Finanční auditor

Finanční auditor se zabývá ověřováním účetních závěrek (informace o hospodaření firmy za konkrétní období) a kontrolou účetních a hospodářských výkazů společnosti. Zjišťuje, jestli údaje v účetní závěrce odpovídají skutečnému finančnímu postavení firmy a kontroluje dodržování závazných norem a právních předpisů. Může pracovat interně pro jednu firmu nebo externě pro více společností, které si ho najmou.

Průměrná hrubá mzda

64.000

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Odborník - INTJ, Detailista - ISTJ, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Finanční auditor:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Gymnázium

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Finance, účetnictví a daně
Vhodný obor:
1) Ekonomika a management - Finance

Co finanční auditor dělá?

1

Plánuješ a připravuješ audity

Jedním z Tvých úkolů je naplánovat samotný audit a připravit potřebné dokumenty. Audit můžeš provádět uvnitř firmy, ve které pracuješ, nebo pro společnost, jež si Tě najme.

2

Ověřuješ účetní závěrky

Během finančního auditu zjišťuješ, jestli jsou účetní závěrky společnosti v pořádku a odpovídají finančnímu postavení firmy. Procházíš jednotlivá čísla a vše postupně ověřuješ.

3

Kontroluješ účetní a hospodářské výkazy

Kromě ověřování účetních závěrek je součástí Tvé práce také kontrola účetních a hospodářských výkazů. Ty jsou spolu s účetními závěrkami nejdůležitějšími dokumenty v oblasti financí.

4

Dohlížíš na dodržování norem a předpisů

Aby firma při auditu uspěla, musí dodržet veškeré normy a právní předpisy. Kromě čísel tedy kontroluješ i texty – především jejich úplnost a správnost.

5

Píšeš auditorské zprávy

Po skončení auditu sepíšeš zprávu se závěry, ke kterým jsi během kontroly dospěl. Tu následně předáš zadavateli auditu.

6

Poskytuješ poradenství

Jako expert na danou oblast poskytuješ firmám poradenství v oblasti auditu, např. jak postupovat, aby měla společnost všechny dokumenty v pořádku a nemusela se obávat postihů a sankcí.

Finanční auditor - jak vypadá pracovní den?

Výhody a nevýhody práce:

 • Vysoké finanční ohodnocení.
 • Dobré uplatnění na trhu práce.
 • Jako auditor si můžeš vybrat, jestli se necháš zaměstnat v konkrétní společnosti, nebo budeš docházet do různých firem jako externí auditor.
 • Uplatnění najdeš ve velké spoustě oborů. Finanční audit potřebují firmy působící v nejrůznějších odvětvích.
 • Poznáš spoustu lidí z různých oborů, což může být obohacující.
 • Součástí Tvé práce mohou být služební cesty do zahraničí. Poznáš tedy spoustu nových míst a zajímavých lidí. Taky si procvičíš jazyky.
 • Abys mohl vykonávat práci finančního auditora, musíš mít odpovídající kvalifikaci.
 • Velká zodpovědnost. Je na Tobě, abys odhalil všechny nesrovnalosti.
 • Ve chvíli, kdy audit nedopadne podle představ klienta, může být konfrontace s ním velmi nepříjemná.
 • Většinu pracovní doby budeš sedět a kontrolovat podklady.
 • Časté cestování za klienty.
 • Protože pracuješ především hlavou, často si nosíš práci i domů. To může mít neblahý dopad na Tvůj osobní život.

Finanční auditor - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?