Celník

Činnosti celníka se odvíjí od oddělení, ve kterém působí. Může pracovat například na hranicích státu, kde provádí kontrolu zboží, cestujících a vozidel. Působit však může také ve vnitrozemí, kde odhaluje daňové a celní podvody a zadržuje podezřelé osoby. Úkolem celníka je tak chránit ekonomiku a bezpečnost nejen ČR, ale celé EU.

Průměrná hrubá mzda

34.000

Doporučené vzdělání

SŠ - Maturita

Délka studia

4 roky

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Koordinátor - ESTJ, Strážce - ISFJ, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Celník:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Veřejnosprávní činnost
2) Gymnázium –⁠ pokud půjdeš na VŠ
Vhodný obor:
1) Bezpečnostně právní činnost

Co celník dělá?

1

Provádíš celní kontrolu, tedy kontroluješ převážené zboží a osoby

Tvým hlavním úkolem je kontrola zboží a osob na státních hranicích. Vykonáváš také náhodné či cílené prohlídky osob, zavazadel a dopravních prostředků. Nežádoucí osoby, či osoby podezřelé z trestné činnosti zadržíš a předáš je policii.

2

Kontroluješ proclení zboží

Zboží, které je fyzicky převáženo (např. kamionem, vlakem, letadlem, lodí) se musí shodovat se zbožím, které je uvedeno v celním prohlášení. Porovnáváš tedy zboží uvedené v celním prohlášení s jeho skutečným stavem.

3

Vyměřuješ a vybíráš clo, daně a poplatky z vývozu a dovozu zboží

Provádíš správu cla, poplatků i spotřebních a energetických daní na území ČR.

4

Usměrňuješ osoby a dopravní prostředky v celním prostoru

Vykonáváš hlídku na hranicích a usměrňuješ pohyb osob a dopravních prostředků v celním prostoru.

5

Zajišťuješ ozbrojený doprovod

Jako zaměstnanec celního úřadu zajišťuješ ozbrojený doprovod určitého typu zboží. Můžeš spolupracovat také s policisty a vojáky.

6

Kontroluješ zaměstnávání cizinců

Jako celník kontroluješ, zda nejsou na území ČR nelegálně zaměstnáváni cizinci.

7

Vyšetřuješ daňové a celní trestní činy

Vyšetřuješ daňové a celní trestní činy, tedy především podvody a úniky v této oblasti. Účastníš se boje proti terorismu či organizovanému zločinu.

Celník - jak vypadá pracovní den?

Výhody a nevýhody práce:

  • Po odsloužení alespoň 15 let u celní správy máš nárok na výsluhový příspěvek, což je pravidelný měsíční příspěvek, který Ti náleží po skončení služebního poměru.
  • Různorodá práce (v kanceláři, na celnici i v terénu).
  • Jako státní zaměstnanec získáš řadu benefitů (sport, kultura, stravenky,...)
  • Možnost kariérního růstu.
  • Smysluplná práce, zajišťuješ ochranu státního majetku a obyvatel.
  • Tvůj plat v začátcích kariéry nebude nijak vysoký.
  • Časté nepříjemnosti s kontrolovanými osobami.
  • Před nástupem musíš projít fyzickými a zdravotními testy.

Celník - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?