Soudce

Soudce vstupuje do sporu dvou stran jako třetí a nezúčastněný, aby rozhodoval nestranně a spravedlivě. Rozhoduje buď sám jakožto samosoudce nebo jako člen soudního senátu. Projednává spory v občanskoprávních, pracovních a rodinných vztazích, dále ve správních a trestních věcech.

Průměrná hrubá mzda

124.500

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ) + 4 roky praxe + justiční zkouška

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Vůdce - ENTJ, Koordinátor - ESTJ, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Soudce:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Gymnázium

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Právo a právní věda

Co soudce dělá?

1

Shromažďuješ a posuzuješ důkazní materiál

Abys byl schopen správně rozhodnout soudní spor, je potřeba nejprve získat veškeré důkazní materiály, nastudovat si je, vyslechnout si všechny zainteresované strany a následně vynést rozsudek.

2

Připravuješ podklady pro soudní řízení

Zpracováváš právní rozbory a provádíš rešerše spisové dokumentace. Zpracováváš také rozhodnutí, které následně odůvodňuješ.

3

Vedeš řízení v jednací síni

Zahajuješ soudní jednání, vyzýváš žalobce nebo státního zástupce k přednesení žaloby (případně obžaloby) a dáváš prostor protistraně pro vyjádření. Následně provádíš dokazování (vyslýchání svědků, předkládání znaleckých posudků atd.).

4

Vynášíš rozsudek

Projednáváš a rozhoduješ soudní spory vyplývající z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů. Rozhoduješ spory také ve správním soudnictví a v trestních věcech. Rozhoduješ tedy například o vině obžalovaného, výši trestu atd.

5

Vedeš soudní spisy

Soudní spisy jsou dokumenty týkající se jednotlivých případů. Aby ses mohl kdykoliv k případu vrátit a něco si o něm zpětně přečíst, zakládáš si tyto dokumenty do šanonu.

Soudce - jak vypadá pracovní den?

Výhody a nevýhody práce:

 • Elitní a společensky uznávaná profese.
 • Lákavé finanční ohodnocení.
 • Kromě platu mají soudci podle zákona nárok na náhradu některých výdajů (např. služební cesty, odbornou literaturu, reprezentaci, případně služební byt či auto).
 • Velká rozhodovací pravomoc.
 • Možnost napravovat nespravedlnost a pomáhat lidem.
 • Setkáváš se s různými a zajímavými případy lidí.
 • Soudce může vykonávat činnost až do 70 let svého věku.
 • Obrovská zodpovědnost za správné rozhodování.
 • Po studiu právnické fakulty následuje ještě nutná čtyřletá praxe a justiční zkouška.
 • Po vynesení rozsudku se můžeš dostat do konfliktu s jednou ze zúčastněných stran (výhružky, nadávky, napadení,...).
 • Je obtížné se dostat na právnickou fakultu.
 • Musíš absolvovat velký počet přezkušování a výběrových řízení, než se staneš soudcem.
 • Nutnost se neustále vzdělávat v oblasti práva, abys znal veškeré novely zákona.
 • Velké množství případů Tě může dostat pod časový tlak.

Soudce - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?