Firemní právník

Právník je osoba, která má vystudovanou právnickou fakultu. Pokud absolvuje i požadovanou praxi a složí profesní zkoušku (např. justiční, advokátní, notářskou či exekutorskou), může se z něj za pár let stát soudce, advokát, notář, státní zástupce nebo exekutor. V opačném případě (tedy bez této profesní zkoušky) právník působí například u policie, na úřadech, ministerstvech nebo nejčastěji ve firmách jako firemní právník, kde pro svého zaměstnavatele řeší veškeré právní záležitosti.

Průměrná hrubá mzda

63.000

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Vůdce - ENTJ, Inovátor - ENTP, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Firemní právník:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Gymnázium

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Právo a právní věda

Co firemní právník dělá?

1

Nejčastěji pracuješ pro konkrétní firmu

Firemní právník (také podnikový právník) je nejčastěji zaměstnancem jedné konkrétní společnosti, pro kterou sepisuje různé smlouvy a řeší právní otázky spojené s podnikáním a zastupováním firmy v případě právních sporů. Může pracovat také u policie nebo ve státní správě, v takovém případě však nebývá označován firemním právníkem, nýbrž právním specialistou.

2

Sepisuješ smlouvy a úřední dopisy

Pro svého zaměstnavatele sepisuješ různé smlouvy, úřední dopisy, prohlášení a jiné právní dokumenty.

3

Účastníš se jednání s investory, dodavateli a partnery

Účastníš se důležitých a náročných obchodních jednání, při kterých chráníš zájmy svého zaměstnavatele z právního hlediska. Např. kontroluješ smlouvy před jejich podpisem atd.

4

Zpracováváš právní expertizy

Zpracováváš právní expertizy, tj. odborné analýzy na zadané téma.

5

Ukládáš a zálohuješ smlouvy

Máš pod kontrolou veškeré důležité smlouvy tvého zaměstnavatele (smlouvy s dodavateli, pracovní smlouvy,...). Všechny pečlivě ukládáš na úložiště a originály do správných šanonů. Větší společnosti mají pro tuto činnost dokonce speciální pozici Contract Managera.

6

Sepisuješ zaměstnanecké smlouvy a řešíš právní spory se zaměstnanci

Jako firemní právník máš na starosti vše ohledně zaměstnaneckého práva. Sepisuješ zaměstnanecké smlouvy, ale řešíš také zákonnost výpovědí, stížnosti a případné žaloby zaměstnanců.

7

Mimosoudně vymáháš pohledávky pro svého zaměstnavatele

Firemní právník - jak vypadá pracovní den?

Výhody a nevýhody práce:

  • Elitní profese a společensky uznávané povolání.
  • Lákavé finanční ohodnocení.
  • Pokud absolvuješ odbornou profesní zkoušku, můžeš se stát advokátem, soudcem, státním zástupcem, notářem či exekutorem.
  • Radost z vyhraného právního sporu.
  • Současná doba schopným právníkům přeje, o uplatnění se obávat nemusíš.
  • Nutnost se neustále vzdělávat v oblasti práva, abys znal veškeré novely zákona a aktuální judikaturu.
  • Jako zaměstnanec musíš jednat především v zájmu svého zaměstnavatele.
  • Někdy řešíš i nepříjemné případy, kdy Tvůj klient či zaměstnavatel zjevně porušil zákon.

Firemní právník - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?