Překladatel

Překladatel se věnuje písemným překladům z jednoho jazyka do jiného. Zabývá se překladem textů různého typu, a to od oficiálních listin a dokumentů přes odbornou literaturu až po beletrii. Je zodpovědný nejen za významovou správnost překládaného textu, ale také za jeho gramatickou a stylistickou stránku. Jeho úkolem je zajistit, aby novým textem v jiném jazyce vystihl jeho původní znění.

Průměrná hrubá mzda

37.000

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Odborník - INTJ, Analytik - INTP, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Překladatel:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Dvojjazyčné gymnázium
Vhodný obor:
1) Gymnázium.

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Filologie, zahraniční studia a literatura
2) Tlumočnictví a překladatelství

Co překladatel dělá?

1

Překládáš texty

Zabýváš se písemným překladem uměleckých i odborných textů do jiného jazyka. Dbáš při tom na to, aby překládaný text zůstal obsahově stejný a podařilo se Ti co nejlépe vystihnout jeho povahu.

2

Kontroluješ obsahovou i gramatickou správnost textů

Přeložený text po sobě kontroluješ. Zaměřuješ se na odstranění obsahových chyb a nepřesností a upravuješ text tak, aby byl gramaticky i stylisticky správně.

3

Dohledáváš informace související s tématem

Dohledáváš si nové odborné zdroje, které Ti pomohou při překladu textů. Studuješ literaturu související s tématem, abys lépe pochopil danou problematiku a dokázal tak významově správně přeložit i složité či odborné texty. Při své práci využíváš také terminologické a překladové slovníky.

4

Spolupracuješ s odborníky ze svého oboru

Spolupracuješ například s překladatelskými agenturami, PR agenturami a korektory, kteří doladí výslednou podobu textu a opraví poslední chyby, které Ti unikly.

5

Pracuješ s překladatelskými softwary

Moderní technologie Ti usnadňují práci. Nejsou však dokonalé a často jim chybí cit. Je tedy na Tobě, abys provedl pečlivou kontrolu a upravil přeložené texty do finální podoby.

6

Vytváříš si vlastní seznamy slov

Ke své práci potřebuješ kromě klasických slovníků také vlastní seznamy slov, které Ti pomáhají překládat vzácné, neznámé nebo autorem vymyšlené formulace. Ty pak můžeš používat během překládání textů jednoho autora opakovaně. K tomu Ti poslouží i speciální software, který automaticky zobrazí příslušné výrazy, které jsi použil v minulosti.

Překladatel - jak vypadá pracovní den?

Výhody a nevýhody práce:

 • Při písemných překladech si vše v klidu dohledáš. Nemusíš se stresovat s překladem ve vypjatých situacích jako tlumočník.
 • Pracovat můžeš téměř odkudkoliv.
 • Během dohledávání si dalších informací k překládaným textům si rozšíříš obzory.
 • Zakázky v překladatelství jsou tak různorodé, že si budeš neustále prohlubovat znalosti cizího jazyka.
 • V překladatelství můžeš podnikat jako OSVČ. Budeš si tedy moct sám vybrat klientelu, pracovní dobu i tempo, jakým budeš pracovat.
 • Oblast překladů mezinárodních smluv a oficiálních listin je finančně velmi lukrativní.
 • Při překladu knih budeš mezi prvními v zemi, kteří budou mít možnost si knihu přečíst.
 • Náročné studium jazyků.
 • Jako překladatel budeš opakovat stále stejné činnosti. Můžeš tak upadnout do stereotypu.
 • Jedná se o samotářskou práci u počítače, časem Ti může chybět kontakt s lidmi.
 • Především překlad důležitých listin je velmi zodpovědná práce a nesmíš si dovolit udělat chybu.
 • Komunikace a domlouvání deadlinů s klienty mohou být někdy nepříjemné.
 • Profese, která může být v budoucnu nahrazena chytrými překladatelskými programy.
 • Blížící se termín odevzdání Tě může vystresovat.
 • Aby sis vydělal dost peněz, musíš pracovat rychle a efektivně.

Překladatel - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?