Hotelový recepční

Hotelový recepční zajišťuje chod recepce, přijímá a potvrzuje rezervace, sleduje obsazenost hotelových pokojů a ubytovává hosty. Průběžně aktualizuje data v systému a stará se také o hotelovou pokladnu.

Průměrná hrubá mzda

24.500

Doporučené vzdělání

SŠ - Maturita

Délka studia

4 roky

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Řečník - ENFJ, Týmový hráč - ESFJ, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Hotelový recepční:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Hotelnictví
2) Cestovní ruch
Vhodný obor:
1) Gymnázium –⁠ pokud půjdeš na VŠ

Co hotelový recepční dělá?

1

Vyřizuješ rezervace

Rezervace mohou probíhat telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo na základě různých aplikací a rezervačních systémů (např. přes booking).

2

Přiděluješ hostům pokoje

Zjišťuješ požadavky hostů a podle aktuálně volných kapacit jim nabízíš a přiděluješ pokoje.

3

Provádíš check-in hostů

Eviduješ přijíždějící hosty, kontroluješ jejich doklady totožnosti, informuješ je o snídani, předáváš jim přístupový kód na wi-fi a kartu nebo klíče od pokoje.

4

Staráš se o pohodlí ubytovaných

Pečuješ o hosty při jejich příjezdu, během pobytu i při odjezdu. Snažíš se jim vycházet vstříc a řešíš s nimi i případné stížnosti a reklamace.

5

Nabízíš doprovodné služby

Doporučuješ a následně prodáváš hostům doprovodné služby hotelu, např. výlety či vstupy do wellness.

6

Vystavuješ daňové doklady a přijímáš platby

Vystavuješ daňové doklady hostům za poskytnuté ubytování, přijímáš platby v domácí i cizí měně a manipuluješ s platebním terminálem.

7

Pomáháš s administrativou

Kromě práce na počítači (vyřizování příchozích e-mailů a rezervací), tiskneš příjezdové formuláře, faktury, chystáš potřebné dokumenty atd.

Hotelový recepční - jak vypadá pracovní den?

Výhody a nevýhody práce:

  • Možnost poznat hosty z různých zemí a kultur.
  • Jsi ten, kdo od samého začátku ovlivňuje, jak se host v hotelu cítí.
  • Cestovní ruch je v ČR jeden z nejrozšířenějších oborů nabízející spoustu pracovních míst.
  • Máš možnost používat cizí jazyky na denní bázi.
  • Nutnost řešit případné stížnosti hostů.
  • Práce také o víkendech, ve svátcích a možné jsou i noční směny.
  • Cestovní ruch je obor, který může být citelně zasažen různými okolnostmi spojenými např. se zákazem cestování nebo ekonomickou krizí.
  • Práce většinou na krátký-dlouhý týden, tzn. více volných dnů, avšak delší pracovní doba.

Hotelový recepční - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?