HR Manager

HR Manager, jinak také personální manažer, je zodpovědný za strategické řízení lidských zdrojů v organizaci. Mezi jeho úkoly patří nábor a výběr nových zaměstnanců, rozvoj a školení stávajících zaměstnanců, sledování jejich výkonnosti, podpora týmové spolupráce nebo návrh zaměstnaneckých benefitů. HR Manager spolupracuje s vedením firmy, aby zajistil soulad mezi potřebami organizace a požadavky zaměstnanců. Kromě toho sleduje trendy na trhu práce, aby společnost udržel konkurenceschopnou a atraktivní pro talentované jedince.

Průměrná hrubá mzda

78.500

Doporučené vzdělání

VŠ - bakalář

Délka studia

7 let (4 roky SŠ + 3 roky VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Řečník - ENFJ, Mentor - ENFP, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro HR Manager:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Gymnázium
Vhodný obor:
1) Ekonomika a podnikání
2) Obchodní akademie
3) Ekonomické lyceum

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Ekonomika a management - Lidské zdroje
2) Andragogika
Vhodný obor:
1) Psychologie

Vyšší odborná škola

Nejvhodnější obor:
1) Personální řízení

Co hr manager dělá?

1

Tvoříš a vedeš náborové kampaně

Společně s marketingovým specialistou vytváříš pro firmu náborové kampaně. Celý náborový proces pak vedeš a kontroluješ tak, aby vše proběhlo hladce.

2

Přijímáš zaměstnance na manažerské pozice

Zatímco personalisti mají většinou na starosti nábor zaměstnanců na méně kvalifikované pozice, Ty se staráš o přijímání pracovníků do středního a vrcholového managementu společnosti.

3

Vybíráš pro své lidi školení a kurzy

Tvým úkolem je zvolit pro zaměstnance školení a kurzy, díky kterým se budou zlepšovat a odvádět svou práci ještě lépe. Možností je spousta. Je na Tobě, abys vybral tu nejlepší.

4

Vymýšlíš nové způsoby odměňování zaměstnanců

Předáváš personálnímu řediteli informace od personalistů ohledně nápadů na další možné formy odměňování pracovníků. Sám návrhy zhodnotíš, upravíš a ty nejlepší předložíš nadřízenému.

5

Kontroluješ chod personálního oddělení

Jako manažer personálního oddělení kontroluješ jeho každodenní chod. Zjišťuješ, jestli se daří plnit stanovené cíle a to, co nefunguje, zlepšuješ.

6

Motivuješ podřízené

Vymýšlíš způsoby, jak motivovat zaměstnance personálního oddělení tak, aby svou práci dělali co nejlépe.

HR Manager - jak vypadá pracovní den?

Výhody a nevýhody práce:

  • Své uplatnění najdeš ve velké spoustě oborů. HR Managera potřebují různé společnosti.
  • Vzhledem k tomu, že jde o manažerskou pozici, firma Ti většinou zaplatí další vzdělávání.
  • Pestrost každodenních úkolů Ti zajistí, že práce nebude stereotypní.
  • Můžeš povýšit na pozici personálního ředitele.
  • Zodpovědnost. Jako personální manažer máš na starosti chod celého personálního oddělení.
  • Jsi prostředníkem mezi personalisty a personálním ředitelem. Obě strany na Tebe kladou své požadavky a Ty musíš najít řešení. To může být velmi stresující.
  • Na této pozici nepočítej s tím, že budeš domů odcházet každý den ve stejný čas a s čistou hlavou. Práce Ti může zasahovat do volného času a osobního života.
  • Součástí Tvé práce je i propouštění zaměstnanců. To je vždy nepříjemné a často taky psychicky náročné.
  • Na pozici HR Managera přijdeš do kontaktu s velkou spoustou lidí. Tato práce je tedy především pro extroverty.

HR Manager - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?