Ředitel pobočky banky

Ředitel pobočky banky je odpovědný za její ekonomickou a finanční stabilitu. Určuje obchodní strategii banky, stará se o její bezproblémový chod, aktivně vyhledává nové klienty a pečuje o ty stávající. Kontroluje činnost svých podřízených a zodpovídá za dosažené zisky.

Průměrná hrubá mzda

93.500

Doporučené vzdělání

VŠ - magistr

Délka studia

9 let (4 roky SŠ + 5 let VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Vůdce - ENTJ, Koordinátor - ESTJ, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Ředitel pobočky banky:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Gymnázium
Vhodný obor:
1) Ekonomika a podnikání
2) Obchodní akademie
3) Ekonomické lyceum

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Finance, bankovnictví a pojišťovnictví
Vhodný obor:
1) Ekonomika a management - Finance
2) Ekonomie a hospodářská politika

Co ředitel pobočky banky dělá?

1

Staráš se o bezproblémový chod pobočky

Ať už je situace jakákoliv, máš za úkol zajistit bezproblémové fungování banky. Zodpovídáš za její každodenní činnost i za jednotlivé zaměstnance. Vedeš bankéře na pobočce a kontroluješ jejich práci.

2

Určuješ obchodní strategii

Rozhoduješ o bankovních produktech, které budete nabízet a jakým způsobem je budete prodávat.

3

Buduješ pozitivní image banky

Zajišťuješ dobrou reprezentaci značky banky u široké veřejnosti (např. prostřednictvím rozhovorů s médii).

4

Usiluješ o získání nových klientů a udržení těch stávajících

Buduješ a upevňuješ vztahy s klíčovými klienty a aktivně vyhledáváš nové.

5

Dohlížíš na výběr nových zaměstnanců

Součástí Tvé práce je nábor a schvalování nových zaměstnanců, jejich začlenění do kolektivu a následný rozvoj dovedností.

6

Krizový management

V případě výskytu závažnějších problémů s klienty nebo na trhu je Tvým úkolem najít vhodné řešení ke spokojenosti zákazníků i vedení firmy.

Ředitel pobočky banky - jak vypadá pracovní den?

Výhody a nevýhody práce:

 • Lákavý příjem.
 • Rozmanitá práce.
 • Zvýhodněné bankovní produkty.
 • Máš možnost poznat mnoho zajímavých a vlivných lidí.
 • Znalost finančních produktů můžeš využít i v soukromém životě.
 • Bankovnictví je obor s největší nabídkou zaměstnaneckých benefitů (placené sick days, dovolená navíc atd.)
 • Stresující a zodpovědná profese.
 • Nevyhneš se administrativním úkolům.
 • Často budeš v práci sedět.
 • Musíš si udržovat neustálý přehled o oboru.
 • Někdy je potřeba řešit i nepříjemné záležitosti (s podřízenými či s klienty).

Ředitel pobočky banky - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?