Tvůj typ osobnosti je:

Týmový hráč - ESFJ

Extrovert x Introvert
Extrovert - společenský, komunikativní, energický, dominantní
Smyslový x Intuitivní
Smyslový - realistický, zodpovědný, praktický, detailní
Myšlení x Cítění
Cítění - citlivý, vnímavý, velkorysý, empatický
Usuzování x Vnímání
Usuzování - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

Základní charakteristika:

 • Milí, pilní, spolehliví a věrní lidé
 • Extrovertní povahy s výbornými komunikačními schopnostmi
 • Rádi pomáhají druhým
 • Dokáží dodržovat pravidla a stanovené postupy
 • Nemají v oblibě časté změny
 • Dobří organizátoři
 • Empatičtí, dokáží se vcítit do pocitů druhých
 • Mají smysl pro povinnost, řád a pořádek
 • Dokáží budovat pevné mezilidské vztahy
 • Rádi tráví čas ve společnosti

Jaké pracovní prostředí jim vyhovuje:

 • Rádi pracují s kolegy, kteří jsou upřímní a srdeční
 • Vyhovuje jim jasná organizační struktura, ze které je zřejmé, kdo je komu nadřízený
 • Rádi pracují v prostředí, kde se často udělují pochvaly a kde je možné pomáhat druhým
 • Jsou skvělými podřízenými, ale dokáží i vést lidi
 • Rádi spolupracují se stálými klienty, které již dobře znají
 • Daří se jim i jako samostatným podnikatelům
 • Nevyhovuje jim prostředí, ve kterých se nehledí na lidi a neustále se něco mění

Přednosti:

 • Mají dar vytvářet přátelskou atmosféru na pracovišti
 • Dokáží respektovat autority a nadřízené
 • Mají velmi osobní přístup k lidem, nikdo pro ně není jen číslo v databázi
 • Dokáží si zapamatovat spoustu informací a údajů
 • Skvělí v týmové práci, jsou ochotni udělat cokoli pro dosažení cíle skupiny
 • Mají schopnost udržet harmonii a stabilitu ve skupině lidí

Slabiny:

 • Mohou být přecitlivělí na kritiku
 • Občas se rozhodují unáhleně, aniž by zvážili všechny možnosti
 • Pokud nejsou chváleni, jejich výkonnost klesá
 • Mohou dbát až příliš na to, co si o nich myslí ostatní
 • Nejistota a nestabilita pro ně bývá stresující
 • Někdy až příliš lpí na osvědčených postupech, vyhýbají se novinkám

Nejvhodnější profese:

Pro jaké dosažené vzdělání tě zajímají profese?

Vyber vzdělání

Profese jakých oborů tě zajímají?

Vyber obor

Auto-moto

Prodejce vozů

Prodejce vozů se specializuje na prodej automobilů. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou především díky jejich výborné komunikaci a schopnosti budovat v lidech důvěru. Jejich týmovost jim navíc pomáhá při spolupráci s kolegy a přispívá k dosažení obchodních cílů prodejny.

Přijímací technik

„Týmový hráč" je vhodnou typologií na pozici přijímacího technika především díky jeho vstřícné a pečlivé povaze. Tito lidé jsou skvělí v komunikaci, což jim pomáhá pochopit požadavků zákazníků při přijímání vozidla k opravě nebo servisu. Díky jejich výborným organizačním schopnostem jsou navíc schopní plánovat a koordinovat opravy velmi efektivně, což je pro tuto profesi zásadní.

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Bankéř

Bankéř je pracovník banky, který pečuje o přidělené portfolio klientů na některé z jejích poboček. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky a poskytovat jim individuální péči. Své týmové dovednosti využijí také při spolupráci s kolegy a dalšími odborníky ve finančním sektoru.

Pojišťovací poradce

Pojišťovací poradce se zaměřuje na prodej pojištění a poskytování informací klientům o různých pojištěních. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti budovat důvěru u klientů a efektivně s nimi komunikovat ohledně pojistných produktů. Mimo to velmi dobře spolupracují s týmem kolegů a podporují vzájemné cíle prodeje.

Hypoteční specialista

Hypoteční specialisté se specializují na poskytování hypotečního poradenství a pomáhají klientům získat hypoteční úvěry na nemovitosti. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svým komunikačním dovednostem a umění pracovat s klienty na dosažení jejich finančních cílů. Své týmové schopnosti uplatňují také při spolupráci s realitními makléři, právníky a bankéři.

Finanční poradce

Finanční poradce radí svým klientům v oblasti financí. Typologie "Týmového hráče" je pro tuto profesi vhodná díky svému komunikativnímu a empatickému přístupu. Tito lidé jsou schopni efektivně komunikovat s klienty a porozumět jejich finančním cílům a potřebám. S energickým a přizpůsobivým přístupem dokáží navrhovat finanční strategie, které nejlépe vyhovují individuálním situacím klientů.

Úvěrový specialista

Úvěrový specialista je zaměstnancem banky, ve které se zaměřuje na poskytování úvěrů klientům. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí především díky své schopnosti komunikovat a jednat s klienty ohledně finančních transakcí a poskytovat jim důvěryhodné informace o různých typech úvěrů.

Bezpečnost a ochrana

Policista

Policista zajišťuje veřejný pořádek a bezpečnost. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou především díky svým schopnostem pracovat v týmu s ostatními policisty a zajišťovat bezpečí občanů.

Hasič

Hasič je odvážný profesionál, specializující se na záchranu lidských životů a majetku při požárech nebo živelných katastrofách. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti pracovat v týmu a spolupracovat na různých záchranných operacích, které vyžadují koordinaci a týmovou spolupráci.

Záchranář horské služby

Záchranář horské služby má za úkol provádět záchranné akce v horském terénu. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky svým schopnostem pracovat v týmu záchranářů a spolupracovat na obtížných záchranných misích v horách, kde je důležitá vzájemná koordinace a rychlá reakce na krizové situace.

Plavčík

Plavčík dohlíží na bezpečnost návštěvníků koupališť či pláží. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti rychle reagovat na neočekávané situace a spolupracovat s ostatními plavčíky při zajištění bezpečnosti na koupalištích.

Doprava a logistika

Průvodčí vlaku

Průvodčí je zodpovědný za bezpečnost a pohodlí cestujících ve vlaku. Osoby s typologií „Týmový hráč“ se pro tuto profesi hodí díky svým schopnostem komunikovat s cestujícími a pracovat v týmu vlakového personálu na zajištění pohodlné a bezpečné jízdy.

Kurýr

Kurýr se stará o doručování zásilek. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich pečlivosti a efektivní komunikaci, která je užitečná při domlouvání se s příjemci zásilek.

Poštovní doručovatel

Poštovní doručovatel má za úkol doručovat zásilky a poštu adresátům. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí především díky své pečlivosti a schopnosti efektivně komunikovat s adresáty zásilek.

Pracovník pošty

Pracovník pošty se věnuje obsluze zákazníků na poštovní přepážce. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky svým výborným organizačním dovednostem, detailnímu přístupu a schopnosti spolupracovat s kolegy v týmu. Lidé s touto typologií jsou často velice ochotní pomáhat druhým, což zákazníci na poště jistě rádi ocení.

Ekonomika, účetnictví a HR

Recruiter

Recruiter se specializuje na hledání a nábor nových zaměstnanců pro různé společnosti. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti efektivně komunikovat s různými lidmi a budovat pozitivní pracovní vztahy. Tito lidé dokáží naslouchat potřebám druhých a rychle reagovat na změny na trhu práce, což jim pomáhá nacházet vhodné kandidáty na volná pracovní místa.

HR Specialist

HR Specialist se věnuje personálnímu řízení a zaměstnaneckým záležitostem ve firmě. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti efektivně spolupracovat s kolegy na vytváření příznivé pracovní atmosféry a řešení personálních otázek ve společnosti. Jejich umění naslouchat a reagovat na potřeby zaměstnanců přispívá k vytváření harmonických pracovních vztahů.

HR Manager

HR Manager má na starosti strategické plánování a řízení personálního oddělení ve firmě. Osoby s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti efektivně koordinovat tým HR specialistů, spolupracovat s vedením společnosti a vytvářet personální strategie vedoucí k růstu a úspěchu firmy.

Daňový poradce

Daňový poradce poskytuje poradenství v oblasti daní. Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti spolupracovat s klienty na plánování finančních otázek a vysvětlovat jim daňové zákony s empatií a trpělivostí. Jejich umění budovat důvěru a dlouhodobé vztahy s klienty rovněž přispívá k úspěchu na této pozici.

Gastronomie a turismus

Letuška

Letuška zajišťuje bezpečnost a pohodlí cestujících během letu. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti pracovat v týmu letového personálu a rychle reagovat na různé situace. Osoby s touto typologií jsou schopny efektivně komunikovat s cestujícími a pečovat o ně s úsměvem na tváři, což přispívá k příjemnému zážitku z letu.

Průvodce turistů

Průvodce turistů provádí turistické skupiny a poskytuje jim informace o místních zajímavostech. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti vycházet s různými typy lidí a vytvářet pozitivní atmosféru. Díky jejich úžasné komunikaci a empatii mohou turisté lépe porozumět místní kultuře a historii.

Delegát cestovní kanceláře

Delegát cestovní kanceláře zajišťuje klientský servis zahraničním i tuzemským zájezdovým skupinám. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti efektivního řízení a koordinace různých aspektů cestovního zájezdu. Lidé s touto typologií dokáží výborně spolupracovat s klienty, hotely a dalšími partnery, aby zajistili plynulý průběh zájezdu a celkovou spokojenost turistů.

Pracovník cestovní kanceláře

Pracovník cestovní kanceláře prodává a organizuje cestovní zájezdy klientům. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich pečlivosti při plánování a realizaci cestovních zájezdů či dovolených. „Týmoví hráči" dokáží efektivně komunikovat a řešit různé požadavky klientů, což přispívá k úspěchu a pozitivnímu image cestovní kanceláře.

Prodejce letenek

Prodejce letenek se specializuje na prodej letenek a rezervace letů pro své klienty. „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky své spolehlivosti a schopnosti poskytovat klientům přesné informace o dostupných letových možnostech.

Hotelový recepční

Hotelový recepční zajišťuje pohodlný pobyt hostů v hotelu a poskytuje jim informace o ubytovacích možnostech. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti pracovat v týmu hotelového personálu a rychle reagovat na potřeby hostů. Navíc dokáží efektivně komunikovat s hosty a zajišťovat, aby si svůj pobyt v hotelu náležitě užili.

Číšník

Číšník obsluhuje hosty v restauraci. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti pracovat v týmu restauračního personálu a efektivně komunikovat s hosty. Lidé s touto typologií navíc dokáží vytvářet příjemné prostředí a poskytovat vynikající zákaznický servis.

Hotelový manažer

Hotelový manažer má na starosti celkové řízení hotelového provozu, včetně personálu a financí. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti spolupracovat s různými odděleními hotelu a vést tým zaměstnanců. Nedělá jim problém ani řešit různé situace a potíže, které mohou v hotelu nastat.

Provozní manažer restaurace

Provozní manažer restaurace dohlíží na denní provoz restaurace a zajišťuje, aby byla dodržována kvalita nabízených gastronomických služeb. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti efektivně koordinovat pracovníky a spolupracovat na dosažení vytyčených cílů. Tito lidé navíc dokáží udržovat pozitivní pracovní prostředí a zajišťovat spokojenost zákazníků, což je na této pozici klíčové.

Animátor

Animátor se stará o zábavu a program hostů nejčastěji v hotelových resortech během dovolených. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich empatii, perfektní komunikaci a schopnosti vymýšlet aktivity pro hosty. Zároveň jim nedělá problém motivovat hosty k účasti na různých programových akcích, což je další důležitý předpoklad pro tuto práci.

Vedoucí hotelové recepce

Vedoucí hotelové recepce zajišťuje hladký chod recepce a komunikaci s hotelovými hosty. Osoby s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti pracovat v týmu a poskytovat vstřícný servis hostům. Velmi obratně se dokáží vypořádat také s vyřizováním rezervací a dotazy hostů.

IT

Technická podpora

Technická podpora pomáhá zákazníkům s technickými problémy a otázkami v oblasti IT. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi vhodnou volbou především díky jejich přátelskému přístupu a ochotě poskytovat podporu zákazníkům.

Management

Provozní manažer

Provozní manažer zodpovídá za efektivní chod a provoz podniku. Mezi jeho úkoly patří především plánování, organizace a dohled nad denními provozními činnostmi. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich pilnosti, spolehlivosti, schopnosti řídit tým zaměstnanců a spolupracovat s ostatními odděleními firmy. Nedělá jim problém ani dodržování efektivních provozních postupů.

Team Leader

Team leader vede, kontroluje a motivuje tým zaměstnanců tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti motivovat a inspirovat členy týmu. Tito lidé jsou navíc schopni efektivně komunikovat a směrovat tým k dosažení společných cílů.

Projektový manažer

Projektový manažer má na starosti plánování, organizaci a řízení projektů. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti spolupracovat s různými členy projektového týmu a efektivně řídit projekty. Nedělá jim problém udržovat komunikační tok mezi členy týmu a dosahovat stanovených cílů projektů.

Marketing a média

PR specialista

PR specialista se zaměřuje na vytváření pozitivního image firmy u veřejnosti. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti spolupracovat s kolegy a partnery na komunikačních strategiích. Lidé s touto typologií dokáží efektivně reprezentovat firmu a budovat pevné vztahy s médii i veřejností.

CRM specialista

CRM specialista se zabývá řízením vztahů se zákazníky. Díky velkému množství získaných informací se snaží pochopit a předvídat jejich potřeby a zlepšit tak celkovou komunikaci mezi nimi a firmou. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti spolupracovat s různými odděleními firmy a zajišťovat, aby zákazníci byli spokojení. Jejich výborná komunikace a empatie jim pomáhá chápat a řešit potřeby klientů.

Event specialista

Event specialista se zabývá plánováním a organizací různých událostí a eventů. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich výborným organizačním schopnostem, spolehlivosti a schopnosti pracovat v týmu. „Týmoví hráči“ navíc dokáží efektivně komunikovat s klienty i dodavateli a zajistit tak hladký průběh akcí.

Marketingový specialista

Marketingový specialista vytváří a implementuje marketingové kampaně. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti pracovat v týmu a spolupracovat na vytváření efektivních marketingových strategií. Tito lidé navíc velmi rádi sdílí své nápady s ostatními a přispívají tak k rozvoji marketingových projektů.

Influencer

Influencer je člověk, který ovlivňuje chování a názory lidí na sociálních sítích. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti budovat vztahy se sledujícími a spolupracovat s různými značkami. Lidé s touto typologií jsou schopni efektivně komunikovat své poselství a budovat tak svou virtuální image.

Moderátor v TV

Televizní moderátor uvádí nejrůznější televizní pořady a vede diskuse s hosty. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti komunikovat s publikem a pracovat v týmu televizní produkce na přípravě a moderování pořadů.

Moderátor v rádiu

Moderátor v rádiu působí v rádiovém vysílání, kde uvádí různé pořady a pouští hudbu. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti komunikovat a pracovat v týmu rádiového vysílání. Kromě toho mají lidé s touto typologií výborné předpoklady pro vystupování na veřejnosti.

Obchod a administrativa

Fundraiser

Fundraiser se specializuje na sběr finančních prostředků pro neziskové organizace a charitativní projekty. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti empaticky komunikovat se sponzory a organizovat kampaně na podporu charitativních akcí. Jejich silnou stránkou je také schopnost motivovat lidi k finančnímu přispění.

Vedoucí prodejny

Vedoucí prodejny má na starosti kompletní provoz prodejny či obchodu. „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí především díky jeho schopnosti motivovat zaměstnance, které vedou k dosažení vytyčených prodejních cílů. Další výhodou „Týmových hráčů“ je schopnost vytvářet příjemnou atmosféru na pracovišti, což je pro vedoucí prodejny nesmírně důležitá vlastnost.

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce se zaměřuje na prodej produktů nebo služeb zákazníkům a rozvíjení obchodních vztahů. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti komunikovat s různými klienty a vyjednávat výhodné obchodní podmínky. „Týmoví hráči“ dokáží v klientech vzbuzovat důvěru a budovat s nimi dlouhodobé vztahy, což je na této pozici velmi cenné.

Asistentka

Asistentka pomáhá manažerům a vedoucím pracovníkům s administrativními úkoly a organizací pracovního dne. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti pracovat v týmu a spolehlivě zvládat různé úkoly. Tito lidé navíc dokáží vytvářet přátelskou atmosféru na pracovišti, což je na pozici asistentky rovněž velice důležité.

Operátor call centra

Operátor call centra je zodpovědný za komunikaci s klienty a vyřizování jejich dotazů či problémů prostřednictvím telefonního hovoru. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti empaticky komunikovat s lidmi a poskytovat příjemnou zákaznickou podporu.

Office Manager

Office Manager má na starosti celkové vedení kanceláře, zahrnující široké spektrum činností od administrativy přes provozní činnosti až po koordinaci asistentek. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti spolupracovat s různými odděleními a organizovat činnosti v kanceláři, což jim pomáhá zajistit plynulý chod kancelářských prací.

Státní úředník

Státní úředník pracuje pro státní instituce, jako jsou ministerstva, úřady nebo soudy. „Týmoví hráči", jsou vynikající volbou pro tuto profesi především díky jejich empatii a efektivní komunikaci. Jejich ochota naslouchat a porozumět občanům je klíčová pro poskytování kvalitních veřejných služeb.

Firemní recepční

Firemní recepční zodpovídá za plynulý chod a příjemný vzhled recepce. „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky své přirozené empatii, komunikativnosti a schopnosti vytvářet příjemné prostředí. Těmto lidem nedělá problém ani fungování v týmu a spolupráce s kolegy při řešení různých administrativních úkolů.

Account Manager

Account Manager udržuje vztahy s klienty, stará se o jejich spokojenost. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti empaticky komunikovat s klienty a poskytovat jim kvalitní služby. Lidé s touto typologií navíc dokáží velmi dobře budovat dlouhodobé obchodní vztahy a dosahovat vytyčených obchodních cílů.

Key Account Manager

Key Account Manager pečuje o klíčové klienty společnosti a plánuje obchodní strategie. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti spolupracovat s různými klienty i týmem prodejců. Lidé s touto typologií jsou navíc schopni snadno vyjednávat obchodní podmínky a dosahovat tak dlouhodobého růstu firmy.

Péče o tělo

Barber

Barber upravuje a pečuje o vlasy a vousy mužů. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti empaticky komunikovat se zákazníky a porozumět jejich potřebám. Lidé s touto typologií jsou navíc schopní a ochotní pracovat ve větším týmu barberů, což je při práci ve větším barber shopu další velmi cenná vlastnost.

Kosmetička

Kosmetička se specializuje na péči o pleť a krásu svých zákaznic i zákazníků. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky jejich starostlivé péči o klienty a schopnosti poskytovat individuální kosmetické služby. Lidé s touto typologií jsou navíc schopni budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky a rozvíjet své dovednosti v oblasti krásy.

Manikérka, pedikérka

Manikérka či pedikérka se specializuje na péči o ruce nebo nohy klientů. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti poskytovat špičkovou péči a vytvářet pozitivní vztahy se zákazníky. Kromě toho jim nedělá problém spolupracovat s dalšími specialisty na krásu, což je v daném oboru také cenné plus.

Fitness trenér

Fitness trenér se zaměřuje na fyzický trénink a vedení klientů k dosažení jejich fitness cílů. Osoby s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí především díky jejich schopnosti motivovat klienty. Tito lidé navíc dokáží vytvářet promyšlené individuální tréninkové plány a pečlivě sledovat pokroky svých klientů.

Vizážistka

Vizážistka líčí klientky pro různé příležitosti (večírky, plesy, svatby, focení, reklamy a jiné komerční zakázky). „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou především díky jejich schopnosti porozumět požadavkům klientů a vytvářet s nimi přátelské vztahy. Mimo to jsou „Týmoví hráči“ schopni pracovat v týmu vizážistů a dalších uměleckých specialistů na krásu, což se může u této profese také hodit.

Právo

Notář

Notář je odborník s právnickým vzděláním, jehož klíčovým posláním je zaručit pravost právních dokumentů a transakcí. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich pečlivosti, spolehlivosti a schopnosti empaticky komunikovat s klienty. Lidé s touto typologií jsou tak schopni zajistit hladký průběh právních záležitostí.

Notářský tajemník

Notářský tajemník asistuje notáři a zajišťuje administrativní či organizační úkoly v notářské kanceláři. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti spolupracovat v týmu a efektivně řešit právní záležitosti. Jejich spolehlivost a empatická povaha jsou dalšími pozitivními vlastnostmi, které jim pomáhají zajistit plynulý chod notářské kanceláře.

Soudní tajemník

Soudní tajemník pracuje na soudu, kde vykonává různé administrativní a organizační činnosti. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti spolupracovat ve velkém týmu a zajistit, aby soudní procesy probíhaly efektivně. Lidé s touto typologií navíc dokáží efektivně komunikovat s různými stranami sporu a řešit soudní záležitosti.

Soudní exekutor

Soudní exekutor je právník, který na základě rozhodnutí soudu provádí exekuce, což je státem povolený způsob vymáhání dluhů od dlužníka ve prospěch věřitele. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti spolupracovat s věřiteli i dlužníky a empaticky řešit exekuční záležitosti. Lidé s touto typologií jsou navíc schopni zajistit spravedlivý průběh exekucí.

Exekutorský koncipient

Exekutorský koncipient je začínajícím exekutorem, který získává praxi při výkonu exekucí. Osoby s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti spolupracovat s nadřízeným exekutorem a získávat zkušenosti v exekuční praxi. Nedělá jim problém ani dodržování právních postupů, což je na této pozici velmi důležité.

Služby

Hosteska

Hosteska pracuje na různých akcí, od veletrhů přes propagační akce až po večírky. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti komunikovat s hosty a poskytovat jim vstřícnou obsluhu. Nečiní jim sebemenší potíže ani práce v týmu hostesek, což je na této pozici také velmi důležité.

Instruktor autoškoly

Instruktor autoškoly připravuje studenty na získání řidičského průkazu pro různé kategorie vozidel. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti empaticky vést a vzdělávat žáky v řízení. Jsou schopni bezproblémově spolupracovat se svými studenty a pomoci jim tak získat řidičský průkaz.

Chůva

Chůva e stará o děti rodičů, kteří si ji najmou. Osoby s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti poskytovat dětem prvotřídní péči a pozornost. Lidé s touto typologií navíc dokáží vytvářet příjemné zázemí pro zdravý vývoj dětí.

Stavebnictví a reality

Realitní makléř

Realitní makléř se specializuje na prodej a pronájem nemovitostí. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti empaticky komunikovat s klienty a uspokojit jejich potřeby. Nedělá jim problém ani komunikace s různými stranami obchodu, což je na této pozici rovněž velmi cenné.

Správce budov

Správce budov má na starosti údržbu a provoz různých budov a nemovitostí. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti spolupracovat s různými dodavateli, opraváři a dalšími specialisty zajišťujícími bezproblémový provoz budov. Lidé s touto typologií navíc dokáží efektivně řešit různé údržbové záležitosti a zajistit tak bezpečnost budov.

Školství a vzdělávání

Speciální pedagog

Speciální pedagog je odborník na výuku a podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich empatii a osobnímu přístupu k jednotlivcům. „Týmovým hráčům“ navíc nedělá problém pracovat v týmu učitelů či pedagogických asistentů a pomoci tak žákům dosáhnout svého potenciálu.

Učitel mateřské školy

Učitel mateřské školy vzdělává a pečuje o nejmladší děti. „Týmový hráč“ je pro tuto profesi vhodný díky své schopnosti budovat pozitivní vztahy s dětmi a přátelsky komunikovat s rodiči. Svým empatickým přístupem a uměním vést děti ke spolupráci přispívá k jejich správnému rozvoji.

Učitel 1. stupně ZŠ

„Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti spolupracovat s kolegy učiteli a podporovat kolektivní vzdělávání žáků. Tito lidé své dovednosti uplatní především při vytváření stimulujícího učebního prostředí a také při podpoře rozvoje žáků.

Učitel 2. stupně ZŠ

Učitel 2. stupně ZŠ vyučuje starší žáky základní školy a připravuje je na náročnější vzdělávací úkoly. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky schopnosti pracovat v kolektivu učitelů a navrhovat promyšlené učební plány. Jejich výborné komunikační dovednosti dokáží využít při podpoře žáků ve výuce a rozvoji jejich schopností.

Učitel střední školy

Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro profesi učitele střední školy výbornou volbou především díky schopnosti empaticky spolupracovat jak s kolegy učiteli, tak i se studenty. S chutí pomáhají studentům rozvíjet jejich dovednosti a připravují je tak na budoucí kariéru.

Učitel vysoké školy

Učitel vysoké školy působí na vysokých školách, kde vyučuje studenty vysokoškolských programů. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti spolupracovat s kolegy profesory i studenty na výzkumných projektech a vzdělávacích aktivitách. „Týmoví hráči“ navíc dokáží své odborné znalosti velmi citlivě předávat studentům a podporovat tak jejich akademický rozvoj.

Vychovatel

Vychovatel vychovává děti a mládež mimo rámec školy. Může pracovat například ve školních družinách, dětských domovech, internátech, domovech mládeže nebo vzdělávacích centrech. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti vytvářet podpůrné prostředí pro děti a mladistvé. Kromě toho dokáží dětem pomáhat rozvíjet jejich sociální dovednosti a prosazovat se v kolektivu.

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga pomáhá pedagogům s výchovou a vzděláváním dětí. Působí především ve školách a školkách, kde jsou přítomni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky své schopnosti spolupracovat s pedagogy a individuálně podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Navíc jim nedělá problém pracovat v týmu a spoluvytvářet bezpečné prostředí pro studenty.

Umění a kultura

Herec

„Týmový hráč" je vhodným typem pro profesi herce díky své empatické a vstřícné povaze. Tito lidé jsou skvělí v projevování emocí a schopni se snadno vcítit do různých rolí a postav. Díky výborným komunikačním schopnostem dokáží efektivně spolupracovat s režiséry, scénáristy a dalšími členy týmu, což přispívá k vytváření kvalitních uměleckých děl.

Knihovník

Knihovníci zajišťují plynulý chod knihoven a poskytují informační služby čtenářům. „Týmový hráč" je pro tuto profesi vhodným typem díky svému pozornému a pečlivému přístupu. Lidé s touto typologií jsou schopni poskytovat čtenářů důvěryhodné informace a podporovat tak jejich čtenářský rozvoj.

Maskér

Maskér je kreativní jedinec, jehož talent spočívá v líčení a maskování herců a dalších vystupujících v televizi, filmu nebo divadle. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí především díky jejich schopnosti spolupracovat s herci, režisérem a dalšími lidmi z týmu na dosažení požadovaného výsledku. Mimo to jsou „Týmoví hráči“ schopni kreativně přispět k celkovému vizuálnímu dojmu filmového či divadelního představení.

Moderátor společenských akcí

Moderátor společenských akcí moderuje různé společenské události, jako jsou konference, semináře, večírky, plesy, sportovní události nebo svatby. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti interagovat s lidmi a udržovat pozitivní atmosféru na společenských akcích. Výhodou také je, že jsou schopni pracovat ve velkém týmu organizátorů akcí.

Zdravotnictví a sociální péče

Sociální pracovník

Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, rodinám a komunitám v obtížných životních situacích. „Týmový hráč" je ideálním typem pro tuto profesi především díky své empatické povaze a vstřícnému přístupu. Lidé s touto typologií jsou skvělí v budování důvěrných vztahů s klienty a ve spolupráci s dalšími odborníky, se kterými jsou schopni zajistit podporu jednotlivcům i skupinám v obtížných životních situacích.

Farmaceut

Farmaceut (jinak také lékárník) vydává v lékárně léky na předpis i zboží ve volném prodeji. Osoby s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi skvěle hodí díky své schopnosti empaticky komunikovat s pacienty, poskytovat jim rady ohledně správného užívání léků a spolupracovat s lékaři, farmaceutickými asistenty a dalšími členy týmu v lékárenském prostředí.

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut je odborník na pohybový aparát člověka, tedy na svaly, kosti a klouby. Jeho práce spočívá v prevenci, diagnostice a léčbě různých pohybových poruch a bolestí. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti pracovat s pacienty a motivovat je k dosažení fyzického zlepšení. Kromě toho jim nečiní potíže ani spolupráce v týmu zdravotnických profesionálů, kteří se starají o pacienty.

Ošetřovatel

Ošetřovatel poskytuje základní péči pacientům v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. Lidé s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti spolupracovat s lékaři a sestrami při péči o pacienty. Nedělá jim problém ani práce v týmu při monitorování stavu pacientů a poskytování celkové podpory a péče.

Pediatr

Pediatr je lékař specializující se na léčbu dětských pacientů a péči o jejich vývoj. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti pracovat s dětmi a jejich rodiči. Zároveň jsou schopni pracovat v týmu pediatrů a podílet se tak na prevenci a léčbě dětských nemocí.

Všeobecná sestra

Všeobecná sestra (také zdravotní sestra) poskytuje ošetřovatelskou péči pacientům v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti spolupracovat s lékaři a dalším zdravotnickým personálem při poskytování péče pacientům. Nečiní jim potíže ani práce v týmu, což je na této pozici další velmi cenná vlastnost.

Veterinární lékař

Veterinární lékař se specializuje na léčbu zvířat. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti komunikovat s majiteli zvířat a zajistit poctivou péči jejich mazlíčkům. Nedělá jim sebemenší problém ani práce v týmu veterinárních lékařů, asistentů a techniků při diagnostice a léčbě zvířat.

Logoped

Logoped je odborník specializující se na diagnostiku a léčbu řečových a komunikačních poruch. „Týmový hráč“ je pro tuto profesi vhodný především díky svému komunikativnímu a vnímavému přístupu. Lidé s touto typologií jsou schopni empaticky spolupracovat s dětmi i dospělými a podporovat je ve zdokonalování jejich komunikačních schopností.

Porodní asistentka

Porodní asistentka asistuje při porodech a poskytuje péči těhotným ženám a novorozencům. „Týmový hráč“ je pro tuto profesi vhodným typem především díky svému podpůrnému a soucitnému přístupu. Lidé s touto typologií jsou navíc schopni efektivně spolupracovat v lékařském týmu, aby zajistili bezpečný průběh porodu.

Ergoterapeut

Ergoterapeut provádí ergoterapeutická vyšetření, za pomocí kterých zjišťuje schopnost člověka věnovat se běžným denním činnostem. Jeho služby jsou primárně určeny osobám s postižením. „Týmový hráč“ je pro tuto profesi vhodný především díky svému komunikativnímu a empatickému přístupu. Lidé s touto typologií jsou schopni spolupracovat s pacienty a dalšími odborníky na rehabilitaci, aby dosáhli optimálních výsledků.

Veterinární asistent

Veterinární asistent pomáhá veterinárním lékařům s péčí o zvířata a jejich zdraví. „Týmový hráč" je vhodným typem pro tuto profesi především díky jeho vstřícné a starostlivé povaze. S jejich pečlivým a pozorným přístupem k detailům asistují při diagnostice a léčbě zvířat, což přispívá k rychlému uzdravení domácích mazlíčků.

Zdravotnický záchranář

Zdravotnický záchranář poskytuje pacientům neodkladnou přednemocniční péči při výjezdech záchranné služby. „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí díky své schopnosti rychle reagovat na stresové situace a spolupracovat s dalšími zdravotnickými pracovníky při poskytování péče pacientům v nouzi.

Farmaceutický asistent

Farmaceutický asistent pracuje v lékárně, kde pomáhá farmaceutovi s vydáváním léčiv a dalších zdravotnických produktů zákazníkům. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich schopnosti pracovat v týmu a efektivně komunikovat se zákazníky ohledně správného užívání produktů a možných nežádoucích účincích.

Adiktolog

Adiktolog pomáhá lidem bojujícím s různými druhy závislostí, jako jsou například drogy. Osoby s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí především díky své podpoře a empatii k pacientům při procesu odvykání. Tito lidé jsou navíc schopni pracovat v týmu odborníků na léčbu závislostí.

Praktický lékař

Praktický lékař poskytuje základní zdravotní péči pacientům. „Týmový hráč" je vhodným typem pro tuto profesi především díky jeho komunikačním schopnostem, starostlivé péči, rozhodnosti a logickému myšlení, díky kterému je schopen diagnostikovat a léčit různá onemocnění a podporovat celkové zdraví pacientů.

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut je odborník v oblasti výživy, který pomáhá lidem dosáhnout optimálního zdraví prostřednictvím správné stravy. „Týmový hráč" je ideálním typem pro tuto profesi především díky jeho empatickému a pozornému přístupu. Lidé s touto typologií jsou skvělí v poskytování individuálního stravovacího poradenství a komunikaci s klienty. Díky jejich pečlivému plánování jídelníčků a psychické podpoře dokáží pacienty motivovat k lepšímu stravování a zlepšení životního stylu.

Kardiolog

Kardiolog je lékař specializující se na péči o srdce a cévy. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti spolupracovat s pacienty při prevenci a léčbě srdečních onemocnění. Nečiní jim potíže ani práce v týmu s dalšími zdravotnickými odborníky, se kterými se společně starají o kardiovaskulární zdraví pacientů.

Psycholog

Psycholog pomáhá lidem se vypořádat s náročnými životními situacemi a jejich následky (např. depresemi, panickými záchvaty či úzkostmi). „Týmoví hráči“ se na tuto profesi hodí především díky jejich empatii, výborným komunikačním schopnostem a umění spolupracovat s různými klienty při řešení psychologických problémů .

Psychiatr

Psychiatr je lékař specializující se na diagnostiku a léčbu duševních poruch. Lidé s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi skvělou volbou díky jejich přátelské povaze, empatii a schopnosti pracovat v týmu zdravotního personálu při péči o pacienty s duševními problémy.

Zemědělství a potravinářství

Chovatel zvířat v zoo

Chovatelé zvířat v zoo se specializují na péči a dohled nad zvířaty v zoologických zahradách. Typologie „Týmového hráče" je pro tuto profesi vhodná díky svému společenskému a komunikativnímu přístupu. Lidé s touto typologií jsou energičtí a empatičtí, což jim umožňuje navazovat pevné vztahy se zvířaty a vytvářet pro ně stimulující prostředí. S ohledem na potřeby zvířat se snaží poskytovat kvalitní péči a zajistit jejich pohodlí. Díky jejich velkorysému a přátelskému přístupu jsou tito lidé zároveň schopni příjemně komunikovat s návštěvníky zoo.

Vinař

Vinař se specializuje na pěstování a výrobu vína. „Týmový hráč“ je pro tuto profesi vhodný díky svému společenskému a energickému přístupu. Tito jedinci jsou kreativní a vizionářští, což jim umožňuje inovativně přistupovat k procesu vinařství a vylepšovat techniky. Díky jejich empatické a vnímavé povaze jsou také schopni dobře spolupracovat v týmu a společně dosahovat vynikajících výsledků.

Florista

Florista se věnuje aranžování a prodeji květin a dekorací. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti empaticky komunikovat se zákazníky a vytvářet esteticky působivé květiny. Díky jejich detailnímu a pečlivému přístupu k práci dokáží vytvářet jedinečné a kvalitní květinové kompozice.

Zoolog

Zoolog se zabývá studiem zvířat a jejich chovem v zoologických zahradách a zájmových či záchranných chovech. „Týmový hráč" je vhodným typem pro tuto profesi díky jeho pozornému a empatickému přístupu ke zvířatům. Lidé s touto typologií jsou skvělí v péči o zvířata a spolupráci s kolegy v zoologických zahradách nebo výzkumných laboratořích. S jejich logickým myšlením a zájmem o životní prostředí přispívají k ochraně a udržitelnému rozvoji světa zvířat.

Žurnalistika a polygrafie

Tlumočník

Tlumočník se zabývá tlumočením mluveného projevu z jednoho jazyka do druhého. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich schopnosti rychle a přesně překládat komunikaci mezi lidmi hovořícími různými jazyky. Zároveň dokáží pracovat v týmech tlumočníků na konferencích a při nejrůznějších jednáních.

Sportovní komentátor

Sportovní komentátor komentuje sportovní přenosy pro televizní nebo rozhlasové vysílání. Osoby s typologií „Týmový hráč“ se na tuto profesi hodí díky jejich schopnosti poutavě komentovat sportovní přenosy a spolupracovat s ostatními komentátory při živých vysíláních.

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí zastupuje organizaci nebo firmu před médii a veřejností. „Týmoví hráči“ jsou pro tuto profesi ideální volbou díky jejich schopnosti komunikovat s novináři a veřejností a pracovat v dynamickém PR týmu.

Copywriter

Copywriter se specializuje na psaní textů pro reklamní a marketingové účely. Osoby s typologií „Týmový hráč“ jsou pro tuto profesi výbornou volbou díky jejich výborné komunikaci, umění se vcítit do potřeb zákazníků a také schopnosti pracovat v týmu reklamního a marketingového oddělení při tvorbě obsahu a kampaní.

Nenašel jsi svou vysněnou profesi? Nezoufej a prohlédni si i ostatní profese na našem webu.

Zobrazit profese