Zemědělství

Upřesni, kde a jakou formou bys rád studoval:

Napiš studijní program
Vybrat univerzitu
Forma studia
Typ studia

Studijní programy

Program
Univerzita
Fakulta
Forma studia
Typ studia
Délka studia
Navazující profese
Vysokoškolské studijní programy
Agricultural Engineering
Prezenční
Kombinované
Navazující magisterské
2
Agriculture in Tropics and Subtropics
Prezenční
Kombinované
Doktorské
3
Agroekologie
Prezenční
Kombinované
Bakalářské
3
Agroekologie - 3 specializace
Prezenční
Bakalářské
3
Agroekologie - více specializací
Prezenční
Kombinované
Navazující magisterské
2
Animal Science
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Aplikovaná technika - 4 specializace
Prezenční
Bakalářské
3
Biotechnologie
Prezenční
Navazující magisterské
2
Chov hospodářských zvířat
Prezenční
Bakalářské
3
Chov zájmových zvířat - 2 specializace
Prezenční
Kombinované
Bakalářské
3
Engineering of Agricultural Technological Systems
Prezenční
Doktorské
4
Fishery
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Fishery and Protection of Waters
Prezenční
Kombinované
Navazující magisterské
2
Floristická tvorba
Prezenční
Kombinované
Bakalářské
3
Forest Management
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Hospodářská úprava lesa
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
International Cooperation in Agricultural and Rural Development
Prezenční
Bakalářské
3
International Development and Agricultural Economics
Prezenční
Navazující magisterské
2
Kvalita a zpracování zemědělských produktů
Prezenční
Navazující magisterské
2
Management zdraví a welfare zvířat
Prezenční
Navazující magisterské
2
Multifunctional Agriculture
Prezenční
Navazující magisterské
2
Obchod a podnikání s technikou
Prezenční
Kombinované
Navazující magisterské
2
Obecná produkce rostlinná
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Obecná produkce rostlinná
Prezenční
Kombinované
Doktorské
3
Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
Prezenční
Kombinované
Bakalářské
3
Odpadové hospodářství
Prezenční
Kombinované
Navazující magisterské
2
Pěstování lesa
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Pěstování rostlin
Prezenční
Bakalářské
3
Plant Sciences
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
Prezenční
Bakalářské
3
Profesní zemědělství
Prezenční
Navazující magisterské
2
Provoz strojů a zemědělských technických systémů
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Realizace a správa zeleně
Prezenční
Navazující magisterské
2
Realizace a správa zeleně - více specializací
Prezenční
Kombinované
Bakalářské
3
Rostlinná produkce
Prezenční
Bakalářské
3
Rybářství a hydrobiologie
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Silviculture
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Speciální produkce rostlinná
Prezenční
Kombinované
Doktorské
3
Speciální zootechnika
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Sustainable Agriculture and Food Security
Prezenční
Navazující magisterské
2
Sustainable Rural Development
Prezenční
Kombinované
Doktorské
3
Technologie odpadů
Prezenční
Navazující magisterské
2
Tropical Crop Management and Ecology
Prezenční
Navazující magisterské
2
Vědy o živé přírodě
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Zahradnické inženýrství - více specializací
Prezenční
Kombinované
Bakalářské
3
Zahradnictví
Prezenční
Kombinované
Navazující magisterské
2
Zahradnictví – Ph.D.
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Zemědělská chemie a biotechnologie
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Zootechnika
Prezenční
Kombinované
Doktorské
4
Zootechnika - 2 specializace
Prezenční
Kombinované
Bakalářské
3