Geolog

Geolog se zabývá zkoumáním zemské kůry (jejím složením, stářím, vývojem) a studiem hornin. Při své práci mapuje terén, provádí v něm průzkumy, odebírá vzorky a analyzuje nejrůznější horniny či nerosty. Geolog také stanovuje, za jakých podmínek a jakým způsobem může na určitém místě dojít k těžbě surovin nebo ke hloubkovým vrtům.

Průměrná hrubá mzda

39.500

Doporučené vzdělání

VŠ - bakalář

Délka studia

7 let (4 roky SŠ + 3 roky VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Inovátor - ENTP, Odborník - INTJ, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Geolog:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Geotechnika
2) Gymnázium –⁠ pokud půjdeš na VŠ

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Geologie

Co geolog dělá?

1

Zkoumáš zemskou kůru

Tvým hlavním úkolem je zkoumat zemskou kůru. Ať už hovoříme o jejím složení, stáří, vývoji, či rozboru a studiu minerálů. Mapuješ terén a odebíráš vzorky.

2

Analyzuješ získané vzorky půdy

Jakmile získáš vzorky, je potřeba provést analýzu. Díky ní zjistíš, jaké složení má půda v konkrétní oblasti. Dozvíš se mimo jiné, jaké je zastoupení rud a nerostů v dané lokalitě, tedy jestli se v ní vyskytuje například ropa, zemní plyn nebo drahé kovy.

3

Píšeš odborné posudky

Jako geolog máš ve své pravomoci určit, kde, za jakých podmínek a jakým způsobem může dojít k těžbě surovin nebo hloubkovým vrtům. Mnohdy záleží právě na Tobě, jestli někde vyroste např. nové nákupní centrum.

4

Spolupracuješ s archeology, ekology a dalšími odborníky

Při výkonu své profese spolupracuješ se studnaři, archeology či ekology. Společně konzultujete specifika jednotlivých oblastí a spolupracujete při tvorbě posudků.

5

Publikuješ vědecké články

Pokud při výzkumu zjistíš něco nového a zajímavého, napíšeš odborný článek, který následně publikuješ ve vědeckých časopisech a knihách.

6

Můžeš se věnovat také pedagogické činnosti

Velmi často se geologové věnují pedagogické činnosti. Učí například na středních školách nebo působí jako akademičtí pracovníci na vysokých školách. To se odvíjí od konkrétního vzdělání.

Geolog - jak vypadá pracovní den?

Výhody a nevýhody práce:

  • Rozmanitá práce, rozhodně se tak nemusíš obávat stereotypu.
  • Díky vědecké činnosti přispíváš k neustálému rozvoji v oblasti geologie.
  • Často vyrážíš do terénu, díky čemuž se vyhneš sedavému způsobu života.
  • Často spolupracuješ i s dalšími odborníky. Navzájem se tak obohacujete o nové poznatky.
  • Geologové často působí v akademické sféře. To Ti přinese vyšší příjem a rozmanitou pracovní náplň. Musíš však dosáhnout potřebného vysokoškolského vzdělání.
  • Nutné konkrétní vzdělání.
  • Pravidelně pracuješ v terénu, musíš tak být zvyklý na proměnlivost počasí a s ní související nepohodlí.
  • Neustále musíš sledovat nejnovější trendy v dané oblasti.
  • Pracuješ hlavou, velmi často si tak nosíš práci domů.
  • Můžeš se ocitnout pod tlakem ze strany jednotlivců či společností, které nutně potřebují kladný geologický posudek.

Geolog - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?