženskou reprodukční zdravotní péči. Osoby s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí především díky své trpělivosti při poskytování péče ženám, schopnosti komunikovat o citlivých tématech a empatii k pacientkám.

Alergolog

Alergolog se věnuje diagnostice a léčbě alergií. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své pozornosti k detailům, schopnosti provádět alergická testování a empatii k pacientům. Jejich precizní péče o alergiky je pro uplatnění v tomto oboru nezbytná.

Porodní asistentka

Porodní asistentka podporuje ženy během těhotenství a porodu. Lidé s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí díky své trpělivosti při poskytování péče těhotným ženám, schopnosti reagovat na neočekávané situace a empatii k budoucím maminkám.

Psycholog

Psycholog pomáhá lidem vypořádat se s náročnými životními situacemi a jejich následky. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou především díky své empatii, schopnosti naslouchat a ochotě pomáhat lidem s jejich emocionálními problémy. Jejich dovednosti v poskytování psychologické podpory a schopnost porozumět lidské psychice jsou pro tuto profesi nezbytné.

Psychiatr

Psychiatr je lékař specializující se na diagnostiku a léčbu duševních poruch. „Strážci“ jsou pro tuto profesi vhodní především díky svému smyslu pro péči o pacienty, schopnosti diagnostikovat problémy a trpělivosti při dlouhodobé léčbě. Jejich empatie vůči pacientům je pro profesi psychiatra naprosto zásadní.

Laboratorní asistent

Laboratorní asistent provádí laboratorní testy a analýzy. „Strážci“ se pna tuto profesi hodí díky své pečlivosti při práci s laboratorními vzorky a schopnosti dodržovat přísné postupy. Jejich důraz na detail je rozhodující pro práci v tomto oboru.

Zdravotní laborant

Zdravotní laborant provádí laboratorní testy pro diagnostiku nemocí. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své schopnosti pracovat se vzorky, schopnosti sledovat laboratorní procesy a důrazu na správnost výsledků. Jejich pečlivost při diagnostice je pro práci zdravotního laboranta nezbytná.

Zemědělství a potravinářství

Chovatel zvířat v zoo

Chovatel zvířat v zoo se stará o zdraví a celkovou spokojenost zvířat v zoologických zahradách. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své lásce k zvířatům, schopnosti udržovat přirozené prostředí pro zvířata a trpělivosti při péči o různé druhy.

Chovatel hospodářských zvířat

Chovatel hospodářských zvířat se stará o zemědělská zvířata ve venkovském prostředí. „Strážci“ se na tuto profesi hodí díky své pracovitosti, schopnosti pečovat o hospodářství a lásce k venkovskému životu.

Chovatel ryb

Chovatel ryb je odborník, který se stará o chov ryb v různých podmínkách, jako jsou rybníky, rybí farmy nebo akvária. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou především díky jejich trpělivosti při péči o vodní prostředí, schopnosti udržovat optimální podmínky pro ryby a citu k životnímu prostředí.

Chovatel koní

Chovatel koní se stará o péči a trénink koní. Osoby s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí především své lásce ke zvířatům a schopnosti budovat vztahy se zvířaty.

Cukrář

Cukrář připravuje dezerty a cukrovinky. „Strážci“ jsou pro tuto profesi vhodní především díky své kreativitě při zdobení a ochotě experimentovat s novými recepty. Lidé s touto typologií jsou schopni vytvářet chutné a vizuálně atraktivní pochutiny.

Pekař

Pekař připravuje různé druhy pečiva. Práce pekaře vyžaduje pečlivost, pozornost k detailům a dodržování tradičních postupů, což jsou typické charakteristiky také pro „Strážce“.

Zemědělec

Zemědělci se zabývají pěstováním plodin a chovem hospodářských zvířat. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou především díky smyslu pro pořádek, schopnosti starat se o rostliny a zvířata a jejich oddanosti ke krajině.

Zootechnik

Zootechnik se zabývá chovem hospodářských zvířat a kvalitou jejich produkce. „Strážci“ se na tuto profesi hodí díky svému zájmu o zvířata, schopnosti péče o jejich zdraví a trpělivosti při chovu a krmení. Jejich poctivá péče o hospodářská zvířata je pro tuto profesi nezbytná.

Včelař

Včelař se stará o chov včel a produkci medu. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky svému ohleduplnému přístupu ke včelám, schopnosti zachovávat správné podmínky pro včely a trpělivosti při produkci medu.

Florista

Florista se věnuje vázání, aranžování a prodeji květin. Osoby s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí díky své kreativitě při aranžování květin, schopnosti pracovat s různými druhy rostlin a lásce k přírodě. Jejich umění tvořit nádherné květinové kompozice je pro tuto profesi nezbytná.

Zoolog

Zoolog studuje a vědecky zkoumá zvířata a jejich chování ve volné přírodě i v zoologických zahradách. „Strážci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svému zájmu o životní prostředí, schopnosti pozorovat zvířata a ochotě přispět k ochraně určitých druhů.

Zahradník

Zahradník se stará o pěstování a údržbu zahrad a zelených ploch. Osoby s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou především díky svému smyslu pro pořádek v zahradách, schopnosti péče o rostliny a trpělivosti při jejich údržbě.

Žurnalistika a polygrafie

Překladatel

Překladatel se specializuje na překlad textů z jednoho jazyka do druhého. Lidé s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí díky své pečlivosti při práci s jazyky, schopnosti porozumět různým kulturám a trpělivosti při překladech. Jejich jazykové dovednosti a schopnost komunikace jsou pro profesi překladatele klíčové.

Knihař

Knihař vytváří knižní vazby a opravuje poškozené knihy. Lidé s typologií „Strážce“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své trpělivosti, schopnosti detailní práce a pečlivosti při opravách starých knih.

Hornictví, sklo a keramika

Keramik

Keramik vytváří umělecké a funkční keramické výrobky. Osoby s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí díky své kreativitě při modelování hlíny, schopnosti pracovat s různými technikami a trpělivosti při vytváření keramických výrobků.

Chemie, věda a výzkum

Botanik

Botanik studuje rostliny a jejich biologii. Lidé s typologií „Strážce“ se na tuto profesi hodí díky svému zájmu o přírodu, schopnosti pozorovat rostliny a ochotě přispět k ochraně biodiverzity.

Nenašel jsi svou vysněnou profesi? Nezoufej a prohlédni si i ostatní profese na našem webu.

Zobrazit profese