Podnikový ekonom

Podnikový ekonom stanovuje finanční strategii a rozpočet podniku, pro který pracuje. Informuje vedení společnosti o výsledcích hospodaření a zpracovává finanční analýzy, na základě kterých doporučuje vhodné kroky pro ekonomický růst firmy. Podnikový ekonom také zastupuje firmu při jednáních s auditorskými, daňovými a účetními orgány. Může pracovat v soukromých firmách, investičních společnostech, neziskových organizacích, vládních agenturách nebo ve veřejném sektoru, kde pomáhá s rozpočtováním veřejných financí a ekonomickým plánováním.

Průměrná hrubá mzda

51.000

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Vůdce - ENTJ, Inovátor - ENTP, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Podnikový ekonom:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Gymnázium
Vhodný obor:
1) Ekonomika a podnikání
2) Ekonomické lyceum

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Ekonomika a management - Finance
2) Ekonomie a hospodářská politika
Vhodný obor:
1) Ekonomika a management

Co podnikový ekonom dělá?

1

Provádíš ekonomické průzkumy a předpovídáš vývoj ekonomiky

Na základě Tvých prognóz se může vedení firmy rozhodovat o finančních tocích a investicích z dlouhodobějšího hlediska.

2

Máš na starosti ekonomický úsek společnosti

Hlídáš finanční toky, firemní náklady a koordinuješ chod celé společnosti z ekonomického hlediska.

3

Vytváříš finančními plány a určuješ rozpočet firmy

Zkoumáš ekonomické trendy a vlivy hospodářské politiky na vývoj ekonomiky. Na základě toho následně vytváříš finanční plány pro vedení firmy – informuješ je například o tom, zda je vhodný čas na investice, doporučuješ jim rozpočet na následující rok atd.

4

Dohlížíš na účetnictví

Dohlížíš na finanční a mzdové účetnictví firmy, organizace či instituce, ve které pracuješ.

5

Analyzuješ trh i konkurenci

Díky analýzám zjišťuješ, jak mohou vaše produkty či služby na trhu uspět. Na základě těchto analýz můžeš vytvářet i teorie a matematické modely, které mají předpovídat změny v hospodářské ekonomice a politice.

6

Informuješ management společnosti o výsledcích hospodaření

Součástí Tvé práce je také komunikace s vedoucími pracovníky jednotlivých firemních oddělení, které informuješ o výsledcích hospodaření firmy.

7

Vylepšuješ pracovní postupy

Pokud vidíš v některém z úseků společnosti potenciál pro zlepšení, navrhuješ vylepšení pracovních postupů, které mají vést ke snížení nákladů a vyššímu zisku firmy.

8

Zastupuješ společnost před auditorskými, daňovými a účetními orgány

0

Výhody a nevýhody práce:

  • Jsi nepostradatelným článkem firmy i v době ekonomické krize.
  • Možnost uplatnění ve více oborech.
  • Možnost karierního postupu na vedoucí pozice společnosti.
  • Lákavý finanční příjem.
  • Můžeš pracovat pro velké firmy či vládu.
  • Poznatky o vývoji ekonomiky můžeš využít i v soukromém životě (např. včasná investice do výhodných produktů).
  • Velká zodpovědnost za finance firmy.
  • Finanční audity a účetní závěrky Tě mohou dostat pod tlak.
  • Sedavý způsob zaměstnání.

Podnikový ekonom - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?