Fundraiser

Fundraiser se zabývá získáváním finančních prostředků pro obecně prospěšnou činnost. Ve většině případů je zaměstnaný neziskovou organizací, pracovat ale může také pro obce, příspěvkové organizace nebo třeba obchodní společnosti, které si stanoví obecně prospěšný cíl. Působit může také jako externista, jehož si organizace najímají.

Průměrná hrubá mzda

42.000

Doporučené vzdělání

VŠ - bakalář

Délka studia

7 let (4 roky SŠ + 3 roky VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Řečník - ENFJ, Mentor - ENFP, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Fundraiser:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Obchodní akademie
2) Gymnázium
Vhodný obor:
1) Ekonomika a podnikání
2) Ekonomické lyceum

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Ekonomika a management

Co fundraiser dělá?

1

Vytváříš fundraisingový plán

Tvým úkolem je vypracovat pro organizaci fundraisingový plán. V něm se zaměříš zejména na způsob získávání finančních či materiálních prostředků. Stanovíš, o jaké dotace či granty bude organizace žádat či jaké partnery osloví.

2

Vyhledáváš dotační programy a grantové výzvy

Abys pro organizaci zajistil dostatečné množství finančních prostředků, musíš se umět orientovat v oblasti dotací a grantů. Sledovat, jaké dotační programy a grantové výzvy jsou vypsány, abys o ně mohl včas zažádat.

3

Žádáš o dotace a granty

Jakmile zjistíš, jaké dotační programy a grantové výzvy jsou vypsané, pustíš se do sepisování žádosti. To není nic snadného, protože žádosti jsou někdy pěkně komplikované. Musíš vše správně vyplnit, aby Tvou žádost nevyřadili a organizace zbytečně nepřišla o peníze.

4

Vybíráš a oslovuješ sponzory

Mezi Tvé úkoly patří také výběr a následné oslovení sponzorů. Ty pečlivě volíš podle tematického zaměření vaší organizace i potenciálního sponzora.

5

Jednáš se sponzory

Pokud sponzora poslání vaší organizace osloví, je na Tobě, abys připravil prezentaci, kterou ho zaujmeš. V té bys měl organizaci představit v tom nejlepším světle. Pokud se domluvíte, připravuješ všechny potřebné smlouvy a dokumenty.

6

Rozvíjíš vztahy se sponzory a dárci

Jedním z Tvých úkolů je rozvíjení vztahů se stávajícími sponzory a dárci. Pravidelně s nimi komunikuješ, zveš je na společenské akce pořádané organizací a snažíš se co nejvíce upevnit vzájemné vztahy.

7

Spolupracuješ s marketingovým týmem

Pokud má organizace marketingový tým nebo alespoň marketingového specialistu, úzce s ním spolupracuješ. Probíráte spolu, jakým způsobem budete na veřejnosti prezentovat aktivitu organizace a další náležitosti.

8

Vystupuješ na veřejnosti jménem organizace

Jako fundraiser bys měl být všude, kde se naskytne příležitost k získání finančních prostředků pro organizaci. Ať už jde o společenské akce nebo nejrůznější veletrhy, na kterých se prezentuje poslání jednotlivých organizací. Právě tam vyhledáváš nové příležitosti a navazuješ kontakty.

0

Výhody a nevýhody práce:

  • Smysluplná a hodnotná práce.
  • Když získáš pro organizaci dostatek finančních prostředků, měníš i Ty osudy lidí k lepšímu.
  • Různorodost každodenních úkolů Ti zajistí, že Tvoje práce nebude stereotypní.
  • Při své práci se setkáváš se zajímavými a vlivnými lidmi.
  • Jednání s lidmi může být pěkně náročné.
  • Ne vždy jsou žádosti o dotace či granty vyhodnoceny kladně. Stejně tak nemusí vyjít každé jednání se sponzorem. To může být frustrující.
  • Pokud se Ti nepodaří získat dostatek finančních prostředků, organizace se může ocitnout v existenční krizi.
  • Při své práci absolvuješ spoustu schůzek a účastníš se společenských akcí, na kterých se snažíš pro organizaci získat peníze. To může mít neblahý dopad na Tvůj osobní život.

Fundraiser - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?