Marketingový specialista

Marketingový specialista zajišťuje marketingové aktivity vycházející ze strategického plánu organizace, jejímž cílem je zviditelnění a propagace společnosti, produktů nebo konkrétní značky. Komplexně zajišťuje aktivity spojené s průzkumem trhu, spolupracuje s reklamním, marketingovým, PR a obchodním oddělením firmy, případně s externími agenturami, které tyto oblasti pro firmu pokrývají. Může být zaměstnancem konkrétní firmy, marketingové agentury nebo pracovat sám na sebe jako OSVČ.

Průměrná hrubá mzda

43.500

Doporučené vzdělání

VŠ - bakalář

Délka studia

7 let (4 roky SŠ + 3 roky VŠ)

Nejvhodnější typologie pro tuto profesi

Řečník - ENFJ, Mentor - ENFP, ... (zobrazit všechny)

Nejvhodnější studijní cesta pro Marketingový specialista:

Střední škola

Nejvhodnější obor:
1) Gymnázium –⁠ pokud půjdeš na VŠ
Vhodný obor:
1) Obchodní akademie
2) Ekonomické lyceum
3) Multimediální tvorba
4) Ekonomika a podnikání
5) Grafický design

Vysoká škola

Nejvhodnější obor:
1) Marketing
2) Ekonomika a management - Marketing

Co marketingový specialista dělá?

1

Podílíš se na tvorbě marketingové strategie

Spolu s marketingovým manažerem a dalšími kolegy máš na starosti marketingové aktivity firmy. Na začátku si stanovíte marketingovou strategii a na základě té pak realizujete jednotlivé kroky. Může se jednat o různé reklamní kampaně (tisk, rozhlas, TV, venkovní reklama, letáky), telefonický marketing, budování vztahů se zákazníky (CRM) atd.

2

Provádíš monitoring trhu

Jedním z Tvých úkolů je provádět monitoring a analýzu trhu. Tak, abys zjistil informace o jeho potenciálu, konkurenci a požadavcích zákazníků. Na základě těchto zjištění pak postupuješ při tvorbě konkrétních marketingových aktivit.

3

Vybíráš komunikační kanály

Aby byl marketing firmy efektivní, musíš zvolit vhodné komunikační kanály pro jednotlivé marketingové aktivity. Může jít o sociální sítě, plakáty a billboardy u silnic nebo třeba o PR články v novinách.

4

Vytváříš a vedeš marketingové kampaně

Ve spolupráci s kolegy navrhuješ konkrétní podobu marketingových kampaní, kterými se firma následně prezentuje. Snažíš se co nejefektivněji cílit na jednotlivé skupiny vašich zákazníků (děti, teenageři, dospělí, důchodci, ženy, muži,...) a být co nejkreativnější.

5

Vyhodnocuješ efektivitu marketingových kampaní

Poté, co uskutečníš jednotlivé marketingové aktivity, musíš zjistit, jestli byly dostatečně efektivní. Jinými slovy – jestli měly ten správný dopad na zákazníka, a ten tak zaplatil za produkt či službu nebo se alespoň prohloubil jeho vztah k firmě/ke značce.

6

Spolupracuješ se specialisty

Velkou část aktivit deleguješ na úzce zaměřené kolegy, se kterými spolupracuješ. Ať už jde o PR specialistu v oblasti vztahů s tiskem nebo třeba o Event specialistu, který má za úkol řešit nejrůznějších akce firmy. V úzkém kontaktu jsi také se specialistou na online marketing, který má na starosti online svět.

7

Vyhledáváš příležitosti na trhu

I když se firmě daří, nesmíš usnout na vavřínech. Neustále hledáš nové marketingové příležitosti, jak být ještě lepší a posunout společnost kupředu.

8

Specializuješ se na určitou oblast marketingu

Jako marketingový specialista se můžeš specializovat pouze na určitou oblast marketingu – např. na přípravu grafických podkladů, online marketing, offline marketing (tisk, rozhlas, televize, letáky, venkovní reklama), sociální sítě, event marketing, budování vztahů se zákazníky (CRM) atd.

0

Výhody a nevýhody práce:

 • Vysoká poptávka po marketingových specialistech.
 • Většinou možnost práce i na home office.
 • Je jen na Tobě, jestli budeš pracovat sám na sebe jako OSVČ (a externě vykonávat marketingové aktivity pro různé firmy) nebo se necháš zaměstnat jednou konkrétní firmou.
 • Pokud jsi kreativní a máš zajímavé nápady, bude pro Tebe práce zároveň koníčkem.
 • Enormně všestranná profese díky různým komunikačním kanálům (online i offline), můžeš se specializovat na různé z nich a stát se jedničkou v oboru.
 • Můžeš se podílet na marketingových kampaních firem z různých odvětví.
 • Díky Tvým skvělým marketingovým nápadům mohou firmy prodávat své produkty a služby.
 • Velmi kreativní profese.
 • Možnost kariérního růstu.
 • Existuje široká nabídka vzdělávacích kurzů a webinářů, které Tě připraví na pozici marketingového specialisty.
 • Abys získal místo marketingového specialisty, musíš mít alespoň minimální zkušenosti s marketingem. Ty můžeš získat např. formou stáže či brigády již během svého studia.
 • Když se firmě nedaří, neseš za to zodpovědnost i Ty, což Tě může dostat pod tlak.
 • Odvětví marketingu je velmi dynamické a rychle se rozvíjející. Abys udržel krok, musíš se vzdělávat v různých oblastech (SEO, PPC reklama, sociální sítě, e-mail marketing atd.).
 • Někdy je potřeba na kampani pracovat opravdu tvrdě a případné volno si vybrat až po jejím dokončení.
 • Napjaté termíny a tlak na včasné dodání marketingových podkladů Tě mohou vystresovat.

Marketingový specialista - potřebné znalosti a dovednosti:

Jak může vypadat kariérní cesta?