Personální ředitel

Personální ředitel řídí personální oddělení firmy. Jeho hlavním úkolem je pečlivě plánovat, kolik firma potřebuje zaměstnanců, na jaké pozice a jak dosáhnout jejich optimálního využití. Zabývá se také problematikou odměňování a motivace zaměstnanců, jejich rozvojem a celkovou spokojeností. Pro všechny tyto oblasti vytváří strategie a systémy, který následně vyhodnocuje a zlepšuje.

Průměrná hrubá mzda

107.500

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Řečník - ENFJ, Vůdce - ENTJ, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Personální ředitel:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Gymnázium
Vhodný obor:
1) Ekonomika a podnikání
2) Obchodní akademie
3) Ekonomické lyceum

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Ekonomika a management - Lidské zdroje
Vhodný obor:
1) Psychologie

Co personální ředitel dělá?

1

Vytváříš personální strategii firmy

Jsi tvůrcem personální strategie společnosti. Nastavuješ počty zaměstnanců, systémy jejich náboru, odměňování, motivování, zaškolování i možnosti kariérního růstu.

2

Dohlížíš na nábor nových zaměstnanců

Kontroluješ, zda Tví podřízení dosazují na volná místa ve firmě požadovaný počet zaměstnanců. V případě, že je to žádoucí, podílíš se také na jejich výběru.

3

Schvaluješ školení a vzdělávání zaměstnanců

Schvaluješ výběr školení pro zaměstnance, která navrhuje HR manažer, s nímž jsi v úzkém kontaktu. Kromě toho máš na starosti také zajištění vzdělávání těch, kteří chtějí kariérně růst.

4

Kontroluješ dodržování předpisů

Dáváš pozor na to, aby byli všichni pracovníci řádně proškoleni o bezpečnosti práce i požární ochrany. Kontroluješ také, jestli dodržují vnitřní řád firmy.

5

Odměňuješ a motivuješ zaměstnance

Komunikuješ se mzdovým oddělením a HR manažerem ohledně odměňování zaměstnanců. Vymýšlíš pro ně zajímavé benefity a přemýšlíš, co bys v této oblasti mohl vylepšit. Dbáš na jejich spokojenost, aby z firmy nechtěli odcházet a byli motivováni k co nejlepším výsledkům.

6

Rozhoduješ o propouštění

Zaměstnance, kteří nejsou schopni řádně vykonávat svou práci, propouštíš. Snažíš se o to, aby byli na správných místech kompetentní lidé.

7

Komunikuješ s vedením a s podřízenými

Předáváš informace o aktuálním stavu naplňování cílů vedení firmy. Vyjednáváš o podmínkách pro zaměstnance a o případných potřebných změnách. Vše konzultuješ se svými podřízenými, abys měl aktuální informace a věděl, co je potřeba zlepšit.

Personální ředitel - jak vypadá pracovní den?

Výhody a nevýhody práce:

 • Velmi dobré finanční ohodnocení. Pokud máš dostatek zkušeností, bude se Tvá mzda pohybovat v řádech statisíců.
 • Profese personálního ředitele je spojena se společenskou prestiží.
 • Jako HR ředitel máš možnost měnit řád věcí ve firmě. Můžeš se tak plně realizovat.
 • Stereotyp v téhle práci nezažiješ. Každý den Tě čekají nové výzvy.
 • Poznáš různé lidi.
 • Práce v rychle se měnícím oboru.
 • Výsledky Tvé práce budou viditelné.
 • Máš možnost pozitivně ovlivnit spokojenost zaměstnanců firmy, a tedy i jejich životy.
 • Tlak na výkon. Pokud nebudeš mít výborné výsledky, firma nebude kvalitně fungovat.
 • Psychická náročnost.
 • Nejasná pracovní doba. Musíš se podřídit aktuální situaci.
 • Velká zodpovědnost. Jako ředitel budeš navíc na většinu věcí sám.
 • Čeká Tě hodně papírování. Velkou část pracovního dne strávíš za stolem u administrativních činností.

Personální ředitel - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?