Tvůj typ osobnosti je:

Řemeslník - ISTP

Extrovert x Introvert
Introvert - samostatný, zdrženlivý, klidný, nezávislý
Smyslový x Intuitivní
Smyslový - realistický, zodpovědný, praktický, detailní
Myšlení x Cítění
Myšlení - logický, analytický, racionální, systematický
Usuzování x Vnímání
Vnímání - přizpůsobivý, spontánní, nestálý, uvolněný

Základní charakteristika:

 • Velmi logičtí a analytičtí lidé
 • Manuálně zruční a technicky zdatní
 • Mají rádi nezávislost a svobodu
 • Klidní, vyrovnaní a emočně stabilní jedinci
 • Mají rádi dobrodružství, adrenalin, umí i riskovat
 • Jsou schopni podávat dobré výkony i pod tlakem
 • Tišší povahy, pozorní k detailům
 • Preferují hlubší vztahy před povrchními známostmi

Jaké pracovní prostředí jim vyhovuje:

 • Prostředí, které umožňuje samostatnost při řešení úkolů
 • Když mohou uplatnit své praktické dovednosti, logiku a selský rozum
 • Rádi pracují v terénu
 • Když musí řešit zapeklité situace, s nimiž si ostatní nevědí rady
 • Práce v dynamickém a rychle se měnícím prostředí
 • Při monotónních úkolech ztrácí pozornost a motivaci
 • Nemají rádi přehnané papírování a administrativu
 • Nebaví je porady, plánovaní a zdlouhavé proslovy

Přednosti:

 • Zruční a šikovní lidé – excelentní při práci se stroji, nástroji a technikou
 • Dokáží zachovat chladnou hlavu i ve vypjatých situacích
 • Jsou schopní vyřešit i zdánlivě neřešitelné úkoly
 • Umí dobře improvizovat a rychle reagovat na vzniklé situace
 • Velice adaptabilní a spontánní osobnosti

Slabiny:

 • Snadno podlehnou nudě, pokud se kolem nich zrovna nic moc neděje
 • Občas mohou být netrpěliví a nepředvídatelní
 • Může být pro ně složité vyjádřit své pocity a emoce
 • Někdy dělají věci až příliš po svém
 • Dělá jim problém plánovat z dlouhodobého hlediska

Nejvhodnější profese:

Pro jaké dosažené vzdělání tě zajímají profese?

Vyber vzdělání

Profese jakých oborů tě zajímají?

Vyber obor

Auto-moto

Konstruktér automobilů

Konstruktér automobilů je zodpovědný za návrh a vývoj nových automobilových modelů. „Řemeslníci“ se vynikajícím způsobem hodí na tuto profesi, protože jsou praktičtí a zruční. Mají silné technické schopnosti a rádi pracují s konkrétními fakty a detaily. Díky schopnosti rychle reagovat na neočekávané situace a tvořit efektivní řešení úspěšně překonávají výzvy, které přináší rychle se rozvíjející automobilový průmysl.

Automechanik

Automechanik je odborník specializující se na diagnostiku a opravy automobilů. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti, manuálním dovednostem a smyslu pro detail. Jejich analytický a systematický přístup je klíčový při odhalování technických problémů a provádění oprav. Díky své trpělivosti, zručnosti a schopnosti pracovat pod tlakem jsou ideálními kandidáty pro tuto pozici.

Autoklempíř

Autoklempíř provádí opravy a úpravy vozidel po poškození a pracuje s karosérií automobilů. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou vhodnými kandidáty na tuto pozici díky své preciznosti, schopnosti vnímat detaily a smyslu pro estetiku, která hraje klíčovou roli při zachování původního vzhledu vozidla. Schopnost spolupracovat s ostatními odborníky a vynalézavost jim zase pomáhá překonávat nové výzvy.

Pracovník pneuservisu

Pracovník pneuservisu se specializuje na výměnu a údržbu pneumatik automobilů. „Řemeslníci“ se na tuto profesi skvěle hodí díky své praktičnosti, manuální zručnosti a pečlivosti při práci s pneumatikami. Díky své ochotě se učit novým technologiím a schopnosti udržovat pneumatiky ve skvělém stavu jsou klíčovými profesionály v oblasti pneuservisu.

Autoelektrikář

Autoelektrikář se věnuje diagnostice a opravám elektrických systémů vozidel. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi jako stvoření díky své praktičnosti, zručnosti a technickým schopnostem. Jejich analytické a systematické myšlení jim umožňuje rychle identifikovat závady a hledat efektivní řešení. Díky své preciznosti při provádění oprav jsou ideálními kandidáty pro náročnou a rychle se rozvíjející oblast autoelektrikářství.

Autolakýrník

Autolakýrník se zabývá opravami a nátěrem karosérií vozidel. „Řemeslníci“ jsou ideálními kandidáty pro tuto profesi, protože jsou praktičtí a technicky zruční. Jejich samostatnost a schopnost rychle reagovat na změny jsou ideální pro řešení problémů, které mohou při práci nastat. Důkladnost „Řemeslníků“ přispívá k preciznosti práce při přípravě povrchu a aplikaci laku, což jsou klíčové dovednosti pro kvalitní výsledek v oblasti autolakování.

Autočalouník

Autočalouník se specializuje na renovaci a výrobu potahů a čalounění do interiérů vozidel. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi skvěle hodí díky své praktičnosti a schopnosti zaměřit se na detail. Preciznost, kterou „Řemeslníci“ projevují při práci s materiály a tvorbě detailních čalounických prvků, přispívá k vytváření kvalitního a esteticky povedeného interiéru vozidel.

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Akciový analytik

Akciový analytik studuje finanční trhy a společnosti s cílem poskytovat investiční doporučení. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a schopnosti analyzovat konkrétní detaily. Jsou dobře seznámeni s technickými aspekty a mají smysl pro práci s aktuálními informacemi, což je klíčové pro interpretaci tržních dat.

Odhadce nemovitosti

Odhadce nemovitostí určuje hodnotu nemovitostí pro různé účely. „Řemeslníci“ jsou vhodnými kandidáty pro tuto profesi díky své praktičnosti a smyslu pro detail. Jejich schopnost nezávislého a racionálního uvažování přispívá k objektivnímu a faktům podloženému odhadu, což je nezbytné pro spravedlivé a informované rozhodování klientů v oblasti nemovitostí.

Bezpečnost a ochrana

Policista

Policista je profesionál, jehož povinností je udržování veřejného pořádku a ochrana občanů. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky jejich praktičnosti a reakční schopnosti. Mají smysl pro výkon povinností vyžadující rychlé rozhodování. Jejich schopnost řešit neočekávané situace je klíčová pro zajištění veřejné bezpečnosti a spravedlnosti.

Strážník

Strážník má za úkol monitorovat a udržovat bezpečnost a pořádek na svěřeném území. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich praktičnosti a schopnosti rychle reagovat na různé situace. Mají vrozený smysl pro detail, což je důležité při sledování a zaznamenávání incidentů a podezřelých činností.

Hasič

Hasič se věnuje ochraně lidí, majetku a životního prostředí před požáry a jiným nebezpečím. „Řemeslníci“ se na tuto profesi skvěle hodí díky své praktičnosti a rychlé reakci v krizových situacích. Jejich odhodlání a schopnost pracovat ve stresových podmínkách přispívají k úspěšnému plnění náročných úkolů spojených s hašením požárů a záchrannými operacemi.

Voják z povolání

Voják je profesionál, jehož hlavním posláním je bránit zemi, provádět vojenské operace a udržovat mír a bezpečí. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi jako stvoření díky své praktičnosti a smyslu pro disciplínu. Jejich odhodlání, trpělivost a schopnost dodržovat instrukce jsou ideální pro úspěšné plnění náročných úkolů ve vojenském prostředí.

Vojenský pilot

Vojenský pilot provádí letecké operace a zajišťuje leteckou převahu ve vzdušném prostoru. „Řemeslníci“ se na tuto profesi skvěle hodí díky své praktičnosti a schopnosti rychle reagovat v náročných situacích. Jejich disciplína, odvaha a schopnost udržet chladnou hlavu ve stresových podmínkách jsou nezbytné pro úspěšné řízení bojových letounů a plnění misí.

Kriminalista

Kriminalista se zabývá vyšetřováním zločinů a shromažďováním důkazů pro spravedlivé stíhání pachatelů. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky jejich praktičnosti a schopnosti detailně analyzovat situace. Jejich nezávislost a schopnost logicky uvažovat přispívají k objektivnímu hodnocení důkazů a efektivnímu provádění vyšetřování.

Záchranář horské služby

Záchranář horské služby je profesionál jehož hlavním úkolem je poskytovat pomoc v obtížném horském terénu. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky své odvaze, vytrvalosti a schopnosti rychle reagovat v extrémních situacích. Mají výborné technické dovednosti a jsou schopni efektivně pracovat s vybavením a nástroji, což je klíčové pro úspěšné záchrany v horském prostředí.

Doprava a logistika

Pilot

Pilot má za úkol řídit letadlo a zajistit bezpečnost při letu. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky jejich praktičnosti a schopnosti pracovat s komplexními technickými systémy. Jejich disciplína, trpělivost a schopnost udržet klid ve stresových situacích jsou nezbytné pro řízení letadla v různých podmínkách a stejně tak pro plnění leteckých operací.

Letecký mechanik

Letecký mechanik je odborník, jehož hlavním úkolem je provádět údržbu, opravy a kontrolu letadel a leteckých systémů. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi jako stvoření díky své praktičnosti a schopnosti pracovat s technickými detaily. Jsou pečliví a dobře se orientují v mechanických procesech, což je klíčové pro zajištění bezpečnosti letu. Jejich schopnost diagnostikovat a řešit technické problémy je nezbytná pro udržení letadel v optimálním stavu.

Lodní technik

Lodní technik má za úkol provádět údržbu, opravy a správu lodí a námořních zařízení. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a schopnosti pracovat s technickými systémy. Jejich umění rychle reagovat na neočekávané situace a efektivně řešit technické problémy je nezbytné pro udržení chodu lodí a zajištění bezpečných námořních operací.

Lodník

Lodník je odborník, jehož hlavním úkolem je řídit, navigovat a spravovat různé druhy lodí. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a schopnosti rychle reagovat na proměnlivé podmínky na moři. Jejich disciplína, odvaha a schopnost spolupracovat s posádkou jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a úspěšných cest.

Celní deklarant

Celní deklarant má za úkol připravovat a vyplňovat celní dokumenty pro dovoz a vývoz zboží mezi zeměmi. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své praktičnosti a schopnosti pracovat s detaily. Jejich umění řešit administrativní úkoly efektivně a s precizností je nezbytné pro hladký průběh mezinárodního obchodu a dodržení celních předpisů.

Skladník

Skladník se věnuje organizaci a správě skladových zásob zboží. Typologie „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a schopnosti efektivně řídit logistiku. „Řemeslníci“ jsou pečliví a dobře se orientují v organizačních procesech, což je klíčové pro uspořádání skladových prostor a sledování pohybu zásob.

Řidič kamionu

Řidič kamionu se zabývá přepravou zboží za pomocí nákladního vozidla. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své praktičnosti a schopnosti pracovat s technickými systémy na cestách. Jejich disciplína, trpělivost a schopnost udržet klid ve stresových situacích jsou nezbytné pro splnění přesných termínů doručení a zachování bezpečnosti na silnicích.

Strojvedoucí

Strojvedoucí se věnuje řízení a provozu vlakové soupravy. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a schopnosti pracovat s technickými systémy. Jejich disciplína, trpělivost a schopnost udržet klid v případě neočekávaných událostí jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti železniční dopravy.

Lodní technik

Lodní technik má za úkol provádět údržbu, opravy a správu lodí. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a schopnosti pracovat s technickými systémy. Jejich umění rychle reagovat na neočekávané situace a efektivně řešit technické problémy je nezbytné pro udržení chodu lodí a zajištění bezpečných plaveb.

Dřevařství, vodní a lesní hospodářství

Truhlář

Truhlář vytváří a opravuje nábytkové kusy a dřevěné konstrukce. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a schopnosti pracovat s materiály. Jsou pečliví a mají smysl pro detail, což je klíčové při vytváření esteticky i funkčně kvalitních výrobků. Jejich schopnost plánovat a realizovat projekty s precizností je nezbytná pro dosažení spokojenosti zákazníků.

Řezbář

Řezbář vytváří umělecké a dekorativní předměty pomocí řezání a modelování dřeva, kamene, kovů a dalších materiálů. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a umění pracovat s detaily. Jsou trpěliví a mají cit pro estetiku, což je klíčové pro vytváření řezbářských děl. Jejich schopnost transformovat surový materiál do uměleckého tvaru je nezbytná pro zachování tradic a tvorbu nových uměleckých děl.

Lesník

Lesník má za úkol spravovat lesní ekosystémy, provádět těžbu dřeva a pečovat o lesní prostředí. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou ideálními kandidáty pro tuto profesi díky své praktičnosti a schopnosti pracovat v přírodě. Jsou pečliví a dobře se orientují v lesním prostředí. Jejich umění rozhodovat na základě pozorování a péče o lesní zdroje je nezbytná pro udržení zdravých lesů.

Montážník nábytku

Montážník nábytku se věnuje sestavování a instalaci nábytkových kusů podle konkrétního designu a specifikací. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a schopnosti pracovat s technickými detaily. Umí velmi dobře číst v návodu a pracovat s nástroji, což je nezbytné pro uspokojení nároků zákazníků na kvalitu a funkčnost nábytku.

Dřevařský konstruktér

Dřevařský konstruktér je odborník, jehož hlavním úkolem je navrhovat a vytvářet konstrukce a stavby ze dřeva. „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a schopnosti pracovat s materiály. Jejich umění inovovat a přemýšlet nad estetikou je nezbytná pro vytváření vizuálně atraktivních dřevěných staveb a prvků.

Vodohospodářský technik

Vodohospodářský technik je odborník, který se specializuje na plánování, návrh, instalaci, údržbu a opravy vodovodních a kanalizačních systémů. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti pracovat s technickými systémy a pečlivě řešit problémy vodohospodářství. Jejich praktický přístup a smysl pro zodpovědnost jsou klíčové pro udržení kvalitního zásobování vodou.

Elektrotechnika a energetika

Elektromechanik

Elektromechanik má za úkol provádět údržbu, opravy a instalace elektrických a mechanických zařízení. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou ideálními kandidáty na tuto pozici díky jejich praktičnosti a schopnosti diagnostikovat a řešit složité problémy. Jejich umění pracovat s nástroji a technologiemi je nezbytné pro udržení funkčnosti a bezpečnosti elektrických a mechanických systémů.

Elektrikář

Elektrikář provádí instalace, opravy a údržbu elektrických systémů a zařízení. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti, pečlivosti a schopnosti pracovat s technickými detaily. Jejich schopnost diagnostikovat a odstranit poruchy je nezbytná pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektroinstalací.

Energetik

Energetik je odborník, který se zabývá výrobou, distribucí a využíváním energie. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a schopnosti analyzovat energetické postupy, což je klíčové pro zajištění efektivního využití energie. Jejich umění diagnostikovat poruchy a řešit technické problémy je nezbytná pro udržení optimálního provozu energetických zařízení.

Elektrotechnik

Elektrotechnik se věnuje projektování, instalaci a správě elektrických systémů a zařízení. „Řemeslníci“ jsou ideální volbou pro tuto profesi díky své pečlivosti a schopnosti pracovat s technickými aspekty. Jejich umění řešit složité technické výzvy a udržovat elektrické zařízení v bezporuchovém stavu je nezbytné pro zajištění bezpečného provozu.

Elektrotechnický konstruktér

Elektrotechnický konstruktér je odborník, jehož hlavním úkolem je navrhovat a vyvíjet elektrické systémy, zařízení a komponenty. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a technickému rozhledu. Jejich schopnost přeměňovat koncepty do prakticky realizovatelných projektů je nezbytná pro rozvoj elektrických technologií a systémů, které nám usnadňují každodenní život.

Elektroinženýr

Elektroinženýr se specializuje na návrh, vývoj a údržbu elektrických systémů a zařízení. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti pracovat s nejrůznějšími součástkami a elektrickými obvody. Jsou pečliví a mají smysl pro detaily, což je klíčové při testování a opravách elektronických zařízení.

Gastronomie a turismus

Barman

Barman se věnuje přípravě a servírování nápojů zákazníkům v baru. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky svému smyslu pro chuťové kombinace a kreativitu, což je klíčové pro míchání originálních a lahodných nápojů. Jejich schopnost komunikovat s lidmi a rychle reagovat na individuální preference hostů je nezbytná pro vytváření příjemné atmosféry v baru a spokojenost zákazníků.

Kuchař

Kuchař se věnuje přípravě a vaření jídla v restauracích nebo jiných stravovacích zařízeních. Lidé s typologií „Řemeslník“ se pro tuto profesi hodí díky své praktičnosti a kreativitě, které jsou klíčové při tvorbě chutných pokrmů. Schopnost „Řemeslníků“ zvládat náročné tempo kuchyňského provozu je nezbytná pro zachování kvality stravování a spokojenosti hostů.

Hornictví, sklo a keramika

Horník

Horník je odborník specializující se na těžbu užitečných nerostů. „Řemeslníci“ se pro tuto profesi hodí díky své praktičnosti a odolnosti. Jejich schopnost pracovat v týmu a udržovat disciplínu je nezbytná pro efektivní provoz dolů a zajištění dodávek surovin pro různá průmyslová odvětví.

Sklář

Sklář vytváří nejrůznější výrobky a umělecká díla ze skla. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své praktičnosti, smyslu pro detaily a kreativitě, které jsou klíčové pro vytváření kvalitních skleněných výrobků. Jejich schopnost pracovat s ohněm a různými technikami zpracování skla je nezbytná pro dosažení požadovaných výsledků.

Hutník

Hutník se specializuje na zpracovávání kovů při vysokých teplotách pro výrobu různých kovových produktů. „Řemeslníci“ se pro tuto profesi hodí díky své pečlivosti a technickým dovednostem. Jejich schopnost pracovat s ohněm a dodržovat technologické postupy je nezbytná pro dosažení požadovaných vlastností kovů a výrobu různorodých kovových produktů.

Keramik

Keramik se zabývá vytvářením keramických výrobků, jako jsou nádoby, sošky nebo dekorace. Osoby s typologií „Řemeslník“ se pro tuto profesi hodí díky své praktičnosti, citu pro detail a kreativitě. Jejich schopnost pracovat s keramickými technikami, jako je modelování, glazování a pálení, je nezbytná pro vytváření originálních keramických výrobků.

Slévač

Slévač má za úkol tavit a odlévat kovy do různých forem. „Řemeslníci“ se pro tuto profesi hodí díky své praktičnosti, preciznosti a manuální zručnosti. Jejich schopnost pracovat s ohněm a využívat nejrůznější slévárenské postupy je nezbytná pro dosažení požadovaných vlastností kovových výrobků a vytváření různorodých kovových dílů.

Chemie, věda a výzkum

Astronom

Astronom je odborník, jehož hlavním úkolem je zkoumat vesmír a rozšiřovat naše poznání o kosmu. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou výbornou volbou pro tuto profesi díky své schopnosti pracovat s detaily a analyticky přistupovat k informacím. Jejich schopnost matematického myšlení a interpretace dat je nezbytná pro pochopení vesmírných procesů a přispívání k výzkumu kosmického prostoru.

Geolog

Geolog má za úkol studovat zemskou kůru, horniny a geologické procesy. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi ideálními kandidáty díky své schopnosti pracovat s detaily a pečlivě zkoumat terén. Jejich umění kombinovat teorii s praktickým výzkumem a mapováním je nezbytné pro získání informací o podzemních procesech a historii Země.

Chemický technik

Chemický technik je odborník, jehož hlavním úkolem je navrhovat, vyvíjet a realizovat chemické procesy a výrobní postupy. Lidé s typologií „Řemeslník“ se pro tuto profesi hodí díky své schopnosti pracovat s detaily a systematicky řešit složité úkoly. Řemeslníci mají vědecký pohled a jsou precizní, což je klíčové pro výrobu kvalitních chemických produktů.

Chemický inženýr

Chemický inženýr se zaměřuje na navrhování, vyvíjení a optimalizaci chemických procesů a zařízení v průmyslu. „Řemeslníci“ se pro tuto profesi hodí díky své schopnosti pracovat s detaily a systematicky řešit technické výzvy. Řemeslníci mají vědecký přístup a analytické myšlení, což je klíčové pro inovaci chemických postupů a dosažení efektivní výroby.

IT

Programátor

Programátor se specializuje na vytváření, kódování, testování a údržbu softwarových aplikací a systémů. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky logickému myšlení a schopnosti pracovat s detaily. Jejich umění analyzovat problémy a hledat efektivní řešení je nezbytné pro zajištění kvality softwarových produktů.

Software Tester

Software tester je odborník, jehož hlavním úkolem je testovat softwarové aplikace a systémy. Osoby s typologií „Řemeslník“ se pro tuto profesi hodí díky svému analytickému myšlení a trpělivosti. Jejich schopnost komunikovat s vývojáři a identifikovat potřeby uživatelů je nezbytná pro zajištění kvalitního a uživatelsky přívětivého softwarového produktu.

Webový vývojář

Webový vývojář navrhuje, vytváří a provádí údržbu webových stránek a aplikací. Lidé s typologií „Řemeslník“ se pro tuto profesi hodí díky své kreativitě a pečlivosti. Jejich schopnost pracovat s různými programovacími jazyky a technologiemi je nezbytná pro tvorbu interaktivních webových stránek, které splňují potřeby moderního on-line prostředí.

Správce sítě

Správce sítě má za úkol zajišťovat správnou funkci počítačových a datových sítí v organizaci. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky svému umění pracovat s detaily a systematicky řešit technické výzvy. Jejich schopnost plánovat a provádět údržbu sítí a zabezpečení je nezbytná pro udržení bezproblémového a bezpečného provozu v počítačovém prostředí.

Specialista bezpečnosti dat

Specialista bezpečnosti dat je odborník, jehož úkolem je chránit citlivé informace a data organizace před hrozbami a neoprávněným přístupem. „Řemeslníci“ se pro tuto profesi hodí díky analytickému myšlení a trpělivosti. Jejich schopnost navrhovat a zavádět bezpečnostní strategie je nezbytná pro ochranu důvěrných dat a zajištění souladu s přísnými bezpečnostními normami.

Softwarový vývojář

Softwarový vývojář je specialista, jehož hlavním úkolem je vytvářet a programovat software pro různé účely a platformy. Osoby s typologií „Řemeslník“ se pro tuto profesi hodí díky svému analytickému myšlení, trpělivosti a schopnosti řešit technické výzvy. Kromě jiného umí pracovat s různými programovacími jazyky, což je nezbytné pro tvorbu efektivních a uživatelsky přívětivých softwarových řešení.

Marketing a média

SEO specialista

SEO specialista má za úkol optimalizovat webové stránky a obsah tak, aby byly lépe viditelné ve výsledcích vyhledávání na internetu. Lidí s typologií „Řemeslník“ se pro tuto profesi hodí díky své schopnosti pracovat s detaily a sledovat analytické trendy. Jejich umění pracovat s nástroji pro analýzu dat a sledovat algoritmy vyhledávačů je nezbytná pro dosažení vysokých pozic ve vyhledávačích a zvýšení návštěvnosti webu.

Hráč esportu

Hráč e-sportu se účastní profesionálních soutěží ve videohrách. Osoby s typologií „Řemeslník“ se pro tuto profesi hodí díky schopnosti pracovat s detaily a pečlivě trénovat své dovednosti. „Řemeslníci“ mají strategické myšlení a jsou trpěliví, což je klíčové pro analýzu hry, dosažení vítězství a udržení se na špičce e-sportových lig.

PPC specialista

PPC specialista je odborník, jehož hlavním úkolem je spravovat placenou reklamu na internetu. Osoby s typologií „Řemeslník“ se pro tuto profesi hodí díky strategickému myšlení a trpělivosti. Jejich schopnost pracovat s nástroji pro analýzu reklamních kampaní a přizpůsobovat je potřebám cílového publika je nezbytná pro dosažení co nejlepších výsledků.

Management

Technický ředitel

Technický ředitel vede a řídí technické oddělení nebo tým v organizaci, zajišťuje koordinaci projektů a strategické plánování v oblasti technologií. „Řemeslníci“ se pro tuto profesi hodí díky své schopnosti pracovat s detaily a analyticky přistupovat k problémům. Jejich umění strategicky směřovat technologický rozvoj organizace a komunikovat s různými úrovněmi managementu je nezbytné pro dosažení technických cílů a růst organizace.

Projektový manažer

Projektový manažer má za úkol plánovat, organizovat a řídit projekty. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto pozici ideální volbou díky svým organizačním schopnostem a trpělivosti. Jejich umění komunikovat se zúčastněnými stranami a řešit nečekané situace je nezbytné pro úspěšnou realizaci projektů a dosažení zamýšlených výsledků.

Výrobní ředitel

Výrobní ředitel má na starosti řízení výrobního procesu a koordinaci pracovníků. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svému organizačnímu talentu a schopnosti řídit konkrétní výrobní operace. Jejich praktický přístup a schopnost efektivního řízení výroby jsou klíčové pro dosažení optimálních výrobních výsledků.

Péče o tělo

Manikérka, pedikérka

Manikérka či pedikérka má za úkol pečovat o nohy a ruce klientů a vytvářet esteticky působivé nehtové designy. Osoby s typologií „Řemeslník“ se pro tuto profesi hodí díky své pečlivosti a smyslu pro detail. Jejich schopnost komunikovat s klienty a poradit jim ohledně péče o nehty je nezbytná pro dosažení spokojenosti a povedených výsledků.

Barber

Barber pečuje o mužské vlasy a vousy a celkově přispívá k vylepšení image klientů. „Řemeslníci“ jsou výbornou volbou pro tuto profesi díky své schopnosti pracovat s detaily a precizně zvládat techniky úpravy vlasů. Jejich umění komunikovat s klienty a poradit jim se vhodnými střihy a úpravami je nezbytné pro spokojenost každého z nich.

Tatér

Tatér se zabývá tvorbou uměleckých návrhů a tetováním na kůži klientů. Lidé s typologií „Řemeslník“ se pro tuto profesi hodí díky své kreativitě, preciznosti a umění pracovat s detaily. Jejich schopnost komunikovat s klienty, poradit jim s motivy a respektovat hygienické normy je nezbytná pro dosažení spokojenosti každého klienta.

Masér sportovní a rekondiční

Masér má za úkol provádět různé druhy masáží pro podporu relaxace a zmírnění napětí a bolesti. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své empatii, trpělivosti a schopnosti citlivě reagovat na potřeby klientů. Jejich umění poskytnout klientům uklidňující a terapeutické zážitky je nezbytné pro dosažení relaxace a celkové pohody.

Služby

Hodinář

Hodinář se specializuje na opravy a údržbu hodin a hodinek. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich preciznosti a trpělivosti. Jsou schopni detailně pracovat s malými mechanickými součástkami a zajistit, že hodiny či hodinky běží přesně a spolehlivě.

Zlatník

Zlatník pracuje s drahými kovy, jako je zlato a stříbro, ze kterých vytváří šperky a jiné ozdoby. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky svým manuálním dovednostem a kreativitě. Dokáží vytvářet jedinečné šperky a ozdoby, což vyžaduje smysl pro detail, kterým jsou „Řemeslníci“ známí.

Taxikář

Taxikář přepravuje cestující z jednoho místa na druhé. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svým dovednostem v oblasti řízení a znalosti místních silnic a tras. Umí udržovat svá vozidla v dobrém technickém stavu a reagovat na potřeby svých zákazníků, což je pro tuto profesi klíčové.

Uklízečka

Uklízečka má za úkol udržovat čistotu a pořádek v různých prostorách, jako jsou kanceláře, domy, byty, nemocnice nebo školy. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich praktičnosti a racionalitě. Díky té jim nedělá problém reagovat na nečekané situace v klidu a nalézat praktická řešení problémů.

Stavebnictví a reality

Kameník

Kameník je řemeslník, který pracuje s přírodním nebo umělým kamenem. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své praktičnosti a manuální zručnosti. Kromě toho jim nedělá problém ani řešit technické problémy, které mohou vzniknout během práce s kamenem.

Stavební inženýr

Stavební inženýr je zodpovědný za návrh, plánování a dohled nad stavebními projekty. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky svým technickým znalostem a schopnosti pracovat s různými inženýrskými nástroji a technologiemi. Dovedou řešit složité stavební problémy a zajistit, aby stavby byly bezpečné a splňovaly požadované normy.

Jeřábník

Jeřábník je zodpovědný za obsluhu jeřábů a dalších zdvihacích zařízení na staveništích. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svým manuálním dovednostem a schopnosti pracovat s těžkým strojním vybavením. Umí bezpečně manipulovat s nákladem a materiály na staveništi a dodržovat přísné bezpečnostní postupy, což je pro danou profesi zásadní.

Statik

Statik se specializuje na analýzu a návrh stavebních konstrukcí, aby zajistil jejich stabilitu a bezpečnost. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky svým schopnostem matematického myšlení a dovednosti pracovat s inženýrským softwarem. Umí provádět složité výpočty a analýzy, aby zajistili, že jsou stavby pevné a spolehlivé.

Obsluha stavebních strojů

Obsluha stavebních strojů je zodpovědná za ovládání a údržbu různých stavebních strojů, jako jsou bagry, nakladače nebo válce. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich technickým dovednostem a schopnosti pracovat s těžkým strojním vybavením. Umí provádět precizní operace a dodržovat bezpečnostní pokyny na staveništi.

Pokrývač

Pokrývač se specializuje na instalaci a opravy střešních krytin. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky svým manuálním dovednostem a schopnosti pracovat ve výškách. Dokážou zajistit, aby byla střecha pevná a odolná proti povětrnostním vlivům, což je pro danou profesi klíčové.

Sklenář

Sklenář se zabývá instalací a opravou skleněných povrchů a konstrukcí. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své zručnosti, dovednostem v oblasti práce se sklem a schopnosti pracovat s důrazem na detail. Díky tomu dovedou vytvářet různé skleněné prvky, jako jsou okna, zrcadla nebo vitráže.

Instalatér

Instalatér provádí instalaci, údržbu a opravy vodovodního a topného zařízení. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí svým technickým dovednostem a schopnosti pracovat s potrubím a ventily. Právě díky nim jsou schopni zajistit správné fungování vodovodního a topného systému v budovách.

Kominík

Kominík se specializuje na údržbu a opravy komínů a kouřovodů. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svým dovednostem v oblasti práce s kamny a krby a schopnosti provádět bezpečnostní inspekce.

Malíř

Malíř se věnuje natírání a malování povrchů, jako jsou stěny, stropy a fasády budov. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky svým dovednostem v oblasti práce s barvami a malířským nástroji. Dokážou vytvářet esteticky působivé povrchy a dodržovat specifičnost jednotlivých návrhů.

Zedník

Zedník se zabývá stavbou a opravou zdí a stavebních konstrukcí. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich manuálním dovednostem a schopnosti pracovat s různými stavebními materiály, jako jsou cihly, beton nebo kámen.

Podlahář

Podlahář se zaměřuje na instalaci a údržbu podlahových krytin, jako jsou dlaždice, dřevěné podlahy nebo linoleum. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich dovednostem v oblasti práce s různými typy podlahových materiálů a schopnosti provádět precizní instalace. Jsou schopni vytvářet esteticky působivé podlahy v různých typech budov.

Stavební montér

Stavební montér je odborníkem na montáž stavebních prvků a konstrukcí. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky svým manuálním dovednostem a schopnosti pracovat s různými stavebními materiály. Dovedou spolupracovat na různých fázích stavebního projektu a zajistit kvalitní a pevnou montáž.

Projektant staveb

Projektant staveb se specializuje na navrhování stavebních projektů a vytváření stavební dokumentace. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své preciznosti, smyslu pro techniku a schopnosti pracovat s projektovým softwarem. Dokáží vytvářet plány a návrhy pro různé typy staveb a dodržovat stavební normy a předpisy.

Rozpočtář staveb

Rozpočtář staveb se zabývá vytvářením rozpočtů pro stavební projekty, včetně odhadu nákladů na materiály, práci a vybavení. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky jejich analytickým schopnostem a znalostem stavebního průmyslu. Nedělá jim problém efektivně plánovat rozpočty a sledovat náklady během průběhu stavebních projektů.

Tesař

Tesař se zabývá prací se dřevěnými konstrukcemi a výrobou různých stavebních prvků, jako jsou trámy, sloupky a bednění. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svému smyslu pro detail a schopnosti číst ve stavebních plánech. Dokáží s precizností sobě vlastní stavět odolné a pevné dřevěné konstrukce pro různé typy staveb, což je v daném oboru klíčové.

Geodet

Geodet (jinak také zeměměřič) se věnuje mapování a měření geografických údajů na pozemcích a v terénu. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky svým znalostem o použití měřicích nástrojů, schopnosti provádět přesná geodetická měření a preciznosti. Jsou schopni získat důležité údaje potřebné pro stavební a inženýrské projekty, což je na této pozici zásadní.

Architekt

Architekt je profesionál specializující se na návrh a plánování staveb a budov. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich kreativním schopnostem a dovednosti pracovat s designovým softwarem. Jsou schopni vytvářet esteticky atraktivní a funkční stavební projekty, které splňují potřeby klientů.

Správce budov

Správce budov je zodpovědný za údržbu a správu komerčních nebo bytových budov. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své kreativitě, smyslu pro detail a dovednostem v oblasti oprav a údržby. Dovedou zajistit, aby budovy zůstávaly v dobrém stavu a splňovaly bezpečnostní normy.

Krajinářský architekt

Krajinářský architekt se specializuje na navrhování a tvorbu venkovních prostor a krajin. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti pracovat v terénu a vytvářet harmonické venkovní prostředí. Jejich trpělivost a smysl pro estetiku jsou klíčové při navrhování atraktivních venkovních prostor.

Strojírenství

Strojírenský konstruktér

Strojírenský konstruktér je inženýr specializující se na návrh strojů a zařízení. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svým technickým dovednostem a znalostem v oblasti mechaniky. Dokáží navrhovat a vyvíjet složité stroje, které splňují požadavky průmyslových aplikací.

Programátor CNC

Programátor CNC vytváří a upravuje řídící programy pro CNC stroje. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky jejich praktickému přístupu, dovednostem v oblasti programování a znalostem týkajícím se CNC technologii. Dokáží vytvářet programy, které umožňují přesné a efektivní obrábění materiálů.

Operátor CNC

Operátor CNC provádí obsluhu a dozor nad CNC stroji během výrobního procesu. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou na tuto profesi výbornou volbou díky své preciznosti, manuálním dovednostem a schopnosti pracovat s CNC stroji. Dovedou zajišťovat přesnou a efektivní výrobu dílů a komponent, což je v daném oboru zásadní.

Svářeč

Svářeč se specializuje na spojování kovových a plastových materiálů. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky svému smyslu pro detail, dovednostem v oblasti svařování a znalostem o různých svářecích postupech. Umí vytvářet pevné a odolné svařené spoje, což je naprosto klíčové.

Nástrojář

Nástrojář vyrábí a opravuje nástroje pro průmyslovou výrobu, to znamená různé nářadí, součástky nebo náhradní díly. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou především díky jejich praktickým dovednostem a práci se nástroji. Jsou schopni vytvářet a udržovat nástroje, které jsou nezbytné pro výrobní procesy.

Zámečník

Zámečník je řemeslník specializující se na práci s kovem, zejména na výrobu klíčů, zámků a kovových konstrukcí. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své preciznosti, smyslu pro detail a dovednostem v oblasti práce s kovem. Právě to je pro profesi zámečníka klíčové.

Klempíř

Klempíř je odborník specializující se na práci s kovem, zejména na výrobu a montáž kovových střešních a fasádních konstrukcí. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svým dovednostem v oblasti klempířských prací a schopnosti pracovat s kovovými materiály. Jejich preciznost a smysl pro detail jim pomáhá uplatnit se v daném oboru.

Obráběč kovů

Obráběč kovů se věnuje obrábění různých kovových dílů a součástek. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky jejich dovednostem v oblasti obrábění kovů a schopnosti pracovat s obráběcími stroji a nástroji. To dělají s precizností sobě vlastní a mají tak nejlepší předpoklady uspět v daném oboru.

Mechanik strojů

Mechanik strojů se zaměřuje na opravu a údržbu různých druhů strojů a zařízení. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své preciznosti, dovednostem v oblasti mechaniky a schopnosti diagnostikovat a řešit technické problémy. Právě tato kombinace tvoří nejlepší předpoklad pro úspěch v oboru.

Strojní inženýr

Strojní inženýr je profesionál specializující se na návrh a vývoj strojů a zařízení. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky svému smyslu pro detail, preciznosti a technickým dovednostem v oblasti strojírenství. Umí navrhovat a vyvíjet stroje, které splňují potřeby průmyslových a výrobních procesů.

Textilní a oděvní průmysl

Výrobce textilií

Výrobce textilií je profesionál specializující se na výrobu textilních materiálů a výrobků. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich preciznosti, smyslu pro detail a schopnosti pracovat s textilními materiály.

Oděvní technik

Oděvní technik se zaměřuje na výrobu oděvních výrobků. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své preciznosti, smyslu pro detail a dovednostem v oblasti šití a zpracování textilu. Dovedou vytvářet oděvní kusy podle různých střihů a designů, což je v daném oboru zásadní.

Šička

Šička je řemeslnice specializující se na šití oblečení a textilních výrobků. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svým dovednostem v oblasti šití a zpracování textilu. Jsou schopni šít precizně a s důrazem na detail různé druhy oděvů a textilních produktů, což jim pomáhá prosadit se v oboru.

Krejčí

Krejčí se věnuje výrobě a opravě oděvů na zakázku. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky svým dovednostem v oblasti šití a zpracování textilu. Dokáží s precizností sobě vlastní vytvářet oděvy přesně podle požadavků zákazníků, což vede k úspěchu v daném oboru.

Umění a kultura

Osvětlovač

Osvětlovač se zaměřuje na práci s osvětlovacími systémy a zařízeními nejen pro filmovou či divadelní produkci. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky svému smyslu pro detail a schopnosti vytvářet efektní světelné designy pro různé umělecké projekty. Právě to je v daném oboru klíčové.

Zvukař

Zvukař se zaměřuje na práci se zvukem při různých mediálních produkcích, jako jsou filmy, koncerty nebo televizní vysílání. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky svým dovednostem v oblasti zvuku a schopnosti pracovat s náročnými zvukovými technologiemi. Jejich preciznost je nejlepším předpokladem pro úspěch v oboru.

Fotograf

Fotograf je umělec a odborník v oblasti zachycování vizuálního obsahu prostřednictvím fotografií. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své preciznosti a schopnosti vnímat a zachycovat krásu a význam prostřednictvím objektivu fotoaparátu. Právě to je na této pozici klíčové.

Zdravotnictví a sociální péče

Anesteziolog

Anesteziolog je lékař specializující se na poskytování anestezie pacientům před chirurgickými zákroky. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky jejich pečlivosti, smyslu pro detail a schopnosti pracovat s anestetickými látkami, což je zásadní pro bezbolestné chirurgické zákroky.

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut je odborník zaměřující se pomocí fyzické terapie na rehabilitaci pacientů s různými zdravotními problémy a poraněními. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své preciznosti, smyslu pro detail a schopnosti pomáhat lidem získat zpět svou pohyblivost a zdraví.

Ortoped

Ortoped je lékař specializující se na diagnostiku a léčbu onemocnění a poranění kostí a kloubů. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky své pečlivosti, preciznosti a schopnosti provádět chirurgické zákroky a léčit ortopedické problémy.

Masér ve zdravotnictví

Masér poskytuje masáže, které pomáhají pacientům zmírnit bolesti a napětí a zlepšit jejich celkovou pohodu. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich dovednostem v oblasti masáží a schopnosti poskytovat terapeutickou péči. Jejich smysl pro detail je tím nejlepším předpokladem pro úspěch na této pozici.

Plastický chirurg

Plastický chirurg je lékař specializující se na chirurgické zákroky zaměřené na estetické úpravy těla. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své preciznosti a smyslu pro detail. Právě díky nim mohou dopomoci pacientům ke spokojenosti s jejich vizuální stránkou či zdravotními problémy.

Zubní technik

Zubní technik se zaměřuje na výrobu zubních protéz a dentálního vybavení. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svým dovednostem v oblasti zubního řemesla a schopnosti vytvářet precizní zubní výrobky. Právě to je v daném oboru zásadní.

Zdravotnický záchranář

Zdravotnický záchranář se věnuje poskytování první pomoci a naléhavé lékařské péči v krizových situacích. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí především díky jejich schopnosti rychle a efektivně reagovat na neočekávané situace. Právě to je na této pozici klíčové.

Veterinární lékař

Veterinární lékař se zaměřuje na diagnostiku a léčbu zdravotních problémů zvířat. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své preciznosti, pečlivosti a smyslu pro detail. Díky této kombinaci dokáží poskytovat tu nejlepší péči zvířecím mazlíčkům.

Patolog

Patolog je lékař specializující se na studium a diagnostiku nemocí prostřednictvím analýzy tkání a buněk. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky své pečlivosti, smyslu pro detail a schopnosti provádět detailní analýzy tkání a buněk. Právě tato kombinace je vynikajícím předpokladem pro úspěch v oboru zdravotnictví.

Zemědělství a potravinářství

Zoolog

Zoolog je vědec specializující se na studium zvířat a jejich chování ve volné přírodě i v zoo. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich zájmu o životní prostředí a schopnosti zkoumat a chránit různé druhy zvířat. Jejich preciznost a důraz na detail jsou nejlepším předpokladem pro úspěch v daném oboru.

Zemědělec

Zemědělec se věnuje pěstování plodin a chovu zvířat pro potravinářskou výrobu. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky jejich smyslu pro detail a schopnosti efektivně hospodařit na farmě. Zodpovědný přístup „Řemeslníků“ je zároveň tím nejlepším předpokladem pro úspěch v oboru.

Mechanik zemědělských strojů

Mechanik zemědělských strojů je odborník specializující se na údržbu a opravy zemědělských strojů a zařízení. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky svým dovednostem v oblasti mechaniky a schopnosti udržovat a opravovat zemědělskou techniku. S precizností sobě vlastní a smyslem pro detail mají nejlepší předpoklady prosadit se v tomto oboru.

Vinař

Vinař se věnuje pěstování vinné révy a výrobě vína. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky jejich trpělivosti a schopnosti soustředit se na detaily, což nezbytné pro péči o vinohrady a výrobu kvalitního vína. Tato osobnostní typologie také často exceluje v praktických dovednostech a právě to se v dané oblasti více než hodí.

Agronom

Agronom se zabývá studiem a praktickou aplikací principů zemědělství. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti pracovat v terénu, řešit konkrétní problémy a vytvářet efektivní zemědělské postupy. Tato osobnostní typologie má tendenci být praktická a racionální, což jsou klíčové vlastnosti pro zajištění udržitelného zemědělství.

Chovatel zvířat v zoo

Chovatel zvířat v zoo se zabývá péčí o zvířata v zoologické zahradě. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky svému praktickému přístupu k práci a konkrétním úkolům, které chov zvířat vyžaduje. Tato osobnostní typologie má také tendenci být trpělivá a odhodlaná, což jsou důležité vlastnosti při péči o zvířata a stejně tak při vytváření vhodných podmínek pro jejich život v zoo.

Zootechnik

Zootechnik se zabývá chovem hospodářských zvířat a kvalitou jejich produkce. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky své schopnosti pracovat s konkrétními úkoly a detaily. Jejich trpělivost a praktický přístup jsou klíčové pro efektivní a zodpovědnou péči o zvířata na farmách a v chovech.

Rybářský technik

Rybářský technik většinou pracuje na rybářských farmách. Jeho úkolem je vymýšlet moderní metody pro chov ryb, aby zajistil efektivní a udržitelné rybářství. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky svému praktickému myšlení a schopnosti pracovat s různými nástroji a zařízeními používanými při rybolovu. Tato osobnostní typologie má také často zájem o přírodu a venkovní aktivity, což je na této pozici výhodou.

Pekař

Pekař se zaměřuje na pečení chleba, pečiva a dalších výrobků. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti pracovat s detaily a dodržovat pečlivé postupy, které jsou pro pečení klíčové. Jejich trpělivost a schopnost soustředění jsou důležité při zachování kvality a chuti pečiva.

Řezník

Řezník se specializuje na porcování a přípravu masa. Lidé s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti pracovat s nástroji a precizně provádět řeznické práce. Jejich pečlivost a důraz na kvalitu jsou v řeznictví klíčové pro to, aby zákazníkům poskytli čerstvé a kvalitní masné výrobky.

Chovatel ryb

Chovatel ryb se stará o rybníky, akvária a celkové péči o ryby. Osoby s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky své schopnosti pracovat v konkrétním prostředí a pečovat o ryby s trpělivostí a pozorností k detailům. Jejich praktický přístup je klíčový pro udržení kvality životního prostředí ryb a rybářského průmyslu.

Pivovarník

Pivovarník se specializuje na výrobu piva. „Řemeslníci“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti pracovat s různými složkami a procesy, které jsou nezbytné pro výrobu piva. Jejich trpělivost a smysl pro detail jsou klíčové pro dosažení vynikající chuti a kvality piva.

Cukrář

Cukrář se zaměřuje na výrobu sladkých dezertů a cukrovinek. Lidé s typologií „Řemeslník“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti pracovat s různými surovinami a přesně dodržovat receptury. Jejich zručnost, kreativita a pečlivost jsou klíčové pro tvorbu lahodných a vizuálně atraktivních dezertů.

Žurnalistika a polygrafie

Tiskař

Tiskař se zabývá tiskem knih, novin, časopisů, plakátů nebo textilií. Osoby s typologií „Řemeslník“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti pracovat s tiskovým vybavením a detailnímu kontrolování kvality tisku. Jejich preciznost a schopnost pracovat s technickými zařízeními jsou důležité pro dosažení vynikajících výsledků tisku.

Knihař

Knihař se specializuje na výrobu a opravy knižních vazeb. „Řemeslníci“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti pracovat s knihami a zároveň vytvářet nebo opravovat kvalitní vazby. Jejich trpělivost a manuální zručnost jsou klíčové pro zachování knižního umění.

Nenašel jsi svou vysněnou profesi? Nezoufej a prohlédni si i ostatní profese na našem webu.

Zobrazit profese